DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu FPT – KQKD năm 2017 của FPT thấp hơn một chút so với dự báo

Lượt xem: 1,760 - Ngày:
Chia sẻ

KQKD năm 2017 của FPT thấp hơn một chút so với dự báo. Triển vọng tương lai rất khả quan. Tiếp tục đánh giá MUA VÀO. FPT (FPT MUA VÀO) công bố doanh thu hợp nhất 2017 đạt 43.845 tỷ đồng (tăng trưởng 8%) và LNTT đạt 4.249 tỷ đồng (tăng trưởng 41%).

Cập nhật cổ phiếu FPT - KQKD năm 2017 của FPT thấp hơn một chút so với dự báo

Đồ thị cổ phiếu FPT cập nhật ngày 31/01/2018. Nguồn: AmiBroker

Kết quả này bao gồm đóng góp từ FPT Trading và FPT Retail từ ngày 1/1/2017 đến ngày 17/12/2017 và khoản lợi nhuận tài chính 1.193 tỷ đồng từ thoái vốn tại FPT Trading và FPT Retail vào ngày 18/12/2017.

Doanh thu sát với dự báo của chúng tôi là 44.521 tỷ đồng (tăng trưởng 12,3%). Trong khi đó LNTT thấp hơn 10% so với dự báo của chúng tôi là 4.675 tỷ đồng (tăng trưởng 55,1%) và hai nguyên nhân dẫn đến chênh lệch này là: (1) lợi nhuận tài chính thực tế từ thoái vốn khỏi FPT Trading và FPT Retail thấp hơn 13,6% so với dự báo của chúng tôi là 1.380 tỷ đồng; và (2) LNTT mảng kinh doanh chính là 3.056 tỷ đồng (tăng trưởng 1,4%) thấp hơn 7,3% so với dự báo của chúng tôi là 3.295 tỷ đồng (tăng trưởng 9,3%). LNTT mảng kinh doanh chính thấp hơn dự báo của chúng tôi chủ yếu do sự chậm trễ của một số hợp đồng quan trọng của mảng kinh doanh theo dự án gồm tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm và dịch vụ CNTT. Cho năm 2017, chúng tôi dự báo LNTT của mảng này là 296 tỷ đồng (tăng trưởng 19,8%) nhưng LNTT thực tế chỉ là 63 tỷ đồng (giảm 74% so với năm 2016).

HSC dự báo LNTT năm 2018 từ hoạt động kinh doanh chính sẽ tăng trưởng 19,2% – Cho năm 2018, chúng tôi dự báo FPT sẽ đạt doanh thu cả năm là 21,6 nghìn tỷ đồng (giảm 46,8%) do trong năm 2018 trong KQKD của FPT không còn hợp nhất FPT Trading và FPT retail. LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 3.726 tỷ đồng (tăng trưởng 19,2%). Doanh thu giảm mạnh và lợi nhuận không tăng trưởng nhiều trong năm 2018 do FPT đã thoái bớt vốn khỏi FPT Trading (chỉ còn nắm 48%) và FPT retail (chỉ còn nắm 45%). Theo đó, doanh thu từ 2 công ty con này không còn hợp nhất vào KQKD của FPT trong năm 2018, còn đóng góp lợi nhuận từ 2 công ty này được hạch toán vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với phần sở hữu của FPT.

1. Chúng tôi giả định doanh thu của mảng gia công phần mềm sẽ tăng trưởng 21% và LNTT tăng trưởng 21% – Cho năm 2018, theo mô hình lợi nhuận của mình, chúng tôi dự báo mảng gia công phần mềm có thể đạt tăng trưởng doanh thu và LNTT là 21% nhờ mở rộng hoạt động tại Hàn Quốc, là thị trường có nhu cầu lớn đối với dịch vụ gia công phần mềm phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô.
2. Doanh thu mảng dịch vụ dựa trên dự án bao gồm tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT dự báo tăng trưởng 3,1% với LNTT tăng trưởng 244%. Doanh thu tăng nhờ các hợp đồng mới từ thị trường nước ngoài trong khi nhu cầu trong nước vẫn khá yếu do nguồn ngân sách eo hẹp trong khi lợi nhuận được cải thiện nhờ các hợp đồng chưa được hạch toán trước đó sẽ hoàn thiện và cho hạch toán.
3. Lợi nhuận của mảng dịch vụ viễn thông dự báo tăng trưởng 19,2% với doanh thu tăng trưởng 13,9% – Doanh thu và lợi nhuận của mảng nội dung tăng trưởng 20%. Doanh thu của mảng dịch vụ viễn thông tăng trưởng 13,5% còn LNTT tăng trưởng 20%. Tỷ suất lợi nhuận được cải thiện nhờ dịch vụ truyền hình trả tiền không còn lỗ trong năm 2018 (năm 2017 lỗ khoảng 150 tỷ đồng).
4. Dự báo mảng bán lẻ đóng góp 150 tỷ đồng vào LNTT – Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo trong năm 2018, FPT có thể hạch toán 150 tỷ đồng vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với số cổ phần sở hữu tại FPT retail là 45%. Chúng tôi dự báo FPT retail sẽ đạt tăng trưởng doanh thu 25%) và tăng trưởng LNTT 30% nhờ (1) có khoảng 100 cửa hàng mới đi vào hoạt động, nâng tổng số cửa hàng lên 580 cửa hàng (tăng 20,8%); (2) lợi ích kinh tế về quy mô trong quản lý hoạt động giúp giảm chi phí cố định trên mỗi cửa hàng, và (3) tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ doanh số bán hàng tăng giúp cải thiện khả năng thương lượng giá với nhà cung cấp.
5. Dự báo mảng phân phối đóng góp 121 tỷ đồng vào LNTT – Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo trong năm 2018, FPT có thể hạch toán 121 tỷ đồng vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với số cổ phần sở hữu tại FPT Trading là 48%. Chúng tôi dự báo mảng phân phối sẽ tăng trưởng doanh thu 6,7% và tăng trưởng lợi nhuận 7% với giả định thị trường điện thoại di động trong nước sẽ tăng trưởng khoảng 13% về giá trị trong khi thị trường các sản phẩm công nghệ giữ nguyên về giá trị so với năm 2017.
6. Dự báo LNTT mảng giáo dục tăng trưởng 2,5% – Cho năm 2018, chúng tôi dự báo mảng giáo dục sẽ tăng trưởng 5% về doanh thu và 2,5% về LNTT với tổng số lượng học sinh nhập học tăng 5%.

Theo đó chúng tôi dự báo EPS là 4.172; P/E dự phóng 2018 là 15,3 lần.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Mua vào với giá trị hợp lý là 72.700đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 17,4 lần. FPT vẫn là một trong những cổ phiếu có định giá thấp nhất trên thị trường so với những cổ phiếu cùng ngành trong khu vực. Tuy nhiên, room đã đầy và thực tế gần như không có khả năng nới room nên mức độ quan tâm của NĐT nước ngoài đã giảm mạnh. Trong khi đó cổ phiếu cũng không hấp dẫn với NĐT trong nước do thiếu lực mua. Tuy nhiên, với định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng dài hạn rất tốt cộng với vị thế là một công ty đầu ngành công nghệ của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cổ phiếu FPT có giá trị lớn để đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2018 sẽ tăng vì mảng phân phối với tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ không còn hợp nhất vào KQKD của FPT. Và việc thoái vốn cũng giúp công ty thu về nguồn tiền mặt lớn và từ đó FPT sẽ trở thành công ty thuần về công nghệ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lớn của công ty với tiềm năng tăng trưởng tốt ở tất cả các mảng kinh doanh mà công ty có lợi thế cạnh tranh cao nhờ (1) chi phí thấp; (2) cung cấp độc quyền nhiều dịch vụ; (3) mô hình kinh doanh tổng hợp tham gia phần lớn các phân khúc chính trong lĩnh vực CNTT; (4) vị thế áp đảo trong nước và (5) ban lãnh đạo có tầm nhìn. Tuy nhiên do room đã đầy và ít có khả năng FPT sẽ nới room nên việc tiếp cận cổ phiếu từ lâu đã trở nên khó khăn.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý