DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật chỉ số – Kết quả review chỉ số FTSE Vietnam Q3/2021

Lượt xem: 163 - Ngày:
Chia sẻ

FTSE Vietnam thêm vào KDH và VCI

Trong đợt review này, vốn hóa thị trường của KDH và VCI khá cao, lần lượt là 24.487 tỷ đồng và 20.047 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường hiện tại của 2 cổ phiếu này nằm trong top 88% tổng vốn hóa thị trường của các cổ phiếu trong giỏ chỉ số, trong khi tỷ lệ free[1]float và tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng trên 10%. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của KDH và VCI khá cao, lần lượt khoảng 146 tỷ đồng/ngày và 247 tỷ đồng/ngày, cao hơn 40% mức bình quân 3 tháng của giỏ chỉ số FTSE Vietnam (140 tỷ đồng/ngày). KDH và VCI đáp ứng tất cả các tiêu chí của FTSE, do đó được thêm vào giỏ chỉ số trong đợt review này.

Giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-Share thêm vào 2 cổ phiếu và loại ra 2 cổ phiếu

Giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-Share có thêm 2 cổ phiếu (DCM và DXG) và loại bỏ 2 cổ phiếu (SAB và HPX). Hiện tại không có quỹ đáng chú ý nào sử dụng chỉ số FTSE Vietnam All-Share làm cơ sở.

Bảng 1: Tiêu chí của chỉ số FTSE Vietnam Index 

Kết quả: KDH và VCI chính thức được thêm vào

FTSE Russell đã công bố kết quả review hàng quý Q3/2021 vào ngày 3/9/2021. Ngày thực hiện và ngày có hiệu lực lần lượt là 17/9 và ngày 20/9/2021. Kết quả sát với dự báo của chúng tôi.

Chỉ số FTSE Vietnam

FTSE Russell vừa công bố kết quả review hàng quý Q3/2021. Theo đó, KDH và VCI đã được thêm vào giỏ chỉ số FTSE Vietnam, trong khi không có cổ phiếu nào bị loại ra.

Trong 3 tháng qua, vốn hóa thị trường của KDH và VCI đã tăng đáng kể. Tính đến ngày 8/9/2021, vốn hóa thị trường của KDH và VCI lần lượt đạt 24.487 tỷ đồng và 20.047 tỷ đồng. Tổng vốn hóa thị trường của KDH và VCI hiện nằm trong top 88% tổng vốn hóa thị trường của các cổ phiếu trong giỏ chỉ số.

Giá trị giao dịch bình quân trong 3 tháng của KDH và VCI khá cao, lần lượt vào khoảng 146 tỷ đồng/ngày và 247 tỷ đồng/ngày, cao hơn 40% so với mức bình quân 3 tháng của giỏ chỉ số FTSE Vietnam (140 tỷ đồng/ngày). Tỷ lệ free-float của KDH và VCI lần lượt là 60% và 70%, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng lần lượt là 19% và 80%.

Ngoài ra, các cổ phiếu hiện nằm trong giỏ chỉ số vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để ở lại giỏ, do đó, không có cổ phiếu nào bị loại ra trong đợt review này.

Như vậy, sau đợt review, tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam đã tăng lên 23 cổ phiếu. Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất là VIC, HPG, VHM, VNM và MSN.

Chúng tôi ước tính cổ phiếu KDH và VCI có thể được thêm vào với tỷ trọng lần lượt là 1,58% và 2,2%.

Quỹ FTSE Vietnam ETF sử dụng chỉ số FTSE Vietnam làm cơ sở và có tổng tài sản hiện tại là 435 triệu USD, tăng 19,5% so với đầu năm, với tổng số 10,09 triệu chứng chỉ quỹ. Với thêm vào 2 cổ phiếu KDH và VCI, quỹ này sẽ cần mua vào khoảng 4,0 triệu cổ phiếu KDH và 3,7 triệu cổ phiếu VCI.

Ngoài ra, chúng tôi ước tính quỹ ETF này cũng sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (3,1 triệu cổ phiếu) và VIC (2,6 triệu cổ phiếu), đồng thời, sẽ bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu VNM (1,8 triệu cổ phiếu), MSN (1,5 triệu cổ phiếu) và VHM (1,4 triệu cổ phiếu).

Quỹ FTSE ETF sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục đến ngày 17/9/2021. Danh mục mới có hiệu lực từ thứ hai (20/9/2021).

Lưu ý, những biến động về thị giá và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.

Chúng tôi thấy trong tháng 8, FTSE Vietnam ETF đã thu hút được dòng vốn nhỏ 1,76 triệu USD sau ba tháng rút vốn liên tiếp; dòng tiền ra mạnh nhất được thấy vào tháng 5, ở mức 32,2 triệu USD. Chứng chỉ quỹ của FTSE Việt Nam đang giao dịch ở mức chiết khấu nhẹ nên chúng tôi cho rằng chúng sẽ không thu hút được dòng vốn mạnh trong thời gian tới.

Đợt review chỉ số hàng quý tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 12/2021.

Chỉ số FTSE Vietnam All-share

Chỉ số FTSE Vietnam All-Share đã bổ sung 2 cổ phiếu (DCM và DXG) đồng thời loại đi 2 cổ phiếu khác (SAB và HPX) khỏi giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-share.

Chỉ số FTSE Vietnam dựa trên các cổ phiếu cấu thành của chỉ số FTSE Vietnam All[1]share. Hiện tại không có quỹ đáng chú ý nào sử dụng chỉ số FTSE Vietnam All-Share làm cơ sở.

Bảng 2: Ước tính tỷ trọng mới và khối lượng mua/bán dự kiến từng cổ phiếu của quỹ FTSE Vietnam ETF 

Bảng 3: Dòng tiền hàng ngày của quỹ FTSE Vietnam ETF (Triệu USD) 

Bảng 4: Giá chứng chỉ quỹ so với NAV (%) 

Bảng 5: Thông tin quỹ FTSE Vietnam ETF 

Bảng 6: Review chỉ số FTSE Vietnam – lịch trình

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý