DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu EIB – Tăng mạnh trước tin đồn có thể sẽ sớm bán 8,75% cổ phần STB

Lượt xem: 682 - Ngày:
Chia sẻ

Giá cổ phiếu EIB tăng mạnh hôm nay trước tin đồn Ngân hàng có thể sẽ sớm tìm phương án bán 8,75% cổ phần STB.

Cập nhật cổ phiếu EIB - Tăng mạnh trước tin đồn có thể sẽ sớm bán 8,75% cổ phần STB

Đồ thị cổ phiếu EIB cập nhật ngày 7/12/2017. Nguồn: AmiBroker

Tiếp tục đánh giá Kém khả quan. Giá cổ phiếu Eximbank (EIB; Kém khả quan) tăng gần trần trước tin đồn NHNN có thể sẽ sớm chấp thuận đề nghị bán cổ phần STB của EIB. Theo đó EIB có thể lãi khoảng 396 tỷ đồng nếu bán cổ phiếu STB ở giá thị trường hiện nay. Trên thực tế hiện đây vẫn hoàn toàn chỉ là tin đồn trên thị trường và chưa có thông tin xác nhận chính thức từ các bên liên quan.

Kết luận nhanh: Tiếp tục duy trì đánh giá Kém khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý ngắn hạn dựa trên dự báo cho năm 2017 là 11.300đ (tương đương P/B dự phóng năm 2017 là 1 lần) và giá trị hợp lý trung hạn dựa trên dự báo cho năm 2018 là 11.800đ (tương đương P/B dự phóng năm 2018 là 1 lần). HSC dự báo LNTT năm 2017 tăng trưởng 40,01% và năm 2018 tăng trưởng 34,95%. Trong dự báo chúng tôi chưa bao gồm lãi từ bán cổ phần STB; có thể vào khoảng 396 tỷ đồng nếu bán ở thị giá hiện tại.

Tiền từ bán cổ phần sẽ giúp EIB đẩy nhanh quá trình trích lập nợ xấu và trái phiếu VAMC. Cho dù vậy, mặc dù việc bán cổ phần STB sẽ là động lực cho giá cổ phiếu EIB trong ngắn hạn, thì điều này không đủ để cải thiện đáng kể tình hình tại Ngân hàng. Do vậy EIB sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong vài năm tới để xửa lý hết nợ xấu để lại từ trước trước khi có thể tăng trưởng bình thường trở lại.

Lãi từ bán cổ phần STB có thể vào khoảng 396 tỷ đồng nếu bán ở thị giá ngày hôm nay – EIB nắm 165 triệu cổ phiếu STB (8,75% cổ phần) từ năm 2012. Giá gốc khoản đầu từ là 10.600đ/cp theo tính toán của HSC. Do vậy nếu EIB bán số cổ phần này ở thị giá hiện tại là 13.000đ/cp thì Ngân hàng có thể hạch toán khoản lãi không thường xuyên là 396 tỷ đồng, bằng 72,5% LNTT năm 2017 theo dự báo của HSC. Theo đó sẽ đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Ngân hàng. Tuy nhiên do hiện đã gần hết năm nên nhiều khả năng EIB sẽ bán cổ phần STB vào năm 2018.

EIB có nhiều phương án bán cổ phần STB – Về phương án bán cổ phần, chúng tôi cho rằng EIB có thể lựa chọn một hoặc toàn bộ các phương án sau:

(1) Bán trực tiếp trên sàn.
(2) Bán qua giao dịch thỏa thuận sau khi tổ chức đấu giá.
(3) Bán thỏa thuận sau khi tiến hành dựng sổ để bán cho một số NĐT.

Đấu giá có thể là phương án tốt nhất nhưng sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ – Mỗi phương án có thuận lợi và khó khăn riêng. Tuy nhiên với quy mô số cổ phần nắm giữ khá lớn, thì việc tổ chức đấu giá sẽ có thể tối đa hóa lợi ích về giá bán STB cho EIB. Một khó khăn ở đây là Ngân hàng sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ. Một vấn đề đáng quan tâm khác nữa là đối tượng NĐT sẽ mua cổ phần STB từ EIB.

• Nếu bán cổ phần cho NĐT tài chính, thì Ngân hàng sẽ phải bán cho từ 2 NĐT trở lên do quy định về trần tỷ lệ sở hữu cổ phần ngân hàng là 5%. Và khi đó tổ chức đấu giá hay dựng sổ sẽ hợp lý.
• Nếu bán cho NĐT chiến lược (nhiều khả năng là 1 ngân hàng khác) thì EIB có thể bán cho 1 NĐT. Khi đó Ngân hàng có thể chào bán riêng lẻ cho 1 NĐT.

Cho dù vậy, số cổ phần trên lại khá nhỏ để bán cho một NĐT chiến lược trừ khi NĐT chiến lược này sẽ mua thêm để nâng tỷ lệ sở hữu sau đó tại STB. Tuy nhiên trong trường hợp này mọi việc sẽ phải rất rõ ràng.

Cho năm 2017, HSC dự báo LNTT đạt 546 tỷ đồng (tăng trưởng 40,01%). Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định sau;

1. HSC giữ nguyên dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 12% và đạt 97,31 nghìn tỷ đồng còn huy động khách hàng tăng trưởng 13%, đạt 115,65 nghìn tỷ đồng.

2. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM đạt 2,66% (năm 2016 là 2,76%). Do đó, dự báo thu nhập lãi thuần đạt 3.349 tỷ đồng (tăng trưởng 8,69%).

3. Chúng tôi giả định tổng thu nhập ngoài lãi tăng 7,94% và đạt 704,66 tỷ đồng. Chúng tôi chưa bao gồm khoản lãi/lỗ từ thoái vốn STB trong mô hình của mình vì hiện vẫn còn thiếu thông tin chắc chắn về giao dịch này.

4. HSC dự báo chi phí hoạt động sẽ tăng nhẹ 5% lên mức 2.367 tỷ đồng.

5. Chúng tôi cũng dự báo tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng sẽ tăng 4,65% lên mức 1.139 tỷ đồng. Trong đó gồm 630 tỷ đồng dự phòng trích lập cho trái phiếu VAMC (tăng 49,61%) và 509 tỷ đồng trích lập cho nợ xấu cho vay khách hàng (giảm 26,65%).

6. Từ đó, tỷ lệ NPL là 2,65%.

7. Và tỷ lệ CAR ở mức rất cao là 16%.

Theo đó, EPS dự phóng đạt 450đ và BVPS đạt 11.278đ; tại thị giá hiện tại, P/B dự phóng là 1,15 lần.

HSC dự báo LNTT năm 2018 tăng trưởng 34,95% và đạt 738 tỷ đồng LNTT. Dự báo của chúng tôi căn cứ vào các giả định sau đây:

1. HSC dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 16,7% và đạt 113 nghìn tỷ đồng và huy động khách hàng tăng trưởng 16%, đạt 134 nghìn tỷ đồng.

2. Theo đó hệ số LDR thuần vẫn giữ nguyên ở 81%.

3. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM là 2,67%.

4. Chúng tôi giả định rằng tổng thu nhập ngoài lãi tăng 14,58% và đạt 807,37 tỷ đồng. Chưa bao gồm khoản lãi (nếu có) từ thoái vốn STB vì thiếu thông tin chắc chắn.

5. HSC dự báo chi phí hoạt động sẽ tăng 5% lên mức 2.486 tỷ đồng. EIB sẽ kiểm soát chặt chi phí hoạt động trong những năm tới. Hệ số CIR là 56,7%.

6. Chúng tôi cũng dự báo tổng chi phí dự phòng sẽ gần như giữ nguyên ở mức 1.130 tỷ đồng (giảm 0,81%). Trong đó, chúng tôi giả thiết Ngân hàng sẽ trích lập 500 tỷ đồng nợ xấu thông thường (giảm 1,76%) và 630 tỷ đồng cho trái phiếu VAMC (ứng với 10% giá trị danh mục 6.300 tỷ đồng trái phiếu VAMC vào cuối tháng 6/2017).

7. Tỷ lệ nợ xấu là 2,3%.

8. Theo đó chúng tôi dự báo LNTT đạt 738 tỷ đồng (tăng trưởng 34,95%) và hệ số CAR đạt 14,8%.

Theo đó, EPS dự phóng năm 2018 đạt 454 đ và BVPS đạt 11.759đ; tại thị giá hiện tại, P/B dự phóng là 1,11 lần.

EIB bắt đầu có những tiến triển trong công tác tái cơ cấu trong năm nay. Tuy nhiên Ngân hàng vẫn còn nhiều việc phải làm – EIB đã nghiêm túc nỗ lực tái cơ cấu trong năm nay sau nhiều lần khởi động rồi lại dừng lại trong những năm trước. Điều này là nhờ cơ cấu HĐQT đã ổn định hơn sau khi ĐHCĐTN tổ chức năm nay thành công sau nhiều năm xáo trộn. Chúng tôi thấy có những điểm chính đáng lưu ý sau:

• Dư nợ của EIB giảm trong 3 năm kể từ cuối năm 2014 (là 87,16 nghìn tỷ đồng) xuống mức đáy là 80,69 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 9/2016; trước khi tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm 2017. Tuy nhiên Q3/2017 là quý đầu tiên cho vay khách hàng tăng khá với mức tăng 9,93% so với đầu năm cho cả 9 tháng và đạt 95,51 nghìn tỷ đồng.

• Cho dù vậy tỷ lệ NIM giảm chỉ còn 2,16% tại thời điểm cuối tháng 9/2017 do Ngân hàng gặp khó khăn khi chi phí huy động tăng do EIB tìm cách cải thiện tỷ lệ vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn sau khi có quy định mới. Thông thường EIB tích cực sử dụng thị trường liên ngân hàng và việc chuyển sang nguồn huy động khách hàng sẽ khiến chi phí huy động tăng.

• EIB cũng đã tìm cách cải thiện thu nhập ngoài lãi, tăng 31,39% so với cùng kỳ và đạt 577 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Lãi thuần HĐ dịch vụ chỉ tăng 7,73% so với cùng kỳ đạt 235 tỷ đồng. Tuy nhiên lãi thuần HĐ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 26,99% so với cùng kỳ đạt 160,14 tỷ đồng. Thu nhập từ chứng khoán kinh doanh/đầu tư tăng tốt, tăng 36,34% so với cùng kỳ đạt 233,26 tỷ đồng. Thu nhập từ thu hồi nợ xấu tăng mạnh 147,58% đạt 125,78 tỷ đồng.

• Chi phí hoạt động cũng được kiểm soát tốt hơn, giảm 5,34% so với cùng kỳ còn 1.608 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2017.

• Tuy nhiên trái phiếu VAMC là khá lớn, quy mô là 6.302 tỷ đồng, bằng 6,6% tổng dư nợ. Chúng tôi ước tính tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 1.686 tỷ đồng (tăng 13,98%) và Ngân hàng có thể dùng tối đa 67,57% số này (1.139 tỷ đồng) để trích lập dự phòng. Theo đó EIB sẽ còn một chút lợi nhuận và có thể xóa khoản lỗ lũy kế là 416 tỷ đồng tính đến thời điểm năm 2016. Như vậy chi phí dự phòng chiếm gần hết tổng thu nhập hoạt động nhưng EIB vẫn có thể trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC với thời hạn 10 năm kể từ năm 2013.

Quan điểm đầu tư. Tiếp tục duy trì đánh giá Kém khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý trong ngắn hạn là 11.300đ; tương đương P/B dự phóng 2017 là 1,0 lần và trong dài hạn là 11.800đ, tương đương P/B dự phóng 2018 là 1,0 lần. Cho vay khách hàng của Ngân hàng tăng mạnh trong quý gần đây. Tuy nhiên, tổng thu nhập hoạt động tăng vẫn không đủ để bù đắp cho gánh nặng chi phí dự phòng (chủ yếu là dự phòng trái phiếu VAMC). Và sau gần 3 năm tăng trưởng chậm, tổng tài sản và thị phần của Ngân hàng sụt giảm mạnh. Do vậy hiện cổ phiếu EIB đang thiếu đi những động lực tăng trưởng trong ngắn và trung hạn.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác