DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu CTG – Định giá hấp dẫn củng cố bởi tỷ lệ NIM tăng, Giữ khuyến nghị MUA

Lượt xem: 1,064 - Ngày:
Chia sẻ

Đồ thị cổ phiếu CTG cập nhật ngày 23/08/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu CTG cập nhật ngày 23/08/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho Ngân hàng TMCP Công Thương (CTG) với giá mục tiêu mới 22.352 đồng, tăng từ mức 21.216 đồng, tương ứng với tổng mức sinh lời 27,4%.

Chúng tôi điều chỉnh tăng nhẹ thu nhập lãi thuần ước tính (từ CAGR 21,4% lên 24,4% giai đoạn 2016-2019) thúc đẩy bởi tăng trưởng cho vay (CAGR 19% giai đoạn 2016-2019).

Chúng tôi kỳ vọng thu nhập ngoài lãi sẽ tăng với CAGR 8,1% giai đoạn 2016-2019, cao hơn nhẹ so với dự báo trước đây do lợi nhuận bất thường từ ghi nhận lãi bán 50% cổ phần tại công bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva trong tháng 4/2017, tương ứng 4,3% LNST năm 2017.

Ước tính LNST được tăng thêm 12,9% cho năm 2017 và 10,5% cho năm 2018. Định giá hấp dẫn với P/B 1,1 lần so với mức chung của ngành là 1,4 lần.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý