DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu CTG – Công bố LNTT năm 2017 tăng trưởng 7,43%

Lượt xem: 456 - Ngày:
Chia sẻ

CTG công bố LNTT năm 2017 tăng trưởng 7,43%, thấp hơn so với dự báo của chúng tôi. Giảm đánh giá từ Khả quan xuống Nắm giữ.

Cập nhật cổ phiếu CTG - Công bố LNTT năm 2017 tăng trưởng 7,43%

Đồ thị cổ phiếu CTG cập nhật ngày 02/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Vietinbank (CTG Giảm đánh giá xuống Nắm giữ) công bố LNTT năm 2017 tăng trưởng nhẹ 7,43% đạt 9.206 tỷ đồng, mặc dù vượt kế hoạch lợi nhuận của Ngân hàng là 8.800 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) nhưng thấp dự báo của HSC là 9.748 tỷ đồng (tăng trưởng 13,8%). Doanh thu tăng trưởng khá với tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng 23,3%, tuy nhiên chi phí dự phòng tăng mạnh (+66,1% so với cùng kỳ) đã “ăn mòn” gần 50% lợi nhuận.

Kết luận nhanh – Giảm đánh giá từ Khả quan xuống Nắm giữ, do thị giá cổ phiếu đã chạm giá trị hợp lý theo ước tính của chúng tôi là 27.800đ, tương đương P/B là 1,50 lần. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực trích lập dự phòng phần lớn trái phiếu VAMC trên BCTC của CTG trong năm 2017, và dự báo Ngân hàng sẽ duy trì tiến độ xử lý các tài sản có vấn đề khác. Tuy nhiên, quá trình này sẽ cần thời gian. Do đó, HSC dự báo LNTT năm nay tăng trưởng 13,3%. Chúng tôi cũng lưu ý với thay đổi trong quy định về việc ngân hàng có thể được phép lựa chọn không trả cổ tức tiền mặt để cải thiện hệ số CAR và tạo điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Nhờ vậy, doanh thu sẽ duy trì tăng trưởng khá, tuy nhiên chi phí dự phòng sẽ vẫn ở mức cao. Ngoài ra với hệ số CAR thấp, Ngân hàng cũng cần tăng vốn. Và cuối cùng hệ số LDR vẫn thấp hơn nhiều so với mức thông thường. Giá cổ phiếu đã tăng tốt cùng với các mã ngân hàng khác trong năm ngoái, tuy nhiên giá cổ phiếu hiện có vẻ đã phán ảnh gần hết giá trị do ngân hàng còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Tín dụng tăng trưởng 19,44% trong năm 2017 – Ngân hàng công bố tín dụng tăng trưởng 19,44% đạt 790,7 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng cho vay khá cân bằng giữa các kỳ hạn, cụ thể;

• Cho vay ngắn hạn tăng trưởng 19,8%, chiếm 56,8% tổng dư nợ.
• Cho vay trung đến dài hạn tăng trưởng 19%, chiếm 43,2% tổng dư nợ.

Tiền gửi khách hàng chỉ tăng 14,86% đạt 752,4 nghìn tỷ đồng. Hệ số LDR thuần tăng lên 105% từ 101% vào cuối năm 2016. Trong khi đó tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn là 15,3%, tăng từ mức 13,1% vào cuối năm 2016.

Tỷ lệ NIM ổn định ở mức 2,80% – Chúng tôi nhận thấy cả lợi suất gộp và chi phí vốn đều tăng, lần lượt tăng 0,12% và 0,25% so với năm 2016. Cụ thể;
• Lợi suất gộp tăng 0,12% lên 6,75%. Mặc dù lợi suất cho vay giảm 0,1% xuống 7,04%, lợi suất tiền gửi liên ngân hàng tăng 0,62% lên 2,46% và lợi suất đầu tư trái phiếu tăng mạnh 1,13% lên 8,13%.

• Chi phí vốn tăng 0,25% lên 4,46%. Với chi phí huy động tiền gửi tăng 0,3% lên 4,56%, chi phí phát hành giấy tờ có giá tăng 0,3% lên 7,23% và chi phí vay khác giảm 0,68% còn 2,59%.

Theo đó thu nhập lãi thuần tăng trưởng 20,83% đạt 27.073 tỷ đồng.

Tổng thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 36,7% – Tổng thu nhập ngoài lãi là 5.546 tỷ đồng (tăng trưởng 36,7%). Cụ thể như sau:

• Lãi thuần hoạt động dịch vụ đạt 1.855 tỷ đồng (tăng trưởng 9,3%).
• Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 710 tỷ đồng (tăng trưởng 3,6%).
• Lãi thuần hoạt động mua bán chứng khoán chứng doanh đạt 369,5 tỷ đồng (tăng trưởng 100,9%).
• Lỗ mua bán chứng khoán đầu tư 125,7 tỷ đồng.
• Thu nhập khác là 1.944 tỷ đồng (tăng trưởng 53,5%).
• Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần là 743 tỷ đồng, tăng trưởng 394% chủ yếu nhờ lợi nhuận từ thoái 50% cổ phần tại Bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva đã được ghi nhận trong Q2.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 32.619 tỷ đồng (tăng trưởng 23,3%), tăng cao hơn một chút so với dự báo của HSC là 31.784 tỷ đồng (tăng trưởng 20,1%). Chi phí hoạt động tăng 17,1% so với năm 2016 lên 15.069 tỷ đồng. Hệ số CIR là 46,2%, giảm từ 48,6% trong năm 2016. Do đó, lợi nhuận hoạt động thuần trước trích lập dự phòng là 17.550 tỷ đồng (tăng trưởng 29,1%).

Tỷ lệ nợ xấu là 1,13% tăng từ 1,02% cuối năm 2016. Tổng nợ xấu là 8.959 tỷ đồng (tăng 32,9% so với năm 2016) sau khi đã xử lý 2.210 tỷ đồng nợ xấu (tăng 229% so với năm 2016). Hệ số LLR vẫn duy trì ở mức khá cao 92,7%. CTG đã mua lại xấp xỉ 7.000 tỷ đồng trái phiếu VAMC, do đó tổng giá trị trái phiếu VAMC chưa trích lập dự phòng ước tính giảm xuống khoảng 600 tỷ đồng, giảm mạnh 91% từ 6.538 tỷ đồng vào cuối năm 2016. Do đó, tỷ lệ nợ xấu gộp xấp xỉ là 1,21%. Lãi dự thu theo báo cáo là 14.541 tỷ, tương đương 1,42% tổng tài sản sinh lãi, giảm so với mức 1,59% cuối năm 2016.

Chi phí dự phòng tăng 66,1% so với năm 2016 lên 8.344 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với dự báo của HSC là 6.979 tỷ đồng (tăng 38%). Chi phí dự phòng tương đương 47,5% lợi nhuận hoạt động trước trích lập dự phòng. Trong đó, 3.615 tỷ đồng (tăng 21,2%) là dự phòng cho vay khách hàng và khoảng 4.729 tỷ đồng (tăng 132%) là dự phòng trái phiếu VMAC.

Theo đó LNTT tăng 7,43% so với năm 2016 đạt 9.206 tỷ đồng.

Cho năm 2018, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 13,3% đạt 10.429 tỷ đồng. Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định sau;

1. Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng là 17% và tăng trưởng huy động khách hàng là 20%.

2. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM sẽ giữ nguyên ở 2,8%.

3. Dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 14% đạt 30.864 tỷ đồng trong khi thu nhập ngoài lãi giảm 6,4%, đạt 5.190 tỷ đồng với giả định không còn lãi từ thoái vốn.

4. Chúng tôi ước tính chi phí dự phòng sẽ giảm nhẹ 3,2% xuống 8.078 tỷ đồng do giá trị trái phiếu chưa trích lập dự phòng chỉ còn 600 tỷ đồng.

5. Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý giữ ở mức 1,3% sau khi xóa 5.958 tỷ đồng nợ xấu tương đương 0,64% tổng dư nợ.

Từ những giả định trên, chúng tôi dự báo LNTT là 10.429 tỷ đồng (tăng trưởng 13,3%), theo đó EPS là 1.787đ và BVPS là 18.526đ. P/E dự phóng là 15,7 lần và P/B là 1,51 lần.

PB dự phóng của CTG vẫn sẽ thấp hơn so với mức bình quân ngành do Ngân hàng vẫn phải giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng – Cổ phiếu CTG hiện giao dịch với P/B dự phóng là 1,5 lần so với mức bình quân 2,37 lần các cổ phiếu ngân hàng đã niêm yết. Sự chênh lệch về định giá này theo chúng tôi là hợp lý vì những nguyên nhân sau;

• Hệ số CAR của CTG vẫn thấp hơn so với các ngân hàng khác – Chúng tôi ước tính hệ số CAR hiện là khoảng 9,8 lần. Nhu cầu huy động vốn mới với CTG hiện khá cấp thiết với mức CAR tối thiểu theo quy định là 9%. Và dĩ nhiên với Basle 2 dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2020 và giá trị tài sản dự kiến tăng trưởng trung bình gộp 15,6%, chúng tôi ước tính CTG sẽ cần phải tăng vốn thêm khoảng 20%, tương đương khoảng 7.500 tỷ đồng trong hai năm tới. Hiện tại, với tỷ lệ vốn cấp 2/vốn cấp 1 là 54%, Ngân hàng vẫn còn dư địa để tăng tới 16.000 tỷ đồng vốn cấp 2. Tuy nhiên, việc tăng vốn cấp 2 sẽ khó khăn hơn do giá trị trái phiếu thứ cấp mà các ngân hàng mua lẫn nhau sẽ dần được loại trừ khỏi tổng vốn. Do đó, Ngân hàng cũng cần tăng vốn cấp 1 và do room đã đầy, đây là vấn đề khá nhạy cảm.

• Ngân hàng vẫn cần xử lý các vấn đề về nợ xấu – Mặc dù CTG hiện đã xử lý gần như toàn bộ trái phiếu VAMC, xử lý nợ xấu vẫn là vấn đề mà Ngân hàng phải đối mặt. Lãi dự thu vẫn ở mức cao hơn so với các ngân hàng, là 14.541 tỷ đồng, tương đương 1,42% tổng tài sản sinh lãi. Chúng tôi ước tính một phần lớn lãi dự thu có thể cần được trích lập dự phòng do CTG có một số khoản cho vay các dư án của DNNN đang kém hiệu quả và các dự án BOT, là những khoản vay cần phải chú ý theo dõi.

• Các hệ số quan trọng khác như hệ số LDR cũng cần được điều chỉnh về mức thông thường – Hai trở ngại chính đối với thúc đẩy tỷ lệ NIM là hệ số LDR cao và dĩ nhiên là lãi dự thu cao. Nếu những vấn đề này không được xử lý, tỷ lệ NIM sẽ khó có thể cải thiện. Và mặc dù tổng tải sản và tín dụng tăng, tốc độ tăng sẽ thấp hơn mức bình quân ngành, là 17%.

• Room đã đầy là một vấn đề khó khăn khác – Với nhu cầu cần huy động vốn mới, chính phủ phải đối mặt với lựa chọn (1) Nhà nước sẽ bổ sung vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu hoặc (2) xem xét nới room. Vấn đề này đã được nhắc tới trong vài năm qua và chúng tôi cho rằng cần đưa quyết định cuối cùng trong 6-12 tháng tới. Với nguồn doanh thu lớn từ cổ phần hóa trong thời gian qua, có thể Nhà nước sẽ cân nhắc đáp ứng các nhu cầu tăng vốn. Trong khi đó việc CTG được phép không trả cổ tức tiền mặt sẽ giúp Ngân hàng có thêm thời gian.

Với những vấn đề trên, khó để có thêm nhiều yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong thời gian tới ngoài khả năng ngân hàng sẽ tăng vốn. Mặc dù phát hành tăng vốn thường sẽ kéo theo tác động pha loãng, nếu thị trường kỳ vọng giá phát hành sẽ ở mức cao, khi đó giá cổ phiếu cũng có thể tăng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để nói đến khả năng nay. Do vậy, mức định giá thấp hơn bình quân ngành của cổ phiếu CTG là hợp lý mặc dù cổ phiếu vẫn được NĐT quan tâm nhờ thanh khoản tốt.

Quan điểm đầu tư – Giảm đánh giá xuống Nắm giữ. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.800đ, tương đương P/B là 1,5 lần. Một số lo ngại về rủi ro tiềm ẩn, gồm (1) dư lãi dự thu cao cho thấy có thể còn một số vấn đề về chất lượng tài sản; (2) hệ số LDR thuần vẫn ở mức cao và đang tăng lên; (3) bị hạn chế các phương án để cải thiện hệ số CAR, và (4) những vấn đề tồn đọng liên quan đến vụ việc Huyền Như và (5) room đã đầy ở mức 30%. Với những vấn đề trên, định giá cổ phiếu trong thời gian tới vẫn sẽ thấp hơn mức bình quân ngành.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK