DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu EIB – Hưởng lợi từ thông tin nợ xấu tại STB được xử lý nhanh hơn kỳ vọng

Lượt xem: 1,016 - Ngày:
Chia sẻ

Giá cổ phiếu EIB hưởng lợi từ thông tin nợ xấu tại STB được xử lý nhanh hơn kỳ vọng vì EIB muốn bán 8,75% cổ phần STB. Nâng đánh giá từ Kém khả quan lên Khả quan.

Cập nhật cổ phiếu EIB - Hưởng lợi từ thông tin nợ xấu tại STB được xử lý nhanh hơn kỳ vọng vì EIB muốn bán 8,75% cổ phần STB

Đồ thị cổ phiếu EIB cập nhật ngày 08/01/2018. Nguồn: AmiBroker

Eximbank (nâng đánh giá từ Kém khả quan lên Khả quan) hiện có thể thoái vốn khỏi STB nhanh hơn dự kiến với mức giá thặng dư. Theo đó Ngân hàng có thể hạch toán lãi đột biến giúp xóa lỗ lũy kế trong năm 2018.

EIB nắm 165 triệu cổ phiếu STB (8,75% cổ phần) từ năm 2012. Giá vốn là khoảng 10.600đ/cp (theo ước tính của HSC). Giá mua cổ phiếu STB ban đầu là khoảng 10.600 đ/cp theo ước tính của HSC. Sau khi được NHNN phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại STB vào năm ngoái, EIB hiện có thể bán cổ phần STB theo nhiều phương án. Và với điều kiện thị trường hỗ trợ hiện tại, EIB thậm chí có thể lựa chọn bán cổ phiếu STB trực tiếp trên sàn. Đặc biệt khi mà KLGD bình quân trong ngày của cổ phiếu STB được ghi nhận là khoảng 21,4 triệu cổ phiếu/ngày trong 5 ngày giao dịch gần nhất. Với mức độ này, khả năng hoàn thành thoái vốn có thể là trong Q1.

Lợi nhuận từ thoái vốn tại STB giúp EIB xử lý toàn bộ lỗ lũy kế còn lại – với giá mua vào ban đầu là 10.600đ/cp, chúng tôi hiện giả định nếu EIB bán toàn bộ cổ phiếu STB đang nắm giữ với giá bình quân là 13.600đ/cp và có thể ghi nhận khoản lợi nhuận không thường xuyên khoảng 500 tỷ đồng. Theo đó, Ngân hàng có thể ngay lập tức bù lại số lỗ lũy kế 416 tỷ đồng tính đến cuối năm 2016. Nhờ vậy, EIB sẽ không còn nằm trong danh sách cảnh báo của UBCK trong một vài tháng tới và khi đó cổ phiếu sẽ đủ điều kiện cho vay margin.

Cho năm 2018, HSC dự báo LNTT của EIB sẽ tăng trưởng 34,95% đạt 738 tỷ đồng. Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định chính sau:

1. Cho vay khách hàng tăng trưởng 16,35% đạt 113 nghìn tỷ đồng trong khi đó tiền gửi khách hàng tăng trưởng 16% đạt 134 nghìn tỷ đồng.
2. Hệ số LDR thuần sẽ ổn định tại mức 81%.
3. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM là 2,67%.
4. Tổng thu nhập ngoài lãi dự báo tăng trưởng khá (tăng 14,58%) đạt 807,37 tỷ đồng và dự báo của chúng tôi chưa bao gồm khoản lãi từ thoái vốn tại STB.
5. Chúng tôi dự báo chi phí hoạt động sẽ tăng 5% lên 2.486 tỷ đổng. EIB sẽ kiểm soát chi phí hoạt động nghiêm ngặt trong vài năm tới. Hệ số CIR ước tính là 56,7%.
6. Chi phí dự phòng không đổi là 1.130 tỷ đồng (giảm nhẹ 0,81%). Trong đó, 454 tỷ đồng là dự phòng nợ xấu thông thường (tăng 14,67%) và 670 tỷ đồng là dự phòng trái phiều VAMC (10% trong 6.300 tỷ đồng giá trị trái phiếu VAMC tính đến cuối tháng 6/2017).
7. Chúng tôi dự báo NPLs sau khi xử lý xóa nợ là 2,30%.
8. Do đó, chúng tôi dự báo LNTT là 738 tỷ đồng (tăng trưởng 34,95%) và hệ số CAR là 14,8%.

Với những dự báo trên, chúng tôi giả định EPS là 454 tỷ đồng và BPVS là 11.759đ, theo đó P/B dự phóng là 1,17 lần tại giá cổ phiếu hiện tại.

Quan điểm đầu tư– Điều chỉnh tăng từ KÉM KHẢ QUAN lên KHẢ QUAN. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 15.300đ, tương đương P/B dự phóng 2018 là 1,3 lần. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng sẽ cần thêm thời gian để phục hồi do những vấn đề về tài sản tồn đọng và sau đó sẽ xuất hiện thêm các động lực hỗ trợ giá cổ phiếu trung và dài hạn. Tuy nhiên, có vẻ như Ngân hàng đã có những bước tiến chắc chắn sau một vài năm trì trệ. Và khả năng thoái vốn thành công tại STB sẽ giúp Ngân hàng xóa lỗ lũy thế, cải thiện hệ số CAR và tăng vốn đẩy mạnh cho vay trong năm 2018.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý