DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu CTD – Công bố tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên

Lượt xem: 1,402 - Ngày:
Chia sẻ

CTD đã công bố tài liệu ĐHĐCĐTN. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD Khả quan) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐTN sẽ được tổ chức vào ngày 29/6/2017. Sau đây là những ghi nhận chính.

 Công bố tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên

Đồ thị cổ phiếu CTD cập nhật ngày 21/06/2017. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 239.000đ, theo đó P/E dự phóng là 10,5 lần. Chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2016 sẽ tăng trưởng 30%. Giá trị hợp đồng đã ký kết nhưng chưa thực hiện vẫn lớn mặc dù tốc độ mở bán của phân khúc BĐS cao cấp đang chậm lại. Chính sách khuyến khích cho CBCNV có vẻ khá hào phóng nhưng cũng phản ánh KQKD vượt trội của công ty trong những năm qua. ĐHCĐ chắc chắn chờ đợi những cập nhật từ công ty về kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực khác bao gồm phát triển BĐS và xây dựng cơ sở hạ tầng. Định giá cổ phiếu hợp lý mặc dù đợt tăng của cổ phiếu có vẻ đã chững lại và không có các yếu tố hỗ trợ giá trong ngắn hạn.

Công ty đặt kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 tăng trưởng 23% – Công ty đề xuất kế hoạch doanh thu thuần năm 2017 là 27.000 tỷ đồng (tăng trưởng 30%) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 1.750 tỷ đồng (tăng trưởng 23%).
Kế hoạch trả cổ tức năm 2016 là 50% mệnh giá bằng tiền mặt – CTD có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cho năm 2016 với tỷ lệ 50% mệnh giá, tương đương 5.000đ/cp. Dự kiến chi trả trong Q3/2017. Trong khi đó, cho năm 2017, công ty đề xuất tỷ lệ cổ tức là 30% mệnh giá.

Điều chỉnh chính sách khuyến khích cho cán bộ chủ chốt theo phương án 50% thưởng bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu – Theo chính sách khuyến khích được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm ngoái, cán bộ chủ chốt của CTD sẽ được nhận giá trị khuyến khích là 209,8 tỷ đồng, tương đương 6% LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2016 cộng với 20% lợi nhuận vượt kế hoạch. Hình thức khuyến khích là CTD sẽ phát hành 2,59 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 3,36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành). Mặc dù vậy, trong tài liệu Đại hội công bố, HĐQT đã đề xuất điều chỉnh phương thức khuyến khích và cụ thể sẽ trả 104 triệu đồng tiền mặt và phát hành 1.305.000 cổ phiếu (tương đương 1,69% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cho cán bộ chủ chốt với giá phát hành đề xuất là 40.000đ/cp, tương đương 50% giá trị sổ sách của cổ phiếu trên BCTC năm 2016. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm.

Công ty cũng đề xuất điều chỉnh chính sách khuyến khích cho Ban điều hành và các bộ chủ chốt trong giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như sau;

• Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ năm hiện tại thấp hơn 75% LNST của cổ đông công ty mẹ năm trước thì không được nhận khuyến khích.
• Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ bằng hoặc lớn hơn 75% đến 100% LNST của cổ đông công ty mẹ năm trước thì áp dụng mức khuyến khích là 4% tính trên LNST của cổ đông công ty mẹ.
• Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ cao hơn năm trước và hoàn thành kế hoạch cho năm hiện tại thì áp dụng mức khuyến khích là 6% tính trên LNST của cổ đông công ty mẹ.
• Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ vượt kế hoạch thì áp dụng mức khuyến khích là 8% tính trên LNST của cổ đông công ty mẹ.

Hình thức khuyến khích sẽ là phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt và/hoặc thưởng bằng tiền mặt. Trong đó, tổng số lượng cổ phiếu phát hành tối đa trong giai đoạn này sẽ không lớn hơn 4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành cổ phiếu sẽ bằng 60%-100% giá trị sổ sách của cổ phiếu trên BCTC kiểm toán năm gần nhất.

Đề xuất nới room lên 60% – CTD cũng xin ý kiến cổ đông phê duyệt đề xuất nới room từ 49% lên 60%. HĐQT đươc ủy quyền lựa chọn thời gian thực hiện cũng như các quy trình liên quan để nới room. Room còn trống hiện là 3,77%, tương đương 2,9 triệu cổ phiếu.

Giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện tiếp tục gia tăng – Chúng tôi ước tính trong 5 tháng đầu năm nay, giá trị hợp đồng ký mới của CTD đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, trong đó có các hợp đồng xây dựng cho các dự án lớn như Vinhomes Metropolis, Vinhomes Imperia Hải Phòng, Vinhomes Skylake, A&B Central Square Nha Trang, Dragon Bay và theo đó tổng giá trị hợp đồng đã ký chưa thực hiện của CTD hiện tại là khoảng 31.000 tỷ đồng (tăng 15% so với đầu năm).

Kế hoạch mở rộng sang xây dựng các dự án ở phân khúc bình dân cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng – Trong năm ngoái, CTD đã huy động thêm 1.744 tỷ đồng thông qua đợt phát hành riêng lẻ để mở rộng hoạt động kinh doanh, bằng cách (1) thực hiện M&A hoặc thành lập một số công ty mới cung cấp các dịch vụ liên quan đến xây dựng chẳng hạn M&E hay thiết kế nội thất; (2) trực tiếp đầu tư hay hợp tác trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và BĐS và (3) đầu tư vào máy móc thiết bị xây dựng mới. Công ty cũng có kế hoạch hợp tác với Vingroup và cung cấp mô hình tổng thầu Thiết kế & Xây dựng (D&B) cho một số dự án BĐS phân khúc bình dân của tập đoàn dưới thương hiệu VinCity.

Chúng tôi giữ nguyên dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 tăng trưởng 30% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2017 là 27.051 tỷ đồng (tăng trưởng 30,2%) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 1.856 tỷ đồng (tăng trưởng 30%). Dựa trên những giả định sau;

• Chúng tôi ước tính công ty sẽ ghi nhận doanh thu khoảng 15 nghìn tỷ đồng, tương đương 56% tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm nay và tiếp đó ghi nhận khoảng 12 nghìn tỷ đồng, tươngn đương 46% tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2017 (tổng giá trị hợp đồng ký mới khoảng 26 nghìn tỷ đồng theo ước tính của chúng tôi).

• Chúng tôi giả định tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm nhẹ còn 8,6% so với mức 8,7% trong năm ngoái, theo đó lợi nhuận gộp là 2.339 tỷ đồng (tăng trưởng 30%).

• Thu nhập tài chính thuần chủ yếu là đóng góp của lãi tiền gửi, dự báo là 256 tỷ đồng (tăng trưởng 51%) nhờ nguồn tiền mặt tăng. Trong khi đó, chúng tôi giả định chi phí bán hàng & quản lý là 387 tỷ đồng (tăng 30% so với năm 2016).

Theo đó, LNST của cổ đông công ty mẹ dự báo là 1.856 tỷ đồng (tăng trưởng 30%), EPS dự phóng là 22.803đ. Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với P/E dự phóng 2017 là 9,5 lần.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 239.000đ, theo đó P/E dự phóng là 10,5 lần. CTD là doanh nghiệp đầu ngành xây dựng với vị thế áp đảo phân khúc xây dựng dân dụng và công nghiệp nhờ khả năng thiết kế và xây dựng cũng như dày dặn kinh nghiệm thi công. CTD có kế hoạch mở rộng sang xây dựng các dự án ở phân khúc bình dân cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng. Chiến lược này sẽ giúp công ty đa dạng nguồn doanh thu và giảm phụ thuộc vào mảng xây dựng dân dụng cao cấp có tính chu kỳ. Do đó, chúng tôi dự báo công ty sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số trong năm 2017 với định giá P/E 9,5 lần, là mức hợp lý đối với một doanh nghiệp đầu ngành xây dựng.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý