DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu ACB – SCB bán cổ phần tại ACB

Lượt xem: 1,527 - Ngày:
Chia sẻ

SCB bán cổ phần tại ACB. Triển vọng lợi nhuận của ACB trong tương lai vẫn rất tích cực nhưng giá cổ phiếu đã gần phản ánh hết giá trị.

Đồ thị cổ phiếu ACB cập nhật ngày 11/1/2018. Nguồn: AmiBroker

Giảm đánh giá từ Mua vào xuống Khả quan. Giá cổ phiếu ACB (giảm đánh giá từ Mua vào xuống Khả quan) không biến động nhiều sau khi Ngân hàng Standard Chartered (SCB) bán cổ phần tại ACB cho 4 NĐT nước ngoài mới. Cả 4 NĐT này mua tỷ lệ cổ phần dưới 5%. Room nước ngoài của cổ phiếu ACB vẫn đầy sau giao dịch này. Chúng tôi giảm đánh giá đối với cổ phiếu ACB do định giá đã khá cao mặc dù chúng tôi cũng đã điều chỉnh tăng giá trị hợp lý do mặt bằng định giá toàn ngành đang được đánh giá lại trong 12 tháng qua.

Kết luận nhanh. Giảm đánh giá từ Mua vào xuống Khả quan. Tuy vậy HSC cũng đã điều chỉnh tăng ước tính giá trị hợp lý lên mức 45.000đ (cao hơn 13% so với thị giá hiện tại); tương đương P/B dự phóng là 2,27 lần cho năm 2018. Cho năm 2017, HSC ước tính LNTT đạt 2.519 tỷ đồng (tăng trưởng 51,13%) và năm 2018 đạt 4.343 tỷ đồng (tăng trưởng 72,39%). Chúng tôi vẫn hạ đánh giá của cổ phiếu ACB mặc dù nâng giá trị hợp lý vì lý do định giá. Việc SCB đàm phán thoái vốn thành công đã khiến cổ phiếu ACB mất đi một động lực ngắn hạn. Sau khi đã trích lập phần lớn dự phòng nợ xấu, thì dự kiến ACB sẽ tiếp tục có động lực tăng trưởng trong năm nay do chi phí dự phòng sẽ trở lại mức bình thường. Ngoài ra còn có khả năng ACB sẽ hạch toán lợi nhuận không thường xuyên vì Ngân hàng đã xóa một lượng lớn nợ xấu trong những năm trước. Cho dù vậy, hiện giá cổ phiếu có vẻ đã khá đắt nếu so với định giá bình quân các ngân hàng trong nước lẫn các ngân hàng khu vực.

Theo TTLK, vào ngày 9/1/2018, Ngân hàng Standard Chartered đã hoàn tất thoái vốn khoải ACB sau 10 năm nắm giữ cổ phần chiến lược. Cụ thể, Standard Chartered APR Limited và Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited đã bán toàn bộ 154 triệu cổ phiếu ACB cho những NĐT sau:

(1) Estes Investments Limited – mua 51,3 triệu cổ phiếu (4,99% cổ phần).
(2) Sather Gate Investments Limited – mua 51,31 triệu cổ phiếu (4,99% cổ phần).
(3) Whistler Investments Limited – mua 51,31 triệu cổ phiếu (4,99% cổ phần).
(4) Boardwalk South Limited – mua 0,154 triệu cổ phiếu (0,015% cổ phần).

Nếu nhìn vào tên các NĐT trên thì có vẻ đây là các NĐT Bắc Mỹ. Hiện vẫn chưa có thông tin về các pháp nhân nói trên trên mạng internet nên chúng tôi suy đoán là một NĐT đã sử dụng 4 pháp nhân khác nhau (và được thành lập cho một mục đích cụ thể) để thực hiện thương vụ này. Nhiều khả năng đây là NĐT mua cổ phần tư nhân có kinh nghiệm thực hiện các thương vụ trong lĩnh vực tài chính.

Hiện chưa có thông tin về giá bán cổ phần – SCB đã có kế hoạch thoái vốn khỏi ACB từ vài năm và thông tin bán cổ phần gần đây nhiều khả năng là kết quả của một quá trình đàm phán lâu dài. Theo đó, chúng tôi kỳ vọng giá bán có thể đã được ấn định từ trước và có khả năng thấp hơn thị giá hiện nay. Do:

• Mỗi pháp nhân nhận chuyển nhượng dưới 5% cổ phần nên chưa phải là cổ đông lớn và không phải công bố thông tin trở thành cổ đông lớn.
• Thương vụ này được thực hiện ngoài sàn nên giá phải cao hơn/thấp hơn biên độ trên sàn.

Room của cổ phiếu ACB vẫn đầy sau thương vụ này – Room của cổ phiếu ACB đã đầy trong nhiều năm và giao dịch trên cũng không làm thay đổi điều này vì đây là giao dịch mua bán giữa các NĐT ngoại.

Cho năm 2017, HSC dự báo LNTT đạt 2.519 tỷ đồng (tăng trưởng 51,13%) dựa trên những giả định sau:

(1) Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 20% và vốn huy động khách hàng tăng 22%.
(2) Chúng tôi dự báo hệ số LDR là 78%.
(3) Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM là 3,42% (năm 2016 là 3,41%) và dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 18,77% đạt 8.185 tỷ đồng.
(4) Chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi đạt 2.388 tỷ đồng chủ yếu nhờ thu nhập không thường xuyên lớn từ thu hồi nợ xấu và hoàn nhập dự phòng.
(5) Chúng tôi dự báo tổng chi phí hoạt động là 5.987 tỷ đồng (tăng 27,99%) và hệ số CIR là 57% (năm 2016 là 62%).
(6) Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng là 2.066 tỷ đồng (tăng 69,75%).
(7) Tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ sẽ là 1,25%.
(8) Chúng tôi bỏ dự báo ACB sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2016 trong năm 2017 nhưng ACB đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% tại ĐHCĐTN diễn ra vào tháng 4. Nên chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức vào đầu năm 2018.
(9) Chúng tôi giữ nguyên dự báo hệ số CAR là 12% tại thời điểm cuối năm 2017 (tại thời điểm cuối năm 2016 là 13,2%).

Cho năm 2018, HSC dự báo LNTT là 4.343 tỷ đồng (tăng trưởng 72,39%) – dựa trên những giả định sau:

(1) Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 18% đạt 231 nghìn tỷ đồng.
(2) Chúng tôi dự báo vốn huy động khách hàng tăng 18% đạt 298 nghìn tỷ đồng.
(3) Theo đó, chúng tôi kỳ vọng hệ số LDR thuần ổn định ở 78% thay vì 76% như dự báo trước đây.
(4) Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM tăng nhẹ lên 3,45% (năm 2017 là 3,42%) và tổng thu nhập lãi thuần dự báo là 9.827 tỷ đồng (tăng trưởng 20,07%).
(5) Chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi là 1.922 tỷ đồng (giảm 19,51%) do không còn nhiều lãi không thường xuyên từ thu hồi nợ xấu như trong năm 2017.
(6) Chúng tôi dự báo chi phí hoạt động là 6.872 tỷ đồng; trong đó chúng tôi kỳ vọng ACB sẽ hạch toán 700 tỷ đồng dự phòng cho vay nhóm công ty G6 trong năm 2018. Đây là những tài sản có vấn đề cuối cùng mà ACB phải gánh sau 5 năm tái cơ cấu.
(7) Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng giảm mạnh xuống 534 tỷ đồng (giảm 74,16%) với giả định là Ngân hàng đã hoàn tất trích lập cho trái phiếu VAMC trong năm 2017.
(8) Tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ là 1,2%.
(9) Hệ số CAR tại thời điểm cuối năm 2018 là 11,2%.

Theo đó chúng tôi dự báo EPS năm 2018 là 3.487đ. BVPS là 19.832đ. Giá trị hợp lý dự trên dự báo năm 2018 của cổ phiếu ACB là 45.000đ; tương đương P/B dự phóng năm 2018 là 2,27 lần.

Quan điểm đầu tư – Giảm đánh giá từ MUA VÀO xuống KHẢ QUAN – Giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong năm 2017 (tăng 109,6%) và tiếp tục tăng hơn nữa trong năm 2018 (đã tăng 7,85% so với đầu năm). Chúng tôi quyết định điều chỉnh tăng ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu từ 40.000đ (tương đương P/B dự phóng năm 2018 là 2 lần) lên 45.000đ (tương đương P/B dự phóng 2018 là 2,27 lần) chủ yếu do P/B bình quân các ngân hàng đã niêm yết hiện là 2,0 lần. Từ quan điểm phân tích căn bản, ACB vẫn là một trong những ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam với chất lượng tài sản rất tốt và công tác quản trị doanh nghiệp vượt trội. Tuy nhiên, HSC vẫn quyết định giảm đánh giá đối với cổ phiếu từ MUA VÀO xuống KHẢ QUAN với triển vọng tăng giá khiêm tốn (tăng 13%) từ thị giá hiện tại lên giá trị hợp lý đã điều chỉnh của chúng tôi là 45.000đ. Việc SCB thoái vốn khỏi ACB đã loại bỏ khả năng nới room cũng là một yếu tố khác dẫn đến quyết định giảm đánh giá của chúng tôi.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý