DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu CTG – Việc nới room đã ảnh hưởng tích cực lên giá cổ phiếu

Lượt xem: 2,160 - Ngày:
Chia sẻ

Ở mức giá 20.400 đồng / cổ phiếu, CTG đang giao dịch tại PB 2017F và 2018F tương ng 1,2x và 1,1x. Kỳ vọng của chúng tôi về việc tăng đáng kể chi phí dự phòng của CTG trong năm 2017 và 2018 sẽ làm nảy sinh các câu hỏi về tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng. Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu với giá mục tiêu là 19.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức PB mục tiêu 2017 là 1,1x.

Đồ thị cổ phiếu CTG phiên giao dịch ngày 16/06/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu CTG phiên giao dịch ngày 16/06/2017. Nguồn: AmiBroker

Kết quả kinh doanh năm 2016

Kết quả kinh doanh năm 2016 CTG

CTG đạt 8.569 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2016 (tăng 16,7% YoY), cao hơn 6,6% so với dự báo của chúng tôi là 8.035 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng CTG đã có thể ghi nhận chi phí dự phòng nhiều hơn so với 45 tỷ đồng trong quý 4 nhưng CTG đã ghi nhận phần lớn các khoản dự phòng trong 3 quý đầu năm. Kết quả đạt được đáng ngạc nhiên, cũng với cổ tức tiền mặt 7%/mệnh giá giúp hỗ trợ giá cổ phiếu CTG trong quý 1/2017. Lợi nhuận ròng của CTG tăng trưởng 2 chữ số do thu nhập lãi ròng tăng 18,9% YoY, nhưng chi phí hoạt động tăng 20% YoY cũng như trích lập dự phòng cho cho vay tín dụng tăng 7,3% YoY.

Về thu nhập, thu nhập lãi thuần tăng 18,9% và thu nhập từ phí, hoa hồng và lãi tăng 16,3% YoY chủ yếu nhờ tăng trưởng cho vay cá nhân 36% và tăng trưởng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 24,8%. CTG tăng cho vay các ngành khác nhau như nông nghiệp (+53%YoY), sản xuất (+25%YoY), xây dựng (+27% YoY) và bán lẻ xe ô tô (+19% YoY). Danh mục cho vay của CTG cũng tập trung vào các lĩnh vực này. Mặt khác, cho vay bất động sản giảm đáng kể 57% YoY, tuy nhiên đây là một sự kiện cơ cấu lại khá khiêm tốn, bởi vì dư nợ bất động sản chỉ chiếm 2,8% tổng dư nợ. Từ đó chỉ ra rằng CTG đang giảm rủi ro và cơ cấu lại phân loại tài sản để tăng CAR.

Cơ cấu dư nợ cho vay năm 2015 và 2016 của CTG

Cơ cấu dư nợ cho vay năm 2015 và 2016 của CTG

Về chi phí, hệ số CIR đã tăng 150 bps từ mức 47,1% trong năm 2015 lên 48,6% trong năm tài chính 2016 do lương nhân viên tăng 23,7% (số lượng nhân viên tăng 7%) và chi phí quản lý tăng 19,7%. Chi phí trích lập dự phòng đạt 5.022 tỷ đồng (+ 7,3% YoY), bao gồm khoảng 2.039 tỷ đồng trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC và 2.983 tỷ đồng trích lập dự phòng tín dụng (-8% YoY).

Cập nhật Đại hội cổ đông

Kế hoạch năm 2017 của CTG như sau:

Kế hoạch năm 2017 của CTG như sau:

Hệ số CAR của CTG trong năm 2016 là 10,4%, cao hơn ngưỡng tối thiểu 9,0% theo quy định của Việt Nam. Trên thực tế, nếu ngân hàng thực hiện theo chuẩn Basel II, hệ số CAR điều chỉnh của CTG đã đáp ứng mức yêu cầu 8%, ban lãnh đạo cho biết. Ban lãnh đạo hiểu rõ việc huy động vốn để đáp ứng nhu cầu thanh toán hiện tại và đạt chuẩn Basel II là không thể tránh khỏi. Khoản nợ thứ cấp (250 triệu USD) sẽ đến hạn vào tháng 5/2017, không tính vào vốn cấp 2 nên không ảnh hưởng đến hệ số CAR. Việc sáp nhập với PG Bank chưa chắc chắn, và ban lãnh đạo cũng không đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào để tăng tỷ lệ CAR, tuy nhiên ngân hàng đã công bố các biện pháp như (i) phát hành thêm nợ thứ cấp với các điều khoản có lợi; (ii) tăng vốn chủ sỡ hữu bằng cách phát hành thêm cổ phiếu; Và (iii) cơ cấu lại tài sản của ngân hàng để tăng hệ số CAR ở thời điểm hiện tại.

Ban lãnh đạo đã chia sẻ chiến lược của CTG trong việc đa dạng hoá cơ sở khách hàng gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp FDI, ngân hàng bán lẻ, và doanh nghiệp nhỏ, đồng thời giảm rủi ro cho vay với các doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng muốn duy trì hệ số NIM ở mức 2.7-2.8%. Chiến lược cơ bản của CTG được hỗ trợ bởi hệ thống core banking mới (ngân hàng lõi) được thiết kế nhằm tăng năng suất và hiệu quả của ngân hàng trong các dịch vụ giao dịch. Ban lãnh đạo cũng đã thông báo bán toàn bộ cổ phần của CTG cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Vietinbank Aviva (hiện đang nắm giữ 50% cổ phần trị giá 400 tỷ đồng theo giá trị sổ sách) cho Aviva International Holdings, đối tác hiện tại.

Kết quả kinh doanh quý 1/2017

Kết quả kinh doanh quý 1/2017

Trong quý 1/2017, CTG đạt 6.166 tỷ đồng thu nhập lãi thuần (+14,65% YoY) và 1.558 tỷ đồng thu nhập ngoài lãi (+ 39,75% YoY) và 2.544 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+ 5,8% YoY và hoàn thành 28,9% KH năm). Tăng trưởng thu nhập chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 26,1% YoY và 5,4% YTD, cao hơn mức trung bình ngành là 4,03% YTD. Tiền gửi của khách hàng chỉ tăng 1,82% YoY, thấp hơn mức trung bình của ngành 3,52% YTD. Theo đó, hệ số LDR thuần (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) tăng lên mức 101,09% so với con số 97,6% trong Q4/2016.

Trong khi đó, hệ số NIM tăng từ mức 2,37% trong quý 4/2016 lên 2,67% và hệ số CIR gần như không thay đổi, đạt 40,32%, khoản trích lập dự phòng cho nợ xấu tăng 43,27% YoY, lên mức 2.065 tỷ đồng. Trích lập dự phòng cho nợ xấu tăng đáng kể do chi phí dự phòng tăng lên 1.115 tỷ đồng, tăng 13,7% YoY. Nợ nhóm 2 tăng 64,7% YoY và tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,02% lên 1,13% cho thấy trích lập dự phòng tăng. CTG xóa 560 tỷ đồng nợ xấu trong quý 1/2017 cũng với tỷ lệ nợ xấu gia tăng làm giảm tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng xuống 93,7% so với mức 101,8% của quý 4/2016.

Chúng tôi ước tính chi phí dự phòng cho trái phiếu đặc biệt của VAMC sẽ tăng 900 tỷ đồng. Đây là một con số rất nhỏ so với khoảng 6.500 tỷ đồng giá trị trái phiếu ròng của VAMC nếu CTG hoàn thành trích lập dự phòng cho VAMC vào năm 2017.

Triển vọng năm 2017

Tăng cường tỷ lệ CAR là ưu tiên hàng đầu

Do hiện tại việc tăng vốn cấp 1 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, CTG sẽ cơ cấu lại danh mục cho vay đối với tài sản kém rủi ro hơn và tăng vốn cấp 2 thông qua việc phát hành trái phiếu thứ cấp. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ ưu tiên cho vay các ngành như điện, ga, viễn thông, dệt may, bia, nước giải khát, trong khi ngân hàng giảm cho vay ở các ngành nhạy cảm hơn như xây dựng BOT, BT, BTO; vận tải biển, gạo và nuôi trồng thủy sản. Điều này cho thấy CTG sẽ giảm bớt cho vay các ngành rủi ro vay để tăng cường hệ số CAR.

Hơn nữa, trong trường hợp PG Bank hợp nhất với CTG, CTG sẽ có thêm 3.000 tỷ đồng vốn cấp 1 để cân bằng hệ số CAR. Tuy nhiên, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập hai ngân hàng có thể sẽ bị trì hoãn. Nếu áp dụng tỷ lệ hoán đổi 1: 0,9 trong thời điểm hiện tại, cổ đông của CTG chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng vì CTG có thể sẽ phải trả một mức giá cao cho cổ phiếu PGBank (giá thị trường CTG là 19.550 đồng trong khi giá trị sổ sách của PGBank là 11.650 đồng)

Ghi nhận toàn bộ chi phí trích lập dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC là bước tiến dài

Ban lãnh đạo đang cố gắng thực hiện trích lập hết dự phòng cho trái phiếu VAMC trong năm 2017. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ đối với ngân hàng theo quan điểm của chúng tôi, do giá trị ròng lũy kế của lượng trái phiếu VAMC là 6.541 tỷ đồng, trong khi tổng trích lập dự phòng nợ xấu trong năm 2016 khoảng 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng kế hoạch này khả thi nếu:

  • NIM phải đạt ít nhất 2,7%
  • Hệ số CIR phải giảm
  • Số nợ xấu được xóa không thể quá cao; trong khoảng 1.000 tỷ đồng
  • Số lượng trái phiếu VAMC được thu hồi sớm sẽ làm giảm tổng số giá trj trái phiếu

Ước tính năm 2017 và 2018

Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2017 và 2018 của CTG sẽ đạt tương ứng 8.726 tỷ đồng (+1,8% YoY) và 9.089 tỷ đồng (+ 4,2% YoY) dựa trên các giả định sau:

  • Tăng trưởng tín dụng đạt 16%, tương đương mức trần 16% của NHNN nhờ tăng trưởng cho vay cá nhân đạt 27%, tăng trưởng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 19%, tăng trưởng cho vay doanh nghiệp FDI 24% trong FDI, và tăng trưởng cho vay các doanh nghiệp nhà nước -5% vào năm 2017. Tăng trưởng tín dụng giảm xuống còn 13% vào năm 2018 do chúng tôi lo ngại về vấn đề thiếu vốn hiện tại của ngân hàng. Về tiền gửi, chúng tôi dự báo tăng trưởng tiền gửi sẽ đạt 16% trong năm 2017 và 15,6% vào năm 2018, do sự gia tăng khoảng 12,8% tiền gửi không kỳ hạn và khoảng 16,5% tiền gửi có kỳ hạn. Hệ số LDR thuần gần m c 97,5% của năm 2016, đạt 97,4% trong năm 2017 và 95,2% trong năm 2018. Hệ số NIM ổn định ở mức 2,74% trong năm 2017.
  • Trích lập hết dự phòng cho trái phiếu VAMC còn lại 6.541 tỷ trong năm 2017 sẽ là thách thức trong năm 2017. Chúng tôi dự báo khoảng trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC sẽ tăng mạnh lên 3.500 tỷ vào năm 2017 (gấp 1,7 lần so với mức bình thường khoảng 2.000 tỷ đồng trong năm 2016) và 3.000 tỷ đồng vào năm 2018. Với những giả định này, chi phí dự phòng có thể đạt 7.864 tỷ đồng (+ 56,6% YoY) năm 2017 và 9.759 tỷ đồng (+ 24,1% YoY) năm 2018.
  • Hệ số CIR giảm xuống còn 47% trong khi tỷ lệ nợ xấu là 1,1% vào năm 2017 và 1,4% vào năm 2018.

Định giá và Quan điểm đầu tư

Ở mức giá 20.400 đồng / cổ phiếu, CTG đang giao dịch tại PB 2017F và 2018F tương ng 1,2x và 1,1x. Kỳ vọng của chúng tôi về việc tăng đáng kể chi phí dự phòng của CTG trong năm 2017 và 2018 sẽ làm nảy sinh các câu hỏi về tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng. Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu với giá mục tiêu là 19.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức PB mục tiêu 2017 là 1,1x.

Các sự kiện đặc biệt:

(1) Việc chính phủ chấp thuận việc nới room nước ngoài (hiện đang là 30%) đã ảnh hưởng tích cực lên giá cổ phiếu CTG. Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN tại CTG hiện đang đạt mức trần 30%.

(2) Trong trường hợp việc thu hồi nợ xấu được đẩy mạnh sẽ giúp thúc đẩy tiến độ thực hiện trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC, và nhờ đó giúp hỗ trợ lợi nhuận của CTG tăng mạnh hơn so với kỳ vọng của chúng tôi.

Nguồn: SSI

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý