DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BID – Vị thế tốt để thu hồi nợ xấu

Lượt xem: 595 - Ngày:
Chia sẻ

BID sẽ là ngân hàng được hưởng lợi nhiều nhất từ dự thảo xử lý nợ xấu mới. Chúng tôi cho rằng BID có khả năng sẽ là ngân hàng có câu chuyện phục hồi hấp dẫn nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam (phụ thuộc vào rủi ro thực hiện).

Đồ thị cổ phiếu BID cập nhật ngày 06/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu BID cập nhật ngày 06/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Tổng hợp – Chúng tôi nâng khuyến nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam(BID) lên MUA từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với giá mục tiêu 24.678 đồng (tỷ lệ tăng 25% và nâng 68,9% từ giá mục tiêu trước đây là 14.614 đồng) bởi BID sẽ là ngân hàng được hưởng lợi nhiều nhất từ dự thảo xử lý nợ xấu mới. Chúng tôi cho rằng BID có khả năng sẽ là ngân hàng có câu chuyện phục hồi hấp dẫn nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam (phụ thuộc vào rủi ro thực hiện).

Vấn đề chất lượng tài sản tồn đọng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời. Dư nợ cho vay của BID mang mức nợ xấu 2%, khoản phải thu 2,1% và nghĩa vụ nợ VAMC tương ứng 2,8% trong năm 2016. Nghĩa vụ nợ của VAMC tính theo phần trăm LN từ HĐKD trước dự phòng là 124%. Chi phí tín dụng là 128 điểm cơ bản so với mức 121 điểm cơ bản của ngành. Chúng tôi cho rằng dự thảo xử lý nợ xấu nhanh hơn sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho năm 2018 và tỷ trọng tổn thất ước tính (LGD) sẽ thấp hơn 25% so với dự báo trước đây.

Nghị quyết xử lý nợ xấu sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho vay. Chúng tôi cũng cho rằng nghị quyết xử lý vấn đề tài sản tồn đọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho vay. Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng kép cho vay 2016-2019 từ 10% lên 17%. Chúng tôi dự báo NIM năm 2017, 2018, 2019 sẽ tăng lần lượt 14 điểm cơ bản, 35 điểm cơ bản và 49 điểm cơ bản đạt 2,8%, 3,0% và 3,2% từ mức cơ sở 2,7% năm 2016.

Tăng vốn là cần thiết. Với tăng trưởng cho vay mạnh mẽ và cần thời gian để các biện pháp xử lý nợ xấu mới được thực hiện, chúng tôi nhận thấy nhu cầu cần phải tăng vốn. Một đối tác chiến lược có thể thúc đẩy nền tảng hoạt động và cung cấp các sản phẩm chuyên biệt, cũng như thúc đẩy tỷ lệ vốn sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu. BID có khả năng nâng thêm 22 nghìn tỷ đồng vốn trong trung hạn để giảm tỷ lệ đòn bẩy (khi hệ số của ngành hiện là 15,5 lần) và thúc đẩy vốn dự trữ (với vốn cấp 1 hiện là 7,2%). Khả năng tăng vốn hiện chưa được ghi nhận trong ước tính của chúng tôi.

ROE nhiều khả năng tăng cao hơn. Chúng tôi kỳ vọng ROE sẽ đạt 18,4% trong năm 2019 (tăng 240 điểm cơ bản từ dự báo trước đây). Điều này đến từ tỷ lệ đòn bẩy cao hơn khi việc tăng vốn hiện chưa được ghi nhận trong mô hình định giá của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ tài sản trên vốn cổ đông sẽ tăng lên và đạt 24,1 lần năm 2017 (tăng 0,47) và 24,7 lần năm 2018 (tăng 1,5). Ngoài ra, chúng tôi cho rằng lợi nhuận ròng sẽ đạt 6,9 nghìn tỷ đồng (cao hơn 27,3% so với dự báo trước đây) trong năm 2017 và 8,5 nghìn tỷ đồng (tăng 21,6%) năm 2018.

Định giá. BID hiện đang giao dịch với P/B 2018 1,3 lần, khá hấp dẫn so với các ngân hàng trong nước là 1,3 lần, các ngân hàng ở thị trường cận biên 1,5 lần và thị trường mới nổi là 1,6 lần. Trong năm 2018, ngân hàng giao dịch với P/E 13,2 lần so với trung bình các ngân hàng trong nước 11,4 lần, các ngân hàng ở các thị trường cận biên 9,8 lần và thị trường mới nổi 12,4 lần. Chúng tôi dự báo tăng trưởng kép của lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu năm 2016-2018 là 17,4% so với mức 11,4% của các công ty cùng ngành.

Rủi ro. Giả định cơ sở chủ yếu trong việc nâng khuyến nghị của chúng tôi là kỳ vọng xu hướng chất lượng tài sản gia tăng từ quý 3/2017. Nếu tình hình kinh tế vĩ mô có diễn biến kém tích cực, các thông số cụ thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu có khả năng trở nên không còn quan trọng đối với các xu hướng lớn.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK