DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BID – LNST giảm được bù đắp bởi hoạt động kinh doanh cốt lõi

Lượt xem: 481 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng hợp – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BID) đã công bố KQKD quý 2/2017 với sự cải thiện các tỷ lệ quan trọng, như tỷ lệ lãi cận biên (NIM) và Chi phí/Thu nhập (CIR), nhưng LNST giảm mạnh do thu nhập từ đầu tư góp vốn mua cổ phần ghi nhận một khoản lỗ đáng kể. Chúng tôi nhận định sẽ không thay đổi khuyến nghị MUA đối với cho BID.

Đồ thị cổ phiếu BID cập nhật ngày 25/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu BID cập nhật ngày 25/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Các điểm đáng chú ý 1. NIM – NIM của BID đã tăng từ 2,1% trong quý 2/2016 và 2,75% trong quý 1/2017 lên 2,81% trong quý 2/2017, nhờ mức tăng trưởng mạnh của thu nhập lãi vay (5,8% QoQ – so với quý trước).

2. Lợi suất tài sản – lợi suất tài sản tăng 100 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) và 30 điểm cơ bản QoQ đạt 7,43% trong quý 2/2017, nhờ tập trung vào mảng cho vay bán lẻ 3. Chi phí huy động – Tăng trưởng huy động có kỳ hạn của BID tăng 11,9% từ đầu năm (YTD), vượt tăng trưởng huy động không kỳ hạn (8,3% YTD), cũng như tỷ trọng huy động có kỳ hạn trong tổng huy động tăng từ 82,3% lên 82,9%, dẫn đến mức tăng chi phí vốn 5,04% (tăng 37 điểm cơ bản YoY và 25 điểm cơ bản QoQ).

4. Thu nhập ngoài lãi – Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng trưởng ấn tượng so với năm ngoái (27,5% YoY), cũng như thu nhập khác (34,6% YoY). Tuy nhiên, thu nhập từ đầu tư góp vốn mua cổ phần ghi nhận mức lỗ 149 tỷ đồng, khiến thu nhập ngoài lãi giảm còn 1,86 nghìn tỷ đồng (-18,2% YoY).

5. Chi phí dự phòng – BID ghi nhận dự phòng bổ sung 3,86 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2017, cao hơn 54,2% so với quý 2/2016 và 64,3% so với quý 1/2017.

6. LN trước dự phòng (PPOP) – PPOP tăng 40,9% YoY và 14,4% QoQ đạt 5,29 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2017.

7. LN ròng – LNST của BID giảm 4,9% YoY và 48% QoQ đạt 962 tỷ đồng. Nguyên nhân lý giải cho mức giảm mạnh này không đến từ hoạt động cốt lõi mà từ hoạt động đầu tư góp vốn mua cổ phần, khi ghi nhận khoản lỗ 149 tỷ đồng so với khoản lãi 949 tỷ đồng (nhờ thoái vốn khỏi ngân hàng VID Public Bank) trong quý 2/2016.

8. Chi phí trên thu nhập – Tỷ lệ CIR của BID đạt 39,9%, giảm 5,1 điểm % YoY và 1,1 điểm % QoQ.

9. Nợ xấu – Tỷ lệ nợ xấu của BID giảm 1,9% (không tính nợ VAMC) trong quý 2/2017 từ mức 2,1% quý 1/2017 và 2% trong quý 2/2016.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK