DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BVH – Dự phòng toán học tăng cao, bòn rút khả năng sinh lời

Lượt xem: 483 - Ngày:
Chia sẻ

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố KQLN 9 tháng đầu năm với lợi nhuận ròng tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đây, chúng tôi đã dự báo về quy định dự phòng cao hơn do một số điều chỉnh trong công thức tính dự phòng toán học được áp dụng gần đây,

Đồ thị cổ phiếu BVH cập nhật ngày 30/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu BVH cập nhật ngày 30/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Nhưng dự phòng theo quy định trên thực tế cao hơn một chút so với dự báo của chúng tôi. Lợi nhuận ròng thấp hơn 8% so với dự báo của chúng tôi. Kết quả quý 4 hàng năm thường có sự giao động lớn do tổn thất điều chỉnh, nhưng chúng tôi đã bình thường hóa quan điểm đối với ước tính Quý 4/2017.

Sau đây là tóm tắt tình hình hoạt động Quý 3/2017:

Phí bảo hiểm gốc (nhân thọ và phi nhân thọ) tăng mạnh 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ phí bảo hiểm nhân thọ tăng 26,2%. Phí bảo hiểm nhân thọ tăng nhờ các sản phẩm thế mạnh của BVH là bảo hiểm nhân thọ liên kết chung và hỗn hợp tăng lần lượt 23,7% và 29,5%. Tuy phần lớn các sản phẩm phi nhân thọ của BVH tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm ngoái, bảo hiểm y tế và tai nạn cá nhân tăng 87,6% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 46,2% tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ, qua đó phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong Quý 3/2017, tổng chi phí bảo hiểm trực tiếp đạt 6.100 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự phòng toán học bất ngờ tăng mạnh 37% là nguyên nhân chính khiến tổng chi phí bảo hiểm trực tiếp tăng.

Thu nhập từ các hoạt động tài chính trong Quý 3/2017 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn chung, lợi nhuận ròng Quý 3/2017 giảm 50,3% so với cùng kỳ xuống 157,4 tỷ đồng vì lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm bị ảnh hưởng nặng nề và giảm xuống âm 723,2 tỷ đồng (tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái) do dự trữ, trong khi lợi nhuận ròng từ hoạt động tài chính (chỉ tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái) không thể bù đắp lại tác động của dự phòng toán học.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác