DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu DRC – Giá cao su cao ảnh hưởng đến KQKD 6 tháng 2017

Lượt xem: 753 - Ngày:
Chia sẻ

Doanh thu 6 tháng 2017 đạt 8% trong 6 tháng 2017 của CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) đạt 1,76 nghìn tỷ đồng trong khi LNST trừ lợi ích CĐTS giảm 47% còn 105,3 tỷ đồng. Giá nguyên liệu đầu vào cao hơn là yếu tố chính dẫn dắt cho mức giảm lợi nhuận. Với KQKD kém tích cực này, chúng tôi sẽ điều chỉnh giảm dự báo trong báo cáo cập nhật sắp tới.

Đồ thị cổ phiếu DRC cập nhật ngày 25/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu DRC cập nhật ngày 25/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Giá bán trung bình cao hơn và doanh số lốp radial hỗ trợ tăng trưởng doanh thu 8% trong 6 tháng 2017. Trong 6 tháng 2017, DRC đã tăng giá bán 2 lần, một lần vào tháng 1 khi tăng 5% và một lần vào tháng 3 tăng 5%, củng cố cho mức tăng 12% gia bán trung bình chung so với cùng kỳ 2016. Trong khi đó, tỷ trọng doanh thu lốp radial tăng đạt 35% so với 25% trong nửa đầu năm 2016. Tổng doanh số bán lốp radial đạt 165.948 chiếc, tăng 63,9% YoY, chủ yếu do gia tăng xuất khẩu. Lượng xuất khẩu radial trong 6 tháng 2017 đã tăng gần gấp đôi YoY đạt 113.300 đơn vị với giá bán trung bình thấp hơn 10% thị trường trong nước. Tuy nhiên, doanh thu từ các mảng khác ngoài radial giảm do cạnh tranh gay gắt trong nước

Biên LN giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận 6 tháng 2017. Biên LN gộp 6 tháng 2017 giảm 13,8% từ mức 21,7% trong 6 tháng 2016, ảnh hưởng từ việc chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh, bao gồm cao su tự nhiên và cao su tổng hợp chiếm xấp xỉ 60-70% giá vốn hàng hàng. Tương ứng, LNST trừ lợi ích CĐTS giảm mạnh 47% so với cùng kỳ 2016 đạt 105,3 tỷ đồng.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK