DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu DRC – Công bố KQKD năm 2017 với lợi nhuận thấp hơn dự báo

Lượt xem: 817 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC – NẮM GIỮ) gần đây đã công bố KQKD năm 2017, với lợi nhuận thấp hơn dự báo – DRC công bố doanh thu thuần năm 2017 đạt 3.669 tỷ đồng (tăng trưởng 9,2%) nhưng LNST giảm mạnh, chỉ là 162 tỷ đồng (giảm 59,1%).

Cập nhật cổ phiếu DRC - Công bố KQKD năm 2017 với lợi nhuận thấp hơn dự báo

Đồ thị cổ phiếu DRC cập nhật ngày 30/01/2018. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu thực tế cao hơn dự báo của chúng tôi (là 3.597 tỷ đồng) nhưng thấp hơn khoảng 8,5% so với dự báo của chúng tôi đối với lợi nhuận (là 177 tỷ đồng). Doanh thu tăng chủ yếu do sản lượng tiêu thụ lốp radial cao hơn dự báo nhưng lợi nhuận giảm do tỷ suất lợi nhuận của lốp bias thấp hơn dự báo.

Doanh thu tăng trưởng 9,2% chủ yếu nhờ doanh thu lốp radial tăng mạnh 48,1% trong khi đó doanh thu lốp bias lại giảm 8,1% – Công ty đã tiêu thụ được:

* 333.497 lốp radial (tăng trưởng 44,6%) với giá bán bình quân là 3,79 triệu đồng/lốp (tăng 2,4%). Doanh thu lốp radial là 1.263 tỷ đồng (tăng trưởng 48,1%) và đóng góp 34,4% doanh thu thuần (năm 2016 đóng góp 25,4%).

* Sản lượng lốp radial xuất khẩu đạt 227.359 lốp (tăng trưởng 84,2%) và doanh thu xuất khẩu tăng gấp đôi, đạt 33 triệu USD. Theo đó, doanh thu xuất khẩu chiếm khoảng 59,1% tổng doanh thu từ lốp radial. Các thị trường xuất khẩu chính gồm Brazil (nắm hơn 50%) cũng như Malysia, Myanma và Mỹ.

* 842.046 lốp bias (giảm 4,7%). Sản lượng tiêu thụ lốp bias giảm chủ yếu là do tác động của nhu cầu thay thế từ lốp radial và thị trường xuất khẩu của lốp bias cũng rất cạnh tranh. Giá bán bình quân cũng giảm 3,5%. Chúng tôi thấy tiêu thụ lốp bias cho xe tải lớn và xe đặc chủng giảm mạnh, lần lượt giảm 16,6% và 12,8%. Trong khi đó lốp bias cho xe tải nhẹ vẫn tăng nhẹ 2% trong giai đoạn này. Doanh thu lốp bias giảm 8,1% xuống 1.570 đồng, chiếm 42,8% doanh thu thuần của công ty (năm 2016 đóng góp 50,8%.

* Các sản phẩm hiện tại khác gồm xe đạp, xe máy, … cho doanh thu 835,6 tỷ đồng (tăng trưởng 4,4%) chủ yếu nhờ doanh thu xe máy tăng trưởng 11,9% trong khi đó doanh thu xe đạp giảm 4,9% so với năm 2016.

Tỷ suất lợi nhuận giảm mạnh, xuống chỉ còn 12,6% do tỷ suất lợi nhuận của mảng bias – Lợi nhuận thuần là 463,6 tỷ đồng (giảm 33,9%), tương đương tỷ suất lợi nhuận chỉ là 12,6%, giảm so với mức 20,9% trong năm 2016. Nguyên nhân chính ở đây gồm:

* Giá đầu vào tăng làm giảm tỷ suất lợi nhuận – Như đề cập trong báo cáo trước đó, công ty đã mua vào khối lượng lớn cao su tự nhiên từ sớm. Theo BCTC 6 tháng đầu năm, chúng tôi thấy rằng tồn kho tăng mạnh 33,3% so với đầu năm lên 1.028 tỷ đồng, tương đương 15,4 tuần sản xuất so với mức thông thường là 11-12 tuần sản xuất. Tuy nhiên, giá trị tồn kho đã giảm dần sau đó trong 6 tháng cuối năm. Vào cuối tháng 9, tồn kho đã giảm về mức thông thường, là 768 tỷ đồng (giảm 25,4% so với quý liền trước và không tăng so với đầu năm) và đến cuối năm 2017, giá trị tồn kho chỉ là 596 tỷ đồng (giảm 22,7%).

* Dựa trên biến động của tồn khó, chúng tôi tin rằng tổn thất đã phản ảnh hoàn toàn lên KQKD năm 2017. Bên cạnh đó, chúng tôi thấy rằng giá cao su tự nhiên trong Q4/2017 giảm mạnh từ 35 triệu đồng từ 44 triệu đồng trong 9 tháng đầu năm. Trong khi đó, giá cao su tự nhiên (chiếm 40% giá vốn) trong cả năm 2017 vẫn ở mức cao 41,3 triệu đồng/tấn (tăng 35,1%). Cao su tổng hợp (chiếm 10% giá vốn) cũng tăng 58,2% lên 53,4 triệu đồng.

Chi phí bán hàng & quản lý tăng 20,6% so với năm 2016 lên 190,6 tỷ đồng và tương đương 5,2% doanh thu thuần, giảm so với tỷ trọng 4,7% trong năm 2016 – Trong đó, chi phí bán hàng tăng mạnh 38,9% so với năm 2016 lên 118,1 tỷ đồng do công ty đẩy mạnh bán hàng. Trong khi đó chi phí quản lý giảm nhẹ 0,7% so với năm 2016 còn 72,6 tỷ đồng do chi phí quản lý giảm mạnh.

Lỗ tài chính thuần gần như không đổi, là 65,6 tỷ đồng so với lỗ 66,4 tỷ đồng trong năm 2016 – Doanh thu HĐ tài chính giảm mạnh 50,3% nhưng được bù đắp hoàn toàn nhờ chi phí tài chính giảm 10,8%.

* Doanh thu HĐ tài chính giảm mạnh 50,3% còn 8 tỷ đồng do lãi tiền gửi giảm xuống chỉ còn 1,04 tỷ đồng từ 6,98 tỷ đồng trong năm 2016. Lãi tỷ giá cũng giảm 23,9% còn 7 tỷ đồng từ 9,2 tỷ đồng trong năm 2016.

* Trái lại chi phí tài chính giảm nhẹ 10,8% còn 73,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận cũng giảm đáng kể 59,1% do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm cộng với chi phí bán hàng & quản lý tăng trong khi lỗ tài chính thuần cũng tăng. Theo đó LNTT và LNST lần lượt giảm xuống còn 207,9 tỷ đồng (giảm 57,9% so với năm 2016) và 161,7 tỷ đồng (giảm 59,1% so với năm 2016). Theo đó EPS 2017 là 1.252đ, P/E là 22 lần.

Khởi công xây dựng nhà máy radial giai đoạn 2 từ tháng 12 năm ngoái – Nhà máy radial giai đoạn 1 đã chạy vượt 100% công suất. Giai đoạn 2 của nhà máy sẽ giúp tăng gấp đôi công suất lên 600.000 lốp từ 300.000 lốp trong giai đoạn 1. Chi phí xây dựng là 650 tỷ đồng và được tài trợ từ vốn nội bộ và vay ngân hàng, với khoảng 350 tỷ đồng đã được giải ngân. Công ty sẽ tăng dần công suất giai đoạn 2 xuyên suốt cả năm. Do đó, toàn bộ công suất radial (600.000 lốp) sẽ đạt được vào cuối năm trong khi đó công ty dự kiến sản lượng tiêu thụ lốp radial trong năm nay là 480.000 lốp (tăng 43,9%).

Cho năm 2018, HSC kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng 40,7% và doanh thu tăng trưởng 18,6% – Theo đó, Cụ thể, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 4.352 tỷ đồng (tăng trưởng 18,6%) và LNTT đạt 292,6 tỷ đồng (tăng trưởng 40,7%) – Dự báo trên dựa trên những giả định chính sau:

1.Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ sản lượng lốp radial tiêu thụ tăng 43,9% nhờ đóng góp doanh thu từ giai đoạn 2 đã đi vào hoạt động trong tháng 1 năm nay. Sản lượng tiêu thụ lốp radial là 480.000 lốp và doanh thu là 1.909 tỷ đồng (tăng trưởng 51,1%).

2.Doanh thu sản phẩm truyền thống vẫn duy trì như năm 2017 là 2.444 tỷ đồng (tăng nhẹ 1,6%), trong đó doanh thu lốp bias đạt 1.566 tỷ đồng (không đổi so với năm 2016).

3.HSC giả định giá bán bình quân sẽ tăng 5% trong năm nay. Công ty đã tăng giá bán thêm 5% đối với lốp xe đạp và xe máy trong tháng 1 năm nay. Trong tháng 2.công ty sẽ tiếp tục tăng giá bán đối với với lốp xe ô tô cả lốp radial và bias.

4.Lợi nhuận gộp sẽ cải thiện nhờ nguyên liệu tồn kho đầu vào mua với giá tốt hơn. Theo đó, HSC dự báo lợi nhuận gộp đạt 587,6 tỷ đồng (tăng trưởng 26,7%) và tỷ suất lợi nhuận gộp là 13,5%, tăng từ 12,6% năm 2017.

5.Chi phí quản lý và bán hàng là 226,3 tỷ đồng (tăng 18,7%) và tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu thuần là 5,2%.

6.Lỗ tài chính thuần là 73,9 tỷ đồng (năm ngoái là 65,6 tỷ đồng).

Theo đó, chúng tôi dự báo LNTT và LNST lần lượt đạt 292,6 tỷ đồng (tăng trưởng 40,7%) và 234,1 tỷ đồng (tăng trưởng 44,8%). Giả định tổng số cổ phiếu đang lưu hành không đổi, EPS năm 2018 đạt 1.813đ; P/E dự phóng là 15,2 lần.

Thời điểm bán 50,51% cổ phần của Vinachem có thể là trong 6 tháng cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019 – Theo Quyết định số 16/QD-TTG ngày 5/1/2018 về kế hoạch thoái vốn của Vinachem trong giai đoạn 2017-2020, DRC là một trong số 9 công ty mà Vinachem sẽ giảm tỷ lệ sở hữu về dưới 50% trong năm 2018 hoặc 2019. Các công ty khác gồm CSM, DRC, SRC, NET và LIX, … Chúng tôi cho rằng thời điểm thoái vốn có thể là trong 6 tháng cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019. Tuy nhiên thời điểm thoái vốn cuối cùng sẽ do chính Vinachem quyết định. Thị trường đồn đoán rằng Vinachem có thể sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại DRC xuông dưới 36%. Thị trường cũng kỳ vọng vào câu chuyện M&A với khả năng có một số doanh nghiệp trong nước sẽ quan tâm bao gồm cả những doanh nghiệp mới tham gia ngành ô tô. Và nếu có nhiều hơn một người mua, chính phủ sẽ tổ chức đấu giá.

Giá cổ phiếu tăng gần đây trước tin đồn Vinachem bán bớt vốn và kỳ vọng M&A – Sau khi giảm mạnh xuống mức thấp 19,370đ vào cuối tháng 10/2017, giá cổ phiếu đã tăng mạnh gần đây trước tin đồn Vinachem bán bớt vốn. Cổ phiếu tiếp tục tăng tốt 14% so với đầu năm.

Quan điểm đầu tư. Duy trì đánh giá NẮM GIỮ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 27.196đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 15 lần. Do cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, đặc biệt là từ lốp Trung Quốc, nên công ty khó điều chỉnh giá bán khi giá đầu vào tăng mạnh. Nâng công suất lốp radial sẽ là động lực tăng trưởng chính cho năm nay. Tỷ suất lợi nhuận dự báo sẽ tăng dần từ mức đáy trong năm ngoái. Câu chuyên nâng công suất vẫn giữ nguyên giá trị trong khi câu chuyện M&A có thể hỗ trợ giá cổ phiếu.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý