DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu ACB – Dự phòng tăng mạnh khiến lợi nhuận giảm

Lượt xem: 236 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q2/2020 ngày 23/7

LNTT Q2/2020 của ACB giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí dự phòng tăng (tăng 295,4% so với cùng kỳ) trong khi đó tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động chỉ là 3,9% so với cùng kỳ và chi phí hoạt động được kiểm soát hiệu quả (giảm 8,0% so với cùng kỳ).

LNTT nửa đầu năm 2020 là 3.820 tỷ đồng, sát với dự báo của chúng tôi và hoàn thành 50% kế hoạch cả năm của Ngân hàng.Cổ phiếu ACB

Đồ thị cổ phiếu ACB phiên giao dịch ngày 27/07/2020. Nguồn: AmiBroker

Thu nhập lãi thuần tăng trưởng nhẹ (tăng 7,2% so với cùng kỳ); tỷ lệ NIM giảm

Cho vay khách hàng tăng lên 283.755 tỷ đồng (tăng 5,6% từ đầu năm và 3,3% so với quý trước) nhờ cho vay khách hàng cá nhân tăng 6,4% từ đầu năm và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 6% từ đầu năm trong khi đó cho vay nhóm doanh nghiệp lớn giảm 2% từ đầu năm. Hạn mức tín dụng ban đầu của ACB là 11,75% và BLĐ kỳ vọng sẽ được điều chỉnh tăng lên 15%, tùy theo quyết định của NHNN.

Mặt khác, tiền gửi khách hàng tăng lên 330.551 tỷ đồng (tăng 7,3% từ đầu năm và 5,7% so với quý trước). Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng lên 15,6% so với quý trước chiếm 18% tổng tiền gửi khách hàng (so với 16,6% vào cuối Q1/2020) nhờ Ngân hàng tập trung phát triển dịch vụ thanh toán lương và “ngân hàng cho nhân viên”. Vốn huy động từ liên ngân hàng giảm đáng kể xuống còn 2.366 tỷ đồng (giảm 87,7% từ đầu năm) trong khi đó phát hành giấy tờ có giá tăng lên 23.090 tỷ đồng (tăng 10,8% từ đầu năm, đi ngang so với quý trước).

Kết quả là, tỷ lệ cấp tín dụng trong vốn huy động thuần giảm còn 85,8% từ 87,9% vào cuối Q1/2020. Tỷ lệ cấp tín dụng trong vốn huy động (theo Thông tư 22) là 79% vào cuối Q2/2020.

Bảng 1: Tóm tắt KQKD 6 tháng đầu năm 2020 Cổ phiếu ACB

Tỷ lệ NIM giảm còn 3,56% (giảm 0,18% so với quý trước và 0,13% từ đầu năm), điều đó có nghĩa là tỷ lệ NIM chủ yếu giảm trong Q2/2020. Nguyên nhân do tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động giảm và lợi suất gộp bình quân giảm 0,16% so với quý trước, trong khi đó chi phí huy động hầu như không đổi.

Theo như công bố, Ngân hàng sẽ mất 500 tỷ đồng thu nhập từ lãi trong năm 2020 do cắt giảm lãi suất cho vay. Do đó, trong cả năm, BLĐ dự báo tỷ lệ NIM sẽ giảm 0,1-0,15%, sát với dự báo của chúng tôi.

Tóm lại, thu nhập lãi thuần trong Q2/2020 là 3.112 tỷ đồng (tăng 7,2% so với quý trước) trong khi đó, thu nhập lãi thuần lũy kế nửa đầu năm 2020 tăng lên 6.531 tỷ đồng (tăng 13,4% so với cùng kỳ).

Thu nhập từ phí kém nhưng lãi từ HĐ đầu tư trái phiếu tích cực

Tổng thu nhập ngoài lãi trong Q2/2020 là 990 tỷ đồng (giảm 5,3% so với cùng kỳ) do lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính theo Ngân hàng công bố là do việc phân loại lại 200 tỷ đồng thu nhập từ phí thẻ tín dụng và tiền phạt trả chậm chuyển sang thành thu nhập từ lãi theo yêu cầu của kiểm toán viên. Nếu cộng lại khoản này, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 20% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, ACB cũng thu được 380 tỷ đồng từ phí bancassurance (tăng nhẹ so với cùng kỳ) trong nửa đầu năm 2020. Ngân hàng kỳ vọng phí bancassurance trong cả năm là 900 tỷ đồng (tăng trưởng 61%).

Cổ phiếu ACB cũng ghi nhận lãi lớn 313 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư/giao dịch trái phiếu trong Q2/2020 so với lỗ 27 tỷ đồng trong Q2/2019. Lãi từ chênh lệch tỷ giá trong Q2/2020 là 153 tỷ đồng (tăng 122% so với cùng kỳ).

Tóm lại, tổng thu nhập ngoài lãi nửa đầu năm 2020 là 1.949 tỷ đồng (tăng 16,1% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ lãi từ HĐ đầu tư trái phiếu và tăng trưởng tốt từ lãi chênh lệch tỷ giá.

Chi phí hoạt động giảm 8% so với cùng kỳ

Chi phí hoạt động trong Q2/2020 giảm 8% so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí lương thưởng giảm 13,2% so với cùng kỳ. Số lượng nhân viên tăng 4,1% so với cùng kỳ nhưng lương bình quân/nhân viên giảm đáng kể 14% so với cùng kỳ. Điều đó khiến chi phí hoạt động giảm trong quý này.

Tuy nhiên, lũy kế nửa đầu năm 2020 chi phí hoạt động là 4.129 tỷ đồng (vẫn tăng 10,9%) do ghi nhận trước chi phí thưởng cho 6 tháng năm 2020 vào Q1. Tỷ lệ chi phí/thu nhập hoạt động là 48,7% so với 50% trong nửa đầu năm 2019.

Chi phí tín dụng tăng mạnh do khoản dự phòng liên ngân hàng

Tổng nợ xấu là 1.919 tỷ đồng (tăng 7,1% so với quý trước và 32,4% từ đầu năm), tương đương với tỷ lệ nợ xấu là 0,68% (cuối Q1/2020 là 0,66% và cuối năm 2019 là 0,54%). Tỷ lệ nợ xấu của ACB là thấp nhất trong toàn ngành và theo Ngân hàng công bố, tỷ lệ nợ xấu đã được kiểm soát hiệu quả tại tất cả các phân khúc cho vay.

Chi phí dự phòng tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ lên 440 tỷ đồng, bao gồm 110 tỷ đồng dự phòng cho vay khách hàng (tăng 10,8% so với cùng kỳ) và 330 tỷ dự phòng cho vay liên ngân hàng, đây là chi phí bất thường. Nếu loại bỏ chi phí dự phòng cho vay liên ngân hàng, chi phí tín dụng theo quý hầu như không đổi ở mức 0,04%, mức thấp nhất trong toàn ngành. Hệ số LLR nhóm 3- 5 giảm 0,04% so với quý trước và 0,31% so với đầu năm còn 144%.

ACB đã ghi nhận 330 tỷ đồng dự phòng khoản cho vay liên ngân hàng trên tổng số 400 tỷ nợ xấu khoản cho Ngân hàng Xây dựng vay. Đây là khoản dự phòng được ghi nhận thêm sau khi đã ghi nhận 70 tỷ đồng (trong Q1/2020), theo đó ngân hàng đã trích lập hoàn toàn cho khoản nợ xấu này. Đây là khoản vay phát sinh từ năm 2012 và theo BLĐ, tổng giá trị đảm bảo của khoản vay này là 600 tỷ đồng.

Theo thông lệ những năm gần đây, ACB có thể hoàn nhập một phần khoản dự phòng này nếu chi phí dự phòng thông thường tăng đột biến trong thời gian tới.

Duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu không đổi

Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu theo phương pháp thu nhập thặng dư là 31.000đ, tiềm năng tăng giá 28,1%.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý