DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BID – Sự chuyển biến tích cực từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Lượt xem: 517 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng hợp – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) đã công bố KQKD quý 3/2017 với diễn biến mạnh mẽ của mảng kinh doanh cốt lõi. Ngân hàng đã tích cực và thận trọng dự phòng nhằm tiếp tục giải quyết vấn đề nợ xấu.

Đồ thị cổ phiếu BID cập nhật ngày 25/10/2017. Nguồn: Amibroker

Đồ thị cổ phiếu BID cập nhật ngày 25/10/2017. Nguồn: Amibroker

Các điểm đáng chú ý:
1. NIM – NIM tiếp tục tăng 3,32% trong quý 3/2017 (+55 điểm cơ bản so với quý trước – QoQ và +47 điểm cơ bản so với cùng kỳ – YoY) khi lợi suất tài sản tăng trong khi chi phí huy động giảm. Tăng trưởng cho vay của BID (14% tính từ đầu năm – YTD) tương đương tốc độ tăng trưởng huy động (13% YTD).

2. Lợi suất tài sản – lợi suất tài sản của BID tăng 7,78% (+44 điểm cơ bản QoQ và 49 điểm cơ bản YoY). Tăng trưởng cho vay trong quý 3/2017 là 2,7%.

3. Chi phí vốn – BID tăng cơ sở huy động thêm 1,6% QoQ, trong tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn (5%) vượt tăng trưởng tiền gửi có kỳ hạn (0,74%) trong cùng kỳ. Chi phí huy động giảm còn 4,93% trong quý 3/2017 từ 5,01% trong quý trước.

4. Thu nhập khác – Thu nhập phí và dịch vụ giảm 12,7% QoQ. Tuy nhiên, tổng thu nhập khác được hỗ trợ từ khoản lãi đầu tư ngoại hối và chứng khoán, dẫn đến mức tăng trưởng tổng 2% QoQ. Tính đến 9 tháng 2017, thu nhập phí và dịch vụ thuần chỉ đóng góp 8% tổng thu nhập từ HĐKD.

5. Dự phòng – BID ghi nhận dự phòng bổ sung 5,56 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2017, cao hơn 39% so với quý 2/2017 và cao hơn 124% cùng kỳ 2016. Tỷ lệ LLR cũng tăng lên 84% từ 83% trong quý 2/2017.

6. Lợi nhuận từ HĐKD trước dự phòng (PPOP) – PPOP tăng 37% QoQ và 51% YoY đạt 7,42 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2017, nhờ mảng kinh doanh cốt lõi mạnh mẽ.

7. Lợi nhuận ròng – Lợi nhuận của BID là 1,5 nghìn tỷ đồng (+69% QoQ và -23% YoY). Mức giảm so với cùng kỳ 2016 chủ yếu do dự phóng lớn hơn được ghi nhận trong quý 3/2017 so với 2016. Quản lý chi phí cũng đóng góp cho mức tăng lợi nhuận so với quý 2/2017.

8. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) – CIR đạt 32%, giảm 7 điểm % YoY và 8 điểm % QoQ. Tỷ lệ này của BID nằm trong số thấp nhất trong ngành ngân hàng ở Việt Nam.

9. Nợ xấu – Nợ xấu tăng đạt 2,08% trong quý 3/2017 từ 1,92% trong quý 2/2017 và 2,03% trong quý 3/2016. Tuy nhiên, khoản dự phòng cũng tăng tương đương với mức tăng nợ xấu.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác