DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu ACV – KQKD 6 tháng đầu năm 2017 chưa kiểm toán với doanh thu thuần tăng 15%

Lượt xem: 678 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định nhanh về KQKD 6 tháng –Tiếp tục đánh giá Khả quan. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV – Khả quan) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2017 chưa kiểm toán với doanh thu thuần tăng 15% so với cùng kỳ và LNTT mảng kinh doanh chủ chốt tăng 22% so với cùng kỳ.

Đồ thị cổ phiếu ACV cập nhật ngày 08/08/2017. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh – Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 59.000đ/cp, theo đó EV/EBITDA là 13,3 lần. HSC dự báo LNTT của mảng kinh doanh chính sẽ tăng trưởng 23% trong năm 2017. KQKD 6 tháng đầu năm của mảng kinh doanh chính khả quan nhờ lượng hành khách tăng 17% so với cùng kỳ, chủ yếu là khách quốc tế. Chúng tôi nhận thấy một số động lực ngắn hạn như tăng phí dịch vụ hành khách, khả năng bán cổ phần cho một đối tác chiến lược hoặc các NĐT tài chính và dự kiến niêm yết trên HOSE trong 3-6 tháng tới. Việc niêm yết sẽ được tiến hành sau đàm phán với Chính phủ về điều khoản cho thuê các tài sản ở khu bay hoàn tất. Do đó chúng tôi cho rằng cổ phiếu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay khi có thêm nhiều NĐT tổ chức tiếp cận cổ phiếu.

KQKD 6 tháng điều chỉnh có vẻ hợp lý – ACV đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2017 chưa kiểm toán với doanh thu thuần đạt 6.897 tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ) và LNST đạt 2.093 tỷ đồng (giảm 18% so với cùng kỳ). Thoạt nhìn có vẻ như đây không phải là những con số khả quan, tuy nhiên, so sánh tăng trưởng so với cùng kỳ là không hoàn toàn tương đương. Cụ thể;

• Công ty loại doanh thu và lợi nhuận từ các tài sản trong khu bay cho Q2/2017 do đàm phán về điều khoản cho thuê và phân bổ doanh thu trong các năm tiếp theo từ các tài sản trong khu bay giữa ACV và Chính phủ vẫn chưa được hoàn tất. Chúng tôi ước tính nguồn doanh thu này là khoảng 491 tỷ đồng và 304 lợi nhuận trong Q2.
• Hơn nữa, doanh thu từ Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) và CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SAS) cũng không còn được hợp nhất vào doanh thu của ACV khi hai công ty này hiện là các công ty liên kết thay vì là công ty con như trước đó. ACV đã giảm tỷ lệ sở hữu tại SGN từ 51% xuống 48% từ ngày 7/11/2016 và tại SAS từ 51% xuống 49,81% từ ngày 25/1/2017.

Để so sánh một cách hợp lý, chúng tôi đã điều chỉnh KQKD 6 tháng năm 2016 bằng cách chuyển ghi nhận từ SGN và SAS thành các công ty liên kết. Và theo đó điều chỉnh KQKD 6 tháng năm nay bằng cách cộng thêm đóng góp từ các tài sản trong khu bay trong khi đó khấu trừ phí cho thuê và dự phòng dài hạn liên quan đến sửa chữa các tài sản trong khu bay đã được trích lập trong Q1 năm nay. Và kết quả sau điều chỉnh là:

• Doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 đạt 6.429 tỷ đồng và LNST là 2.556 tỷ đồng.
• Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2017 đạt 7.326 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ) và LNST đạt 2.619 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ).

Mảng kinh doanh chủ chốt tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn nhiều so với con số lợi nhuận chung điều chỉnh – LNTT chung 6 tháng đầu năm là 3.102 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, nếu không tính đến lỗ tỷ giá và thu nhập khác, LNTT mảng kinh doanh chính đạt 3.681 tỷ đồng (tăng 22% so vời kỳ).

Không phủ nhận rằng số liệu của ACV là vô cùng phức tạp theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, và cần thực hiện rất nhiều những điều chỉnh và thay đổi để có được số liệu hợp lý. Điều này có thể là sự phản ánh bản chất doanh nghiệp nhà nước của ACV và cho thấy thức tế rằng mặc dù cổ phiếu đã giao dịch trên UpCoM, công ty vẫn đang bế tắc trước những đàm phán cuối cùng với cả Nhà nước và đối tác chiến lược. Do đó, quá trình cổ phần hóa vẫn chưa được hoàn thiện. Và chúng tôi cho rằng lãnh đạo công ty chưa có thời gian để tập trung vào việc tối giản các số liệu để phản ảnh mức tăng trưởng thực tế hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng khi công ty có thời gian cho công tác kế toán này, số liệu sẽ rõ ràng hơn và bắt đầu phản ánh tốt hơn tăng trưởng của doanh thu.

Doanh thu thuần tăng nhờ số lượng hành khách và hàng hóa đều tăng – Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng hoàn toàn nhờ lượng hành khách tăng trong khi đề xuất tăng phí dịch vụ khành khách vẫn chưa được thông qua và áp dụng.

• Lượng hành khách tăng 17% so với cùng kỳ đạt 46,27 triệu lượt khách gồm 14,30 triệu lượt khách quốc tế (tăng 25% so với cùng kỳ) và 31,79 triệu lượt khách nội địa (tăng 13% so với cùng kỳ).
• Lượng hàng hóa tăng 31% so với cùng kỳ đạt 664.367 tấn gồm 439.331 tấn hàng hóa từ các chuyến bay quốc tế (tăng 41% so với cùng kỳ) và 225.036 tấn từ các chuyến bay nội địa (tăng 15% so với cùng kỳ).
• Số lượng các chuyến bay tăng 12% so với cùng kỳ đạt 304.858 chuyến gồm 98.303 chuyến bay quốc tế (tăng 23% so với cùng kỳ) và 206.555 chuyến bay nội địa (tăng 7% so với cùng kỳ).
• Phí dịch vụ sân bay không đổi.

Phí dịch vụ khách hàng vẫn đóng góp chính cho doanh thu – Cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm như sau:

• Doanh thu từ phí dịch vụ hành khách đạt 3.957 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ).
• Doanh thu từ phí cất hạ cánh đạt 1.011 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ).
• Doanh thu phí dịch vụ phi hàng không tăng đạt 765 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ).
• Doanh thu từ bán lẻ tăng đạt 676 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ).

Phí dịch vụ khách hàng đóng góp 54% tổng doanh thu, sau đó là phí cất hạ cánh (14%), phí dịch vụ phi hàng không (10%) và bán lẻ (9%).

Lợi nhuận gộp tăng và tỷ suất lợi nhuận gộp cũng tăng – Lợi nhuận gộp là 3.487 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ) trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp cũng tăng từ 46,5% lên 47,32%. Nhờ chi phí nhân công và khấu hao tăng chậm hơn doanh thu thuần.

• Chi phí nhân công tăng 4% so với cùng kỳ là 1.204 tỷ đồng.
• Chi phí khấu hao tăng 11% lên 2.241 tỷ đồng sau khi hoàn thành mở rộng Nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 10/2016 và Nhà ga hành khách -Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vào tháng 5/2016.
• Tổng hai chi phí trên chiếm 85% chi phí hoạt động của ACV.

Hoạt động tài chính tạo lợi nhuận trở lại – ACV ghi nhận thu nhập tài chính thuần là 24 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay so với mức lỗ thuần 1.866 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái. Tác động chính ở đây là lỗ tỷ giá thuần giảm mạnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, ACV đã ghi nhận lỗ tỷ giá thuần 583 tỷ đồng so với mức lỗ thuần lớn 2.231 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái liên quan đến khoản vay bằng ngoại tệ.

• Dư nợ bằng Yên Nhật giảm từ 72,29 tỷ Yên vào cuối 6 tháng đầu năm 2016 xuống 71,73 tỷ Yên vào cuối 6 tháng đầu năm nay.
• Trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ giá Yên/VND chỉ tăng 4% trong khi đó tăng tới 16% trong cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập khác trở về mức thông thường – Công ty báo đạt thu nhập khác 4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay giảm so với 2.462 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016. Chúng tôi nhắc lại rằng trong Q1/2016, ACV hoàn nhập 2.047 tỷ đồng từ chi phí bảo dưỡng và sửa chữa trả trước cho giai đoạn 2012-2015 và 441 tỷ đồng từ chi phí thuê đất trả trước đến ngày 30/6/2014.

LNST theo đó là 2.619 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ).

HSC dự báo LNTT mảng kinh doanh chính tăng trưởng 23% trong năm 2017 – HSC dự báo doanh thu thuần năm 2017 là 16.075 tỷ đồng (tăng trưởng 2%), LNTT mảng kinh doanh chính là 6.001 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) và LNST là 4.483 tỷ đồng (giảm 15% so với năm 2016). Dự báo của chúng tôi bao gồm đóng góp từ các tài sản trong khu bay. Dự báo của chúng tôi cũng cao hơn kế hoạch của công ty do dự báo về lượng hành khách của chúng tôi cao hơn 4% so với công ty. Các giả định chính của chúng tôi như sau:

• Số lượt hành khách phục vụ tăng 17% lên 94,49 triệu lượt gồm 28,68 triệu lượt khách quốc tế (tăng 22%) và 65,8 triệu lượt khách nội địa (tăng 15%).
• Tổng số các chuyến bay lên 662.176 chuyến (tăng 16%) gồm 206.981 chuyến quốc tế và 455.195 chuyến nội địa (tăng 14%).
• Lượng hàng hóa chuyên chở là 1.356.885 tấn (tăng 25%) gồm 894.094 tấn hàng chuyên chở tuyến quốc tế (tăng 30%) và 462.791 tấn hàng chuyên chở tuyến nội địa (tăng 15%).
• Phí dịch vụ tăng từ ngày 1/10/2017 như sau:

– Phí dịch vụ cất hạ cánh tăng 5% vào giờ cao điểm và giảm 5% ngoài giờ cao điểm (giờ cao điểm: 8h30-10h30 sáng; 3h30-5h30 chiều; 8h30-10h30 tối).
– Phí soi chiếu an ninh sân bay bình quân sẽ tăng 8% đối với với hành khách quốc tế và 25% đối với hành khách nội địa.
– Phí dịch vụ hành khách nội địa bình quân tăng 6%

• Lợi nhuận gộp tăng 11% lên 6.443 tỷ đồng trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 36,9% năm 2016 lên 40,1% năm 2017 nhờ chi phí hoạt động tăng chậm hơn doanh thu. Ở đây có một số nhân tố tác động gồm:

– Việc mở rộng cảng hàng không quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thành từ Q1/2017 nên chi phí khấu hao sẽ tăng 6% lên 4.570 tỷ đồng và chi phí nhân công tăng 13% lên 2.536 tỷ đồng
– Tuy nhiên, chi phí sửa chữa bảo dưỡng sẽ tăng 32% do ACV sẽ hạch toán chi phí sửa chữa và bảo dưỡng tài sản của khu bay nguyên năm trong năm 2017 (năm 2016 ACV chỉ hạch toán chi phí này trong 9 tháng cuối năm).

• Lợi nhuận tài chính thuần sẽ đạt 444 tỷ đồng (tăng 27%) vì chúng tôi cho rằng tỷ giá JPY/VND sẽ tăng 3%.
• Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu ổn định ở 9,8%.
• ACV sẽ không ghi nhận lợi nhuận khác trong năm 2017 (năm 2016 là 2.424 tỷ đồng).

Chúng tôi dự báo EBITDA sẽ đạt 9.440 tỷ đồng (tăng trưởng 17%), theo đó EV/EBITDA là 11,6 lần.

Chúng tôi dự báo LNTT đạt 5.603 tỷ đồng (giảm 16%). Nếu loại bỏ lỗ tỷ giá và lợi nhuận khác, thì chúng tôi dự báo LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 6.001 tỷ đồng (tăng trưởng 23%). Chúng tôi dự báo LNST đạt 4.483 tỷ đồng (giảm 15%); EPS đạt 1.949đ. Nếu loại bỏ lỗ tỷ giá thì EPS là 2.197đ; P/E dự phóng là 23,2 lần.

Cho năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 19% còn LNST tăng trưởng 36% – cho năm 2018, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 19.095 tỷ đồng (tăng trưởng 19%) và LNST đạt 6.074 tỷ đồng (tăng trưởng 36%). Giả định chính của chúng tôi là như sau:

• Số lượt hành khách phục vụ tăng 12% lên 105,78 triệu lượt gồm 33,40 triệu lượt khách quốc tế (tăng 16%) và 72,38 triệu lượt khách nội địa (tăng 10%).
• Số lần cất hạ cánh tăng lên 728.463 chuyến (tăng 10%) gồm 236.852 chuyến quốc tế (tăng 14%) và 491.610 chuyến nội địa (tăng 8%).
• Lượng hàng hóa chuyên chở là 1.492.573 tấn (tăng 10%) gồm 983.503 tấn hàng chuyên chở tuyến quốc tế (tăng 10%) và 509.070 tấn hàng chuyên chở tuyến nội địa (tăng 10%).
• Phí dịch vụ sẽ tăng như sau:

– Phí dịch vụ cất hạ cánh tăng 5% vào giờ cao điểm và giảm 5% ngoài giờ cao điểm (giờ cao điểm: 8h30-10h30 sáng; 3h30-5h30 chiều; 8h30-10h30 tối)
– Phí soi chiếu an ninh sân bay bình quân sẽ tăng 23% đối với với hành khách quốc tế và 60% đối với hành khách nội địa.
– Phí dịch vụ hành khách bình quân tăng 43%

• Lợi nhuận gộp tăng 34% lên 8.630 tỷ đồng trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 40,1% năm 2017 lên 45,5% năm 2018 nhờ phí các dịch vụ sân bay tăng.
• Lợi nhuận tài chính thuần sẽ đạt 499 tỷ đồng (tăng 12%) vì chúng tôi cho rằng tỷ giá JPY/VND sẽ tăng 3%.
• Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu ổn định ở 9,8%.

Chúng tôi dự báo EBITDA sẽ đạt 11.697 tỷ đồng (tăng trưởng 24%), theo đó EV/EBITDA là 9,3 lần.

Chúng tôi dự báo LNTT đạt 7.592 tỷ đồng (tăng trưởng 36%). Nếu loại bỏ lỗ tỷ giá và lợi nhuận khác, thì chúng tôi dự báo LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 7.998 tỷ đồng (tăng trưởng 33%). Chúng tôi dự báo LNST đạt 6.074 tỷ đồng (tăng trưởng 36%); EPS đạt 2.643đ. Nếu loại bỏ lỗ tỷ giá thì EPS là 2.931đ; P/E dự phóng là 17,4 lần.

Niêm yết trên Hose sau khi hoàn tất đàm phán liên quan đến tài sản khu bay – Trên BCTC kiểm toán năm 2016, đơn vị kiểm toán đã lưu ý về việc đàm phán liên quan đến cho thuê tài sản khu bay vẫn chưa hòan tất. Và ACV chưa đủ điều kiện để niêm yết trên Hose cho đến khi vấn đề này được giải quyết xong. Ngoài ra, Bộ GTVT còn yêu cầu ACV tách riêng doanh thu và lợi nhuận từ tài sản khu bay trên báo cáo kết quả kinh doanh cho đến khi hoàn tất đàm phán; và sẽ được ghi nhận vào các tài khoản ngoại bảng.

Theo kế hoạch cổ phần hóa của ACV, sau khi cổ phần hóa, tài sản khu bay đã được giao lại cho nhà nước và ACV thuê lại để vận hành. Về nội dung đàm phán hiện tại, ACV sẽ nhận toàn bộ thu nhập từ tài sản khu bay và nộp phí thuê cho nhà nước, đồng thời trả phí sửa chữa. ACV đề xuất mức phí thuê hàng năm là 270 tỷ đồng cộng với 727 tỷ đồng dự phòng sửa chữa dài hạn.

Bộ GTVT có vẻ đồng ý với đề xuất này và sẽ trình Thủ tướng xem xét phê duyệt. Và việc đàm phán có lẽ sẽ hoàn tất trong năm nay. Sau khi hoàn tất đàm phán, ACV sẽ đủ điều kiện niêm yết trên Hose. Chúng tôi kỳ vọng ACV sẽ chuyển sàn sang Hose trong 3-6 tháng tới. Và điều này sẽ tạo điều kiện để ACV

• Được thêm vào giỏ VN30 trong tương lai
• Thêm vào giỏ các chỉ số ETF vào thời điểm phù hợp.
• Được phép giao dịch ký quỹ sau 6 tháng niêm yết trên Hose.

Lưu ý về tài sản khu bay – Các tài sản trong khu bay là nhiều tài sản khác nhau được sử dụng trong một phần diện tích cảng hàng không dùng cho máy bay cất, hạ cánh và lăn, (trừ phần sân đỗ máy bay) như đường băng, đường lăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị định vị. Các tài sản này đã được chuyển giao cho Nhà nước và Nhà nước cho ACV thuê lại. Hiện các điều khoản thuê đang chờ nhà nước chấp thuận. Tài sản khu bay đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của ACV thông qua doanh thu từ phí dịch vụ cất hạ cánh trong khi chi phí đi kèm gồm chi phí nhân công, chi phí thuê, chi phí sửa chữa bảo dưỡng, chi phí khấu hao, chi phí điện nước và chi phí thuê ngoài.

Trong năm 2016, tài sản khu bay đóng góp 1.722 tỷ đồng doanh thu thuần và làm phát sinh 733 tỷ đồng chi phí hoạt động (không gồm chi phí thuê và dự phòng sửa chữa). Theo điều khoản đàm phán, ACV sẽ hạch toán khoảng 750 tỷ đồng phí thuê và dự phòng sửa chữa cho tài sản khu bay.

Do vậy trong năm 2017, chúng tôi dự báo tài sản khu bay sẽ đóng góp 1.888 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 10%) và làm phát sinh 749 tỷ đồng (tăng 2%) chi phí hoạt động (không gồm chi phí thuê và dự phòng sửa chữa). Theo điều khoản đang đàm phán, thì ACV sẽ ghi nhận khoảng 1.000 tỷ đồng phí thuê và dự phòng sửa chữa tài sản khu bay.

Đàm phán bán cổ phần cho đối tác chiến lược đang đi đến hồi kết – sau khi gia hạn vài lần, thì thời hạn cuối cùng để ACV và Aéroports de Paris (ADP) đàm phán về việc bán 20% cổ phần ACV được ấn định là cuối tháng 9. Hai bên gần đây đã gấp rút tổ chức nhiều cuộc đàm phán sau một vài tháng không liên lạc để chạy đua với thời hạn chót 30/9/2017. Hai bên vẫn còn phải đàm phán về giá vì có vẻ ADP đang đưa ra giá mua thấp. Trong khi đó theo luật ACV không thể hạ giá nhiều so với thị giá hiện nay.

ACV nêu rõ là đã có phương án B ở đây. Đó là bán cổ phần riêng lẻ cho NĐT tài chính. Nên nếu đàm phán với ADP không thành công vào cuối tháng sau, thì chúng tôi cho rằng ít khả năng thời hạn dành cho việc đàm phán sẽ được nới tiếp; mà công ty sẽ thực hiện phương án B. Và điều này sẽ có một số tác động đáng chú ý:

• ACV sẽ phải cải thiện công tác quan hệ nhà đầu tư một cách tích cực hơn, điều mà từ trước đến nay họ chưa thực hiện một cách tích cực. Đặc biệt là giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư liên quan đến giá phát hành được đưa ra trong thương vụ đám phán chiến lược với ADP.
• ACV sẽ phải làm rõ các số liệu tài chính để NĐT dễ hiểu hơn cũng như giải trình rõ về động lực tăng trưởng chủ chốt của mình.

Về dài hạn chúng tôi cho rằng ACV sẽ tương tự như một TTTM với lượng khách hàng nhất định – ACV hiện được coi là đơn vị vận hành sân bay thuần túy với phần lớn doanh thu là từ phí dịch vụ hàng khách và phí dịch vụ cất hạ cánh. Doanh thu từ bán lẻ, thực phẩm đồ uống và dịch vụ phụ trợ ít. Trong 18 tháng tới, lợi nhuận sẽ tăng trưởng nhờ phí dịch vụ sân bay tăng cộng với lượng hàng hóa và hành khách tăng. Tuy nhiên về lâu dài, tăng trưởng sẽ chủ yếu từ (1) lượng hàng hóa và hành khách tăng nhanh và (2) tối ưu mức chi tiêu của hành khách nhờ cải thiện sản phẩm bán lẻ, thực phẩm đồ uống.

Chẳng hạn, trong 6 tháng đầu năm nay, 22,8% doanh thu của sân bay Heathrow tại London là từ bán lẻ nói chung (gồm hoạt động mua sắp, thực phẩm đồ uống, đổi ngoại tệ, đỗ xe và dịch vụ khác). Như vậy ACV cũng có thể dễ dàng tăng gấp đôi tỷ trọng doanh thu từ bán lẻ trong tổng doanh thu trong vài năm tới; theo đó sẽ giúp lợi nhuận tăng trưởng. ACV có thể tiếp tục là một đơn vị cho thuê diện tích bán lẻ hoặc tham gia vào hoạt động bán lẻ và/hoặc nắm cổ phần của các đơn vị bán lẻ & bán thực phẩm đồ uống tại sân bay.

Quan điểm đầu tư- Lặp lại đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của ACV là 59.000đ. Chúng tôi thấy có nhiều động lực giúp giá cổ phiếu tăng trong ngắn hạn gồm (1) Chính phủ sẽ sớm phê duyệt đề xuất tăng giá dịch vụ, giúp lợi nhuận năm 2017 và năm 2018 tăng trưởng; (2) quá trình đàm phán bán cổ phần chiến lược sẽ kết thúc trong năm nay. Nếu ADP trở thành cổ đông chiến lược của ACV, hiệu quả hoạt động của công ty có thể được cải thiện đáng kể trong tương lai; còn không ACV sẽ tìm các NĐT khác gồm cả NĐT tài chính (3) ACV có thể chuyển sàn sang HOSE trong 3-6 tháng tới. Do vậy chúng tôi cho rằng nhiều khả năng giá cổ phiếu sẽ tiếp tụp tăng trong năm nay do sẽ có nhiều nhà đầu tư tổ chức có thể tiếp cận cổ phiếu ACV hơn. Việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là động lực dài hạn cho giá cổ phiếu. Tuy nhiên, rủi ro dài hạn chính ở cổ phiếu ACV là khả năng pha loãng khi công ty phải đối mặt với nhu cầu vốn lớn với thời gian trả nợ dài cho các dự án phát triển mở rộng.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý