DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu FRT – Lợi nhuận bị ảnh hưởng do mở rộng chuỗi nhà thuốc

Lượt xem: 190 - Ngày:
Chia sẻ

Tóm lược đầu tư

Chúng tôi duy trì đánh giá Nắm giữ đối với FRT nhưng điều chỉnh giảm 70% giá mục tiêu từ 55.163đ xuống 16.093đ sau khi điều chỉnh dự báo lợi nhuận.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 giảm 4% xuống còn 206 tỷ đồng; giảm 47% so với dự báo trước đây của chúng tôi là 433 tỷ đồng. Cho năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 19.299 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% và lợi nhuận thuần đạt 249 tỷ đồng, tăng trưởng 21,2%. Cổ phiếu FRT

Đồ thị cổ phiếu FRT phiên giao dịch ngày 23/03/2020. Nguồn: AmiBroker.

Chúng tôi giảm lạc quan về triển vọng lợi nhuận của Công ty:

  • Mảng bán lẻ dược phẩm sẽ tiếp tục lỗ trong năm 2020 và 2021 do sự mở rộng nhanh chóng. FRT sẽ mở 150 nhà thuốc Long Châu trong năm nay, đưa tổng số nhà thuốc lên 220. Chúng tôi dự báo mảng bán lẻ dược phẩm sẽ lỗ 89 tỷ đồng trong năm 2020 (tăng 113,6% từ mức lỗ 42 tỷ đồng trong năm 2019) và 54 tỷ đồng trong năm 2021 (giảm 39,3%).
  • Trong khi đó, lợi nhuận mảng bán lẻ ĐTDĐ đi ngang. Cho năm 2020, chúng tôi điều chỉnh giảm 12,4% dự báo doanh thu thuần chuỗi bán lẻ ĐTDĐ xuống còn 15.785 tỷ đồng (giảm 2,1%) từ 18.012 tỷ đồng và điều chỉnh giảm 45,8% dự báo lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) xuống còn 361 tỷ đồng (giảm 0,4%) từ 666 tỷ đồng. Cho năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu thuần chuỗi ĐTDĐ đạt 15.738 tỷ đồng, giảm 0,3% và EBIT đạt 370 tỷ đồng, tăng trưởng 2,3%. Cổ phiếu FRT đang đưa thêm sản phẩm đồng hồ (thường) vào danh mục sản phẩm của các cửa hàng ĐTDĐ; tuy nhiên chúng tôi cho rằng sản phẩm đồng hồ sẽ chưa đóng góp nhiều vào lợi nhuận trong năm nay.
  • Những mảng kinh doanh thử nghiệm khác như bán lẻ kính và mỹ phẩm vẫn chưa cho thấy nhiều tiềm năng.

Bảng 1:  Điều chỉnh dự báo FRT

Cổ phiếu FRT

Những rủi ro chính

Những rủi ro dẫn đến việc điều chỉnh giảm dự báo KQKD là (1) lưu lượng khách đến cửa hàng và doanh thu giảm đáng kể trong vài tháng do ảnh hưởng dịch Covid-19 và (2) cạnh tranh gia tăng từ các đối thủ bán lẻ ngoại tuyến và trực tuyến.

Những rủi ro dẫn đến việc điều chỉnh tăng dự báo KQKD là sự thay đổi tích cực chiến lược kinh doanh và lợi nhuận nhờ sự thay đổi gần đây ở đội ngũ lãnh đạo. FRT đã bổ nhiệm ông Hoàng Trung Kiên làm TGĐ từ ngày 6/3, thay thế bà Nguyễn Bạch Diệp (được bầu làm Chủ tịch HĐQT).

Tốc độ mở rộng nhanh chóng chuỗi dược phẩm đã ảnh hưởng đến lợi nhuận

  • Chuỗi dược phẩm lỗ 42 tỷ đồng trong năm 2019

FRT chính thức mua chuỗi nhà thuốc Long Châu vào năm 2018 và bắt đầu hợp nhất chuỗi này vào BCTC năm 2019. Đến cuối năm 2019, chuỗi nhà thuốc Long Châu có 70 nhà thuốc, đạt doanh thu thuần 511 tỷ đồng và lỗ thuần 42 tỷ đồng (theo ước tính của chúng tôi).

Trong mô hình của mình, chúng tôi giả định tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Long Châu là 17% và tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 25,2% trong năm 2019. Theo đó tỷ suất EBIT là -8,2%.

  • Chúng tôi dự báo chuỗi Long Châu lỗ 89 tỷ đồng trong năm 2020 và 54 tỷ đồng trong năm 2021

FRT dự kiến mở 150 nhà thuốc trong năm 2020, nâng tổng số nhà thuốc lên 270 vào cuối năm. Chúng tôi giả định tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi cửa hàng là 5% trong năm 2020 và 2021. Theo đó, chúng tôi dự báo doanh thu bình quân mỗi cửa hàng là 970 triệu đồng/tháng, tăng 4,8% và năm 2021 là 1,041 tỷ đồng/tháng, tăng 7,4%.

Nhờ số lượng cửa hàng và doanh thu mỗi cửa hàng tăng, doanh thu thuần chuỗi Long Châu sẽ tăng trưởng 230,2% đạt 1.688 tỷ đồng trong năm 2020 và tăng trưởng 111% đạt 3.562 tỷ đồng trong năm 2021.

Chúng tôi giả định tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng lên 17,5% trong năm 2020 và 18% trong năm 2021 từ mức 17% trong năm 2019. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm xuống 22,8% trong năm 2020 và 19,5% trong năm 2021 từ 25,2% trong năm 2019 nhờ doanh thu tăng.

Bảng 2:  Giả định về chuỗi nhà thuốc Long Châu

Cổ phiếu FRT

Bảng 3:  Dự báo KQKD chuỗi nhà thuốc Long Châu

Cổ phiếu FRT

Lợi nhuận chuỗi ĐTDĐ đi ngang

Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận chuỗi ĐTDĐ FPTshop sẽ đi ngang trong 2 năm tới. Cho năm 2020, chúng tôi điều chỉnh giảm 12,4% dự báo doanh thu thuần chuỗi ĐTDĐ xuống còn 15.785 tỷ đồng (giảm 2,1%) từ 18.012 tỷ đồng và điều chỉnh giảm 45,8% dự báo EBIT xuống còn 361 tỷ đồng (giảm 0,4%) từ 666 tỷ đồng.

Cho năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu thuần chuỗi ĐTDĐ đạt 15.738 tỷ đồng, giảm 0,3% và EBIT đạt 370 tỷ đồng, tăng trưởng 2,3%.

Bảng 4:  Điều chỉnh dự báo chuỗi ĐTDĐ của FPTshop

Cổ phiếu FRT

Dưới đây là giả định của chúng tôi:

  • Điều chỉnh giảm 16,6% dự báo doanh thu chuỗi ĐTDĐ trong năm 2020

Thị trường ĐTDĐ hiện đang trong xu hướng giảm. Theo GFK, hãng cung cấp thông tin về thị trường và người tiêu dùng, thì tổng doanh thu bán ĐTDĐ tại Việt Nam đạt 96.496 tỷ đồng, giảm 4,8% trong năm 2019. HSC dự báo trong năm 2020 và 2021, doanh thu bán ĐTDĐ tại Việt Nam tiếp tục giảm lần lượt 4% và 2% do nhu cầu kém đi trước (1) tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh trong tổng dân số trên 15 tuổi đã ở mức cao, 72% d; và (2) dịch Covid-19 bùng phát, làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm không thiết yếu trong năm 2020.

Bảng 5:  Thị trường ĐTDĐ và các sản phẩm công nghệ tại Việt Nam

Cổ phiếu FRT

FRT có thị phần là 13,8% trong năm 2019. Chúng tôi ước tính thị phần trong năm 2020 và 2021 của FRT sẽ vẫn giữ ổn định ở mức của năm 2019. Theo đó, chúng tôi ước tính doanh thu ĐTDĐ giảm 4% còn 12.799 tỷ đồng trong năm 2020 và giảm 2% trong năm 2021; cùng với đà giảm của thị trường chung. So với dự báo trước đây, chúng tôi đã điều chỉnh giảm 16,6% dự báo doanh thu ĐTDĐ năm 2020 và điều chỉnh giảm 20,4% dự báo năm 2021.

Bảng 6:  Thay đổi dự báo theo cơ cấu doanh thu chuỗi ĐTDĐ của FPTshop

Cổ phiếu FRT

Chúng tôi giả định Công ty sẽ mở thêm 40 cửa hàng mới trong năm 2020 và 20 cửa hàng trong năm 2021. Chúng tôi giả định tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi cửa hàng là -7,7% trong năm 2020 và 0% trong năm 2021.

Bảng 7:  Giả định về chuỗi ĐTDĐ FPTshop

Cổ phiếu FRT

  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 22,8% dự báo doanh thu máy tính xách tay cho năm 2020 và điều chỉnh giảm 27,6% cho năm 2021

Chúng tôi thấy trong năm 2019, doanh thu bán máy tính xách tay của FRT tăng mạnh 16% đạt 1.973 tỷ đồng; cao hơn 18,3% so với dự báo của chúng tôi là 1.668 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng của FRT cao hơn ngành (ngành tăng trưởng 6,7%) với thị phần tăng từ 8,9% trong năm 2018 lên 9,6% trong năm 2019.

Chúng tôi dự báo toàn thị trường máy tính xách tay sẽ tăng trưởng 7% trong năm 2020 và 2021. Chúng tôi giả định thị phần của FRT vẫn giữ ổn định ở 9,6% trong 2 năm này.

Do vậy, cho năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu máy tính xách tay của FRT đạt 2.111 tỷ đồng, tăng trưởng 7%; cao hơn 22,8% dự báo trước đây của chúng tôi là 1.719 tỷ đồng. Cho năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu máy tính xách tay đạt 2.259 tỷ đồng, tăng trưởng 7% và cao hơn 27,6% so với dự báo trước đây là 1.770 tỷ đồng.

  • Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tỷ suất EBIT của chuỗi ĐTDĐ

Trong năm 2019, tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi ĐTDĐ đạt 12,4%; thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi là 13,3%. Theo đó, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2020 từ 13,6% xuống còn 12,4% và năm 2021 từ 13,9% xuống 12,5%.

Trong năm 2019, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 10,2%; cao hơn dự báo của chúng tôi là 9,9% do Công ty trích lập 34,5 tỷ đồng chi phí dự phòng nợ xấu liên quan đến chương trình F-Friend, một chương trình bán hàng trả góp bao gồm các bên: FRT, các doanh nghiệp là bên thứ ba và nhân viên của các doanh nghiệp này. Chúng tôi kỳ vọng Công ty sẽ trích lập tiếp 15 tỷ đồng chi phí dự phòng trong năm 2020 và tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu sẽ là 10,1%. Chúng tôi cũng dự báo tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu năm 2021 là 10,1%.

Theo đó, tỷ suất EBIT trong năm 2020 dự báo là 2,3%; thấp hơn dự báo trước đây là 3,7% và năm 2021 là 2,4%; thấp hơn dự báo trước đây là 4%.

Bảng 8:  Điều chỉnh dự báo tỷ suất lợi nhuận của chuỗi ĐTDĐ FPT shop

Cổ phiếu FRT

Định giá

Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF là 16.093đ cho Cổ phiếu FRT. Trong đó chúng tôi giả định chi phí vốn bình quân WACC là 9,5% và tốc độ tăng trưởng dài hạn là 3%. Chúng tôi giả định tốc độ tăng trưởng gộp bình quân năm của doanh thu là 9,8% và NOPLAT (lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh thuế) là 24,5% trong giai đoạn 20202024. Tại giá mục tiêu, P/E dự phóng năm 2020 là 6,4 lần.

Tại thị giá thiện tại, P/E dự phóng năm 2020 là 6,1 lần; thấp hơn P/E dự phóng năm 2020 của MWG là 7,4 lần, điều này khá hợp lý bởi FRT có triển vọng lợi nhuận kém hơn. Tuy nhiên định giá của FRT hiện vẫn thấp hơn định giá của 7 công ty bán lẻ trong khu vực và trong nước; hiện có P/E trung vị dự phóng năm 2020 là 13,3 lần.

Bảng 9:  Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp

Cổ phiếu FRT

Bảng 10:  Định giá chiết khấu dòng tiền

Cổ phiếu FRT

Bảng 11:  Chi phí vốn bình quân gia quyền WACC

Cổ phiếu FRT

Bảng 12:  Tính toán giá trị dài hạn

Cổ phiếu FRT

Bảng 13:  FRT định giá so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực

Cổ phiếu FRT

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý