DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu CTG – Dự phòng lớn ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận

Lượt xem: 760 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng hợp – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã công bố KQKD quý 2/2017 với thu nhập lãi thuần đạt 7,3 nghìn tỷ đồng (+18,7% so với quý trước – QoQ và +24,3% so với cùng kỳ năm ngoái – YoY, trong khi tăng trưởng cho vay và tăng trưởng huy động đạt lần lượt 4,6% QoQ và 4,0% QoQ. Phần lớn các chỉ số đều không có sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ và quý trước.

Đồ thị cổ phiếu CTG cập nhật ngày 01/08/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu CTG cập nhật ngày 01/08/2017. Nguồn: AmiBroker

Các điểm đáng chú ý

1. NIM – NIM của CTG giảm từ 3,0% quý 2/2016 còn 2,7% trong quý 1/2017, nhưng nhanh chóng quay lại mức 3% trong quý 2/2017 do tăng trưởng mạnh thu nhập lãi thuần (18,7% QoQ).

2. Lợi suất tài sản – Trong quý 2/2017, khoản vay khách hàng gộp đạt 730 nghìn tỷ đồng (+4,6% QoQ và 23,1% YoY), đẩy lợi suất tài sản lên 46 điểm cơ bản QoQ và 18 điểm cơ bản YoY.

3. Chi phí huy động – Nhìn chung, cả tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn đều ở mức cao (tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn là 14,4% YTD so với tăng trưởng có kỳ hạn là 7,2% YTD). Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn trong tổng huy động khách hàng đã tăng mạnh từ 83,7% trong quý 4/2016 đạt 84,8% quý 2/2017. Do đó, chi phí huy động tăng khiêm tốn 39 điểm cơ bản YoY và 14 điểm cơ bản QoQ.

4. Thu nhập ngoài lãi – Dù thu nhập từ góp góp vốn đã tăng 3.833% YoY và 1.860% QoQ (do ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng 50% cổ phần tại công ty bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva cho đối tác, Aviva International Holdings), thu nhập nhập thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng trưởng âm so với quý trước (-22,5% QoQ). Do đó, thu nhập ngoài lãi giảm còn 1,3 nghìn tỷ đồng (-17,3% QoQ).

5. Chi phí dự phòng – CTG ghi nhận dự phòng bổ sung 2,8 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2017, 77,2% cao hơn so với quý 2/2016 và 34,6% cao hơn quý 1/2017. Tính đến cuối quý 2/2017, cán cân dự trữ dự phòng của CTG đã tương ứng với 95% lượng nợ xấu.

6. LN trước dự phòng (PPOP) – PPOP tăng 46,9% YoY và 9,5% QoQ đạt 5 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2017.

7. LN ròng – LNST của CTG tăng 26,2% YoY, nhưng giảm 7% QoQ đạt 1,9 nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân lý giải chính là do hoạt động ngoài cốt lõi thay vì là do dự phòng lớn.

8. Chi phí trên thu nhập (CIR) – Tỷ lệ CIR của CTG đạt 41%, cao hơn nhẹ 1 điểm % QoQ và giảm 6 điểm % YoY.

9. Nợ xấu – Tỷ lệ nợ xấu của CTG tăng 1,2% (không tính nợ VAMC) trong quý 2/2017 từ quý 1/2017 (1,1%) và quý 2/2016 (0,9%).

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý