DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu DHG – Cổ đông thông qua việc nới room ngoại lên 100%

Lượt xem: 448 - Ngày:
Chia sẻ

Cổ đông DHG đã thông qua việc nới room ngoại lên 100% tại ĐHCĐBT. Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ. DHG (Nắm giữ) đã công bố kết quả ĐHCĐBT (tổ chức theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) vào ngày 28/7 thông qua việc nới room lên 100%.

Đồ thị cổ phiếu DHG cập nhật ngày 31/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Cụ thể:
(1) nới room lên 100%.
(2) thêm ngành nghề kinh doanh mới vào điều lệ công ty.

Đã có 88,45% phiếu có quyền biểu quyết tán hành; 11,5% số phiếu không có ý kiến và 0,05% phiếu không tán thành.

Việc SCIC tán thành là yếu tố quan trọng cho việc nới room – Rõ ràng nhìn vào tỷ lệ phiếu tán hành có thể thấy SCIC (nắm 28,87% cổ phần) cũng đã tán thành việc nới room. Như vậy, tương tự DMC, việc SCIC tán thành là yếu tố quan trọng cho việc nới room. Cổ đông cũng đã thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của DHG từ 01/01/2018, trong đó có bổ sung ngành nghề kinh doanh dược phẩm do chính công ty sản xuất, dịch vụ du lịch và BĐS và một số ngành nghề khác. Theo đó, DHG sẽ điều chỉnh điều lệ để thỏa mãn yêu cầu của UBCKNN quy định cho việc nới room vào đầu năm sau.

Cho dù vậy SCIC vẫn thận trọng về thời điểm bán vốn – Mặc dù ủng hộ việc nới room, có vẻ phải 2-3 năm nữa SCIC mới bán vốn tại DHG. Nếu muốn nâng tỷ lệ tại DHG thì trước mắt Taisho sẽ phải chờ nới room. Vào nửa đầu năm sau, chúng tôi kỳ vọng Taisho sẽ chào mua công khai sau khi chính thức nới room; từ đó có thể mua vào phần lớn cổ phiếu trên thị trường trừ cổ phiếu thuộc sở hữu của SCIC và lãnh đạo công ty.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK