DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật chỉ số – Cập nhất chỉ số VN30 và VNFIN Lead – tháng 4/2024

Lượt xem: 387 - Ngày:
Chia sẻ

Cập nhật tỉ lệ free float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa

HSC nhận thấy có một số cập nhật trong tháng 4/2024. Theo HSX, tỷ lệ free float của PLX, SHB và VHM được điều chỉnh tăng lần lượt 1, 5 và 5 điểm phần trăm, trong khi đó tỷ lệ free float của TPB và VIB được điều chỉnh giảm lần lượt 10 và 5 điểm phần trăm trong chỉ số VN30.

Đối với chỉ số VNFIN Lead, tỷ lệ free float của SHB được điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm, trong khi hai cổ phiếu TPB và VIB giảm lần lượt 10 và 5 điểm phần trăm. Tỷ lệ free float của các cổ phiếu còn lại không thay đổi. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành, thanh khoản và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu cũng được cập nhật trong chỉ số VNFIN Lead.

Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN30 và VNFIN Lead. Do đó, chúng ta có thể dự kiến hoạt động mua bán diễn ra đối với các quỹ DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và SSIAM VNFIN Lead ETF.

5 quỹ ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu SHB, VHM và bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu TPB, VIB

Ngày cuối để hoàn thành cơ cấu danh mục là ngày 3/5/2024. HSC dự báo các quỹ ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu SHB (8,1 triệu cổ phiếu), VHM (4,9 triệu cổ phiếu), HDB (2,1 triệu cổ phiếu), MBB (1,9 triệu cổ phiếu) và ACB (1,3 triệu cổ phiếu) và bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu TPB (4,9 triệu cổ phiếu), VIB (3,2 triệu cổ phiếu), và STB (1 triệu cổ phiếu).

Bảng 1: Những thay đổi của chỉ số VN30 & VNFIN Lead trong tháng 4/2024

 

Cập nhật thay đổi trong các chỉ số và tỷ trọng cổ phiếu

HSX thông báo cập nhật về số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ free float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VN30 và VNFIN Lead. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của tất cả cổ phiếu trong các giỏ chỉ số. Ngày có hiệu lực sẽ là ngày 6/5/2024.

Chỉ số VN30

So với dữ liệu hiện tại, tỷ lệ free float của hai cổ phiếu đã được điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm, gồm SHB (từ 80% lên 85%), VHM (từ 25% lên 30%), và PLX được điều chỉnh tăng 1 điểm phần trăm (từ 9% lên 10%). Trong khi đó, hai cổ phiếu được điều chỉnh giảm lần lượt 5 và 10 điểm phần trăm trong chỉ số VN30 là TPB (từ 60% xuống 50%) và VIB (từ 50% xuống 45%). Các cổ phiếu có tỷ lệ free float được điều chỉnh tăng dự kiến sẽ tăng tỷ trọng trong giỏ chỉ số và ngược lại.

Dựa trên các số liệu cập nhật từ HSX, HSC ước tính tỷ trọng mới cho từng cổ phiếu trong chỉ số VN30 trong Hình 3. Trong đó, năm cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất là FPT (9,52%), TCB (8,03%), ACB (7,42%), HPG (7,2%) và VPB (7%), chiếm tổng cộng 39,18% chỉ số VN30.

Hiện tại, các quỹ DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF và KIM Growth VN30 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở. Tổng tài sản quản lý của các quỹ này lần lượt vào khoảng 299,1 triệu USD, 5,7 triệu USD và 26,1 triệu USD. HSC dự báo 4 quỹ ETF này có thể mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu SHB (7,9 triệu cổ phiếu), VHM (4,9 triệu cổ phiếu), HDB (2,1 triệu cổ phiếu) và ACB (1,2 triệu cổ phiếu) trong khi bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu TPB (4,6 triệu cổ phiếu), VIB (3 triệu cổ phiếu) và BCM (1,3 triệu cổ phiếu).

Chỉ số VNFIN Lead

HSC ghi nhận tỷ lệ free float của SHB trong chỉ số VNFIN Lead tăng 5 điểm phần trăm (từ 80% lên 85%), trong khi đó tỷ lệ free float của TPB và VIB giảm lần lượt 10 điểm phần trăm (từ 60% xuống 50%) và 5 điểm phần trăm (từ 50% xuống 45%). Theo quy định của HSX, tỷ lệ free float trên 15% được làm tròn tăng 5 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ free float dưới 15% được làm tròn tăng 1 điểm phần trăm. Các tiêu chí khác như thanh khoản và giới hạn tỷ trọng vốn hóa cũng được cập nhật.

Dựa trên các số liệu cập nhật từ HSX, chúng tôi ước tính tỷ trọng mới cho từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Lead như sau: Có 11 cổ phiếu (MBB, TCB, SHB, MSB, CTG, SCB, HDB, EIB, SSI, BID và OCB) có tỷ trọng tăng so với tỷ trọng hiện tại (tính đến ngày 15/4/2024), và có 9 cổ phiếu có tỷ trọng giảm (VCI, VCB, VPB, HCM, VND, VIB, STB, TPB và LPB).

Năm mã cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VNFIN Lead hiện nay là VPB (13,7%), STB (13%), TCB (12,5%), SSI (11,7%) và MBB (8,8%), chiếm tổng cộng 59,7% tổng tỷ trọng của rổ VNFIN Lead.

Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF sử dụng chỉ số VNFIN Lead làm cơ sở. Với tổng tài sản quản lý hiện tại vào khoảng 56,9 triệu USD, HSC ước tính quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu MBB (1,1 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra cổ phiếu LPB (0,6 triệu cổ phiếu).

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.

Đợt review chỉ số bán niên tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7/2024.

Bảng 2: Những thay đổi của chỉ số VN30 tính đến tháng 4/2024

 

Bảng 3: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của các quỹ DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF và KIM Growth VN30 ETF

 

Biểu đồ 4: Dòng vốn hàng tháng của quỹ DCVFM VN30 ETF (triệu USD)

 

Bảng 5: Những thay đổi với chỉ số VNFIN Lead Index tính đến tháng 4/2024

 

Bảng 6: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF

 

Biểu đồ 7: Dòng vốn hàng tháng của quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF (triệu USD)

 

Bảng 8: Ước tính tổng số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của 5 quỹ ETF

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý