DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu CTD – Lạc quan với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 2017

Lượt xem: 715 - Ngày:
Chia sẻ

Ban lãnh đạo đề ra mục tiêu lợi nhuận ròng năm 2017 tăng trưởng 23% trên cơ sở giá trị backlog lớn. Công ty đặt kế hoạch năm 2017 với 27.000 tỷ đồng doanh thu (+30% so với thực hiện năm 2016) và 1.750 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+23%), nhìn chung phù hợp với mức dự báo trước đó của chúng tôi. Kết quả quý 1/2017 và dự báo cả năm 2017 của chúng tôi được trình bày chi tiết trong báo cáo cập nhật gần đây

Đồ thị cổ phiếu CTD cập nhật ngày 09/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu CTD cập nhật ngày 09/07/2017. Nguồn: AmiBroker

• Chúng tôi đã tham dự đại hội cổ đông thường niên của CTD tổ chức vào ngày 29/6/2017.
• Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2017 ở mức 1,75 nghìn tỷ đồng, +23% so với năm trước.Cổ tức 2016 là 5.000 đồng/cp (lợi suất cổ tức 2,3%) dự kiến được chi trả trong quý 3/2017.
• Chính sách khuyến khích cho cán bộ chủ chốt dựa trên kết quả năm 2016 sẽ được phân bổ bằng 1,3 triệu cổ phiếu ESOP (1,69% SLCP đang lưu hành, giá phát hành đề xuất 40.000 đồng/cp) và bằng tiền mặt (104 tỷ đồng, tương đương 7% LNST năm 2016).
• Cổ thông thông qua việc điều chỉnh chính sách khuyến khích giai đoạn 2016-2020 (tổng số lượng cổ phiếu ESOP phát hành trong năm 2016-2020 tối đa ở mức 4% trên SLCP đang lưu hành, và phần khuyến khích còn lại sẽ chỉ thực hiện bằng tiền mặt).
• Công ty dự kiến điều chỉnh nâng mức trần sở hữu NĐT nước ngoài từ 49% lên 60% trong năm nay.
• Cổ đông đã bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2022 tại đại hội.
• Chúng tôi hiện khuyến nghị KHẢ QUAN đối với CTD, và sẽ cập nhật giá mục tiêu trong báo cáo sắp tới sau khi kết quả lợi nhuận quý 2 được công bố

Ban lãnh đạo đề ra mục tiêu lợi nhuận ròng năm 2017 tăng trưởng 23% trên cơ sở giá trị backlog lớn. Công ty đặt kế hoạch năm 2017 với 27.000 tỷ đồng doanh thu (+30% so với thực hiện năm 2016) và 1.750 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+23%), nhìn chung phù hợp với mức dự báo trước đó của chúng tôi. Kết quả quý 1/2017 và dự báo cả năm 2017 của chúng tôi được trình bày chi tiết trong báo cáo cập nhật gần đây. Tổng giá trị hợp đồng đã ký và chưa thực hiện (backlog) vào cuối quý 1/2017 ước đạt 30 nghìn tỷ đồng, cùng với các hợp đồng ký mới trong tháng 4 trị giá 5 nghìn tỷ đồng và hợp đồng D&B thi công Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, sẽ hỗ trợ kết quả lợi nhuận cả năm của CTD.

Cổ tức năm 2016 sẽ chi trả bằng tiền mặt 5.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 2,3%). Công ty dự kiến sẽ trả cổ tức trong quý 3/2017. Tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả là 385 tỷ đồng, tương đương 27% lợi nhuận ròng năm 2016. Cổ đông cũng thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2017 dự kiến là 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 1,4%). Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng chia sẻ tại đại hội rằng công ty sẽ cân nhắc việc phát hành cổ phiếu thưởng hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu vào năm sau.

Thưởng khuyến khích năm 2016 cho cán bộ chủ chốt bằng cổ phiếu ESOP và tiền mặt. Giá trị khuyến khích cho cán bộ chủ chốt dựa trên kết quả năm 2016 tổng cộng là 210 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, số tiền này tương đương 2,6 triệu cổ phiếu ESOP (3,36% SLCP đang lưu hành). Tuy nhiên, ĐHCĐ năm nay đã thông qua đề xuất điều chỉnh của ban lãnh đạo là phân bổ bằng 1,3 triệu cổ phiếu ESOP (1,69% SLCP đang lưu hành, giá phát hành đề xuất 40.000 đồng/cp) và bằng tiền mặt (104 tỷ đồng trích từ 1.422 tỷ đồng LNST năm 2016). Thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu ESOP là 2 năm kể từ ngày phát hành.

Điều chỉnh chính sách khuyến khích giai đoạn 2016-2020 mà ĐHCĐ 2016 đã thông qua. Khoản thưởng này (dựa trên kết quả đạt được hàng năm) cho các cán bộ chủ chốt do ban điều hành đề nghị và được HĐQT phê duyệt.

ctd

ĐHCĐ thông qua kế hoạch nâng mức trần sở hữu NĐT nước ngoài lên 60%. HĐQT được ủy quyền lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh và nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 60%. Hiện tỷ lệ sở hữu của khối ngoại là 45,4% và khối lượng có thể mua thêm là 2,8 triệu cổ phiếu.

Cổ đông bỏ phiếu bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT nhiệm kỳ này có tổng cộng 7 thành viên, bao gồm 3 thành viên độc lập. Ban Kiểm soát có 3 thành viên. Ông Nguyễn Bá Dương (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc từ năm 2004) có số phiếu bầu cao nhất.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK