DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu DPM – Triển vọng tương lai gần kém khả quan do giá khí đầu vào tăng

Lượt xem: 417 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM), đồng thời điều chỉnh giảm giá mục tiêu 7% sau khi điều chỉnh tăng giả định giá dầu nhiên liệu và điều chỉnh giảm lợi nhuận từ dự án NH3-NPK.

Đồ thị cổ phiếu DPM cập nhật ngày 28/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu DPM cập nhật ngày 28/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi dự báo lợi nhuận 2017 sẽ giảm 36,1% so với năm 2016, thay vì 29,6% như trước đây do chi phí dầu nhiên liệu cao hơn dự báo

Chúng tôi dự báo lợi nhuận 2018 sẽ giảm tiếp 7,1%, vì mảng u-rê tuy hồi phục nhẹ nhưng không bù đắp được cho lỗ từ nhà máy NH3-NPK do việc khấu hao nhanh trong 10 năm.

Tuy DPM có bảng cân đối kế toán lành mạnh với tỷ lệ đòn bẩy ròng liên tục âm (tiền mặt nhiều hơn tổng nợ), lợi nhuận giảm trong tương lai gần và ROE kém hấp dẫn.

P/E 2017 của DPM là 13,3 lần, thấp hơn 26% so với các công ty khác trong ngành nhưng phù hợp với xu hướng từ trước đến nay của DPM.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác