DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BID – Tái cấp vốn có thể kích thích định giá

Lượt xem: 554 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi điều chỉnh tăng 6% giá mục tiêu dành cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) từ 24.678VND/cổ phiếu lên 26.100VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 17,3% và điều chỉnh khuyến nghị từ MUA thành KHẢ QUAN. Với tình hình hoạt động cốt lõi khả quan và dự phòng lành mạnh để cải thiện chất lượng tài sản, chúng tôi tiếp tục cho rằng BID sẽ đảo chiều

Đồ thị cổ phiếu BID cập nhật ngày 11/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu BID cập nhật ngày 10/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng tín dụng cho năm 2017 tại mức 18%. Tăng trưởng kép hàng năm của tín dụng và tiền gửi 2016-2019 dự báo đạt 16% (điều chỉnh giảm 1 điểm %) và 14% (điều chỉnh giảm 3 điểm %). Dự báo NIM được giữ nguyên tại mức 2,8% năm 2017 và 3% năm 2018, so với 2,7% năm 2016 nhờ lợi suất tài sản có xu hướng cải thiện và chi phí vốn 2017- 2018 khoảng 4,7%-5%.

Chúng tôi giữ nguyên dự báo thu nhập khác sẽ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 10% từ 2016- 2019 với thu nhập từ phí dịch vụ và hoa hồng tăng khoảng 15% trong thời gian này. Dự báo thu nhập từ phí dịch vụ sẽ chiếm 42% thu nhập khác.

Với chi phí tín dụng ước đạt 1,5% (tăng 15 điểm cơ bản) trong năm 2017 và 1,6% (tăng 20 điểm cơ bản) trong năm 2018, chúng tôi điều chỉnh giảm lần lượt 0,5% và 4,4% dự báo cho năm 2017 và 2018.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác