DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu ACB – Điều chỉnh tăng dự báo cùng rủi ro

Lượt xem: 655 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ KÉM KHẢ QUAN lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với giá mục tiêu 12 tháng là 28.000VND/cổ phiếu (TL giảm 7,9% và tăng 21,7% so với giá mục tiêu trước đây của chúng tôi), chủ yếu vì tỷ lệ chi phí/thu nhập giảm từ 58% xuống 50%. Hai yếu tố chính ảnh hưởng đến định giá là chi phí tín dụng và tỷ lệ chi phí/thu nhập, và phân tích độ nhạy định giá được bàn luận ở trang 5.

Đồ thị cổ phiếu ACB cập nhật ngày 11/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu ACB cập nhật ngày 10/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi nâng dự báo NIM 2017 lên 3,5% (tăng 20 điểm cơ bản) và NIM 2018 lên 3,6% (tăng 10 điểm cơ bản) vì ngân hàng đang tập trung vào (1) cải thiện lợi suất tài sản và (2) tăng tỷ lệ CASA nhằm ổn định chi phí vốn (CASA 9 tháng đầu năm đạt 14,2%). Thu nhập lãi thuần giai đoạn 2016-2019 dự báo đạt tăng trưởng kép hàng năm 18% (giảm 3 điểm %) vì ước tính tăng trưởng tín dụng thấp hơn (tăng trưởng kép hàng năm 16% cho giai đoạn 2016-2019, giảm 4 điểm %).

Chúng tôi dự báo thu nhập khác sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm 52% giai đoạn 2016-2019 (không điều chỉnh), trong đó phí dịch vụ và hoa hồng chiếm khoảng 54%.

Thu nhập ròng 2017 dự báo đạt 1.900 tỷ đồng, điều chỉnh tăng 13% và 3.000 tỷ đồng, điều chỉnh tăng 40% năm 2018. Dự báo của chúng tôi phản ánh việc NIM liên tục tăng, tỷ lệ CIR được kiểm soát hiệu quả (dự báo đạt 50% năm 2018 so với 57% năm 2017 và 62% năm 2016) và chi phí tín dụng dài hạn thấp, chỉ 0,8%.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác