DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu CTD – Kế hoạch trả 30% cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2017

Lượt xem: 923 - Ngày:
Chia sẻ

CTD lên kế hoạch trả 30% cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2017, ước tính thực hiện trong quý 3/2018. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 14% và tỷ suất cổ tức khoảng 2% theo giá hiện tại. Tỷ lệ thanh toán 14% là thấp hơn so với tỷ lệ thanh toán trung bình là 41% trong 4 năm qua.

Đồ thị cổ phiếu CTD cập nhật giữa phiên giao dịch ngày 25/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu CTD cập nhật giữa phiên giao dịch ngày 28/05/2018. Nguồn: AmiBroker

KHKD năm 2018

Theo Tài liệu ĐHCĐ, kế hoạch doanh thu của CTD không đổi ở mức 27 nghìn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng sau thuế giảm 15% YoY xuống còn 1,4 nghìn tỷ đồng. Công ty ước tính thị trường xây dựng có thể tăng trưởng chậm hơn và cạnh tranh gay gắt hơn, trong khi chi phí lao động có thể tăng lên do các quy định mới về bảo hiểm xã hội. Theo quy định mới, chủ lao động ở Việt Nam phải trả bảo hiểm xã hội cho công nhân thời vụ (1-3 tháng). Trước năm 2018, chủ lao động chỉ trả bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động trên 3 tháng. Chúng tôi sẽ phân tích về tác động của quy định này đến ngành xây dựng trong báo cáo sau.

Chúng tôi nhận thấy kế hoạch CTD khá cẩn trọng trong bối cảnh công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017. Trước đó CTD đã vượt kế hoạch 5 năm liên tiếp. Trong giai đoạn 2012- 2016, CTD đã vượt trung bình 25% kế hoạch doanh thu và 42% kế hoạch lợi nhuận ròng sau thuế.

Kế hoạch cổ tức

Công ty lên kế hoạch trả 30% cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2017, ước tính thực hiện trong quý 3/2018. Tỷ lệ thanh toán cổ tức là 14% và tỷ suất cổ tức khoảng 2% theo giá hiện tại. Tỷ lệ thanh toán 14% là thấp hơn so với tỷ lệ thanh toán trung bình là 41% trong 4 năm qua.

Năm 2018, kế hoạch cổ tức ở mức 30% trên mệnh giá, tương đương năm 2017.

Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Trái với kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nước ngoài lên 60%, CTD sẽ xin ý kiến Đại hội cổ đông về việc đưa tỷ lệ này về mức tối đa là 49% trong năm nay. Chúng tôi nhận thấy đây là tín hiệu không tích cực với chính sách trong quá khứ nhằm tăng room cho nhà đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài chạm trần trong nửa cuối tháng 12/2017. Tuy nhiên tỉ lệ sở hữu cho nước ngoài đã tăng đáng kể do NĐTNN bán ròng so với đầu năm. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại khoảng 40%, trong đó cổ đông Kusto Group và các bên liên quan nắm giữ khoảng 34%.

Ước tính và Quan điểm đầu tư

Hiện tại, chúng tôi ước tính doanh thu năm 2018 đạt 32.058 tỷ đồng, tăng 18% YoY và lợi nhuận ròng sau thuế đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 14% YoY, tương ứng EPS là 22.800 vào cuối năm 2018. Ở mức giá hiện tại là 122.000 đồng/cổ phiếu, Cổ phiếu CTD đang giao dịch ở mức PE 2018 và 2019 là 5,1x và 4,7x, đây là mức thấp theo quan điểm của chúng tôi.

Đại hội cổ đông thường niên của CTD sẽ diễn ra vào tuần tới ngày 02/06/2018. Chúng tôi sẽ thảo luận về các chủ đề nêu trên với công ty trong ĐHCĐ và cập nhật quan điểm đầu tư.

Đơn hàng tồn đọng từ năm 2017 theo công ty cung cấp thấp hơn ước tính của chúng tôi, do chưa bao gồm một số dự án như dự án Hilton Hotel Hạ Long, một phần dự án Vinfast.

Nguồn: Research SSI

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác