DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật BVH

Lượt xem: 12,997 - Ngày:
Chia sẻ

Cập nhật Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Bảo Việt – BVH – HOSE

Đồ thị BVH phiên giao dịch ngày 11/03/2016.

Đồ thị BVH phiên giao dịch ngày 11/03/2016. Nguồn: Amibroker

BVH công bố KQKD hợp nhất không có nhiều bất ngờ. KQKD năm 2016 có triển vọng hồi phục nhẹ.

GHI NHẬN CHÍNH – LNTT hợp nhất chưa kiểm toán năm 2015 giảm 10,6%. Doanh thu phí bảo hiểm tăng ở mức vừa phải với thị phần tiếp tục giảm. Tỷ lệ đền bù bảo hiểm của các mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ khác biệt khá lớn với lợi suất gộp và lợi suất thuần từ hoạt động đầu tư tài chính giảm do lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm. Chúng tôi thấy KQKD có triển vọng hồi phục một chút trong năm nay nhờ doanh thu phí bảo hiểm tăng mặc dù lợi suất đầu tư tiếp tục giảm. Cổ phiếu có rủi ro pha loãng do tập đoàn có khả năng sẽ tái khởi động kế hoạch tăng vốn.

HÀNH ĐỘNG – Tiếp tục duy trì đánh giá Kém khả quan. P/B dự phóng là 2,76 lần; nghĩa là vẫn khá đắt tuy nhiên giá cổ phiếu BVH biến động không phụ thuộc vào yếu tố căn bản của cổ phiếu. Và chính nhờ có tỷ trọng cao trong Vnindex nên BVH được các giỏ chỉ số ưa chuộng. Kỳ vọng về đối tác chiến lược hay nới room có thể là những động lực khiến giá cổ phiếu tăng mạnh vào những khoảng thời gian nhất định.

BVH (Kém khả quan) đã công bố KQKD 2015 – Gần đây BVH đã công bố KQKD hợp nhất chưa kiểm toán năm 2015 với LNTT giảm 10,6% còn 1.454,78 tỷ đồng; vượt 2,7% kế hoạch đề ra và bằng 98,01% dự báo của HSC. LNST giảm 12,02% xuống còn 1.171,26 tỷ đồng. Chúng tôi thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ, lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán và từ hoạt động khác giảm mạnh hơn trong khi lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng nhẹ.

Doanh thu phí gốc bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tăng trưởng thấp hơn bình quân ngành – BVH công bố doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng ở mức hợp lý trong khi doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng trưởng một chút. Theo đó thị phần của công ty tiếp tục giảm mặc dù vẫn giữ vị trí số 2 trong cả hai mảng nhân thọ và phi nhân thọ.

Doanh thu phí bảo hiểm thuần tăng 19,17% – Lên 15,09 nghìn tỷ đồng. Phí bảo hiểm gốc tăng 17,34% lên 15.974 tỷ đồng trong khi cả phí tái bảo hiểm và phí nhượng tái bảo hiểm gần như giữ nguyên, lần lượt đạt 338 tỷ đồng và 1.090 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ giữ lại của bảo hiểm cũng tăng nhẹ từ 91,05% năm 2014 lên 93,13% năm 2015.

Doanh thu phí bảo hiểm trực tiếp mảng nhân thọ tăng 27,10% lên 10.114 tỷ đồng trong khi mảng phi nhân thọ chỉ tăng 3,61% lên 5.655 tỷ đồng. Trong năm ngoái phí bảo hiểm gốc của mảng nhân thọ và phi nhân thọ toàn ngành lần lượt tăng 29,5% và 17,18%.

Về mảng bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp tăng trưởng tốt – Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tăng 37,70% lên 5.690 tỷ đồng; đóng góp 56,26% tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ (năm 2014 là 51,93%). Trong khi đó, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp tăng trưởng 13,05% lên 3.931 tỷ đồng, đóng góp 38,87% tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ (năm 2014 là 43,70%). Các sản phẩm khác như bảo hiểm niên kim nhân thọ và điều khoản riêng lần lượt tăng 60,69% lên 139,67 tỷ đồng và 31,74% lên 347,16 tỷ đồng từ mức thấp của năm 2014.

Về bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm ô tô và bảo hiểm sức khỏe tăng mạnh nhất – Phí bảo hiểm ô tô tăng 7,45% lên 1.897 tỷ đồng, đóng góp 32,38% tổng doanh thu phí bảo hiểm (năm 2014 là 31,22%); trong khi đó bảo hiểm sức khỏe tăng 4,12% lên 2.191 tỷ đồng, đóng góp 37,39% tổng doanh thu phí bảo hiểm (năm 2014 là 37,20%). Trong khi đó, phí bảo hiểm cháy nổ tăng 12,06% lên 558 tỷ đồng, đóng góp 9,53% tổng doanh thu phí bảo hiểm (năm 2014 là 8,81%).

Tại thời điểm cuối 2015, BVH có thị phần bảo hiểm sức khỏe là 29,85%; bảo hiểm ô tô là 21,15% và bảo hiểm cháy nổ là 21,91%. Theo đó, công ty hiện vẫn giữ thị phần lớn nhất trong mảng bảo hiểm xe cơ giới mặc dù đang mất dần thị phần ở cả 3 mảng (trong năm 2014, thị phần bảo hiểm sức khỏe của BVH là 35,79%; bảo hiểm ô tô là 22,94% và bảo hiểm cháy nổ là 23,26%). PJICO giữ thị phần thứ 2 ở mảng bảo hiểm xe cơ giới.

Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục giảm – Sau hai năm có tốc độ tăng trưởng thấp hơn bình quân ngành, thị phần bảo hiểm phi nhân thọ của BVH đã giảm đáng kể từ 23,48% vào cuối 2013 xuống 18,52% vào cuối 2015. Tất cả 5 doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu trừ PTI đều mất thị phần; chẳng hạn PVI (giảm từ 21,26% năm 2014 xuống 20,84%); BMI (giảm từ 9,12% xuống 8,88%) và PJICO (giảm từ 7,69% xuống 6,96%).

Những công ty bảo hiểm nhỏ hơn chẳng hạn như BIC & MIC đang vươn lên giành thị phần đáng kể nhờ có sự cải thiện đáng kể ở cả chiến lược và hoạt động kinh doanh. Cụ thể MIC đã đặt ra mục tiêu đến 2020 nằm trong top 5 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất trên thị trường phi nhân thọ (hiện đang nằm trong top 7) và đã đạt mức tăng trưởng hơn 40% trong năm 2015 với doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.500 tỷ đồng. Bên cạnh những sản phẩm riêng cho ngành quân đội, thì MIC còn cải thiện cấu và thủ tục bồi thường cho nhiều sản phẩm tiêu chuẩn khác.

BVH cũng mất thị phần ở mảng bảo hiểm nhân thọ – Trong top 5 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất, thị phần của BVH đã giảm từ 27,07% cuối 2013 xuống còn 25,70% vào cuối 2015 trong khi thị phần của công ty đứng đầu thị trường là Prudential giảm từ 32,74% xuống còn 29,90%. Trong khi đó các hãng bảo hiểm nhỏ hơn chẳng hạn như Manulife, Daiichi và AIA đã mở rộng thị phần lần lượt từ 11,15% lên 12,10%; 7,96% lên 9,10% và 7,55% lên 9,2%. Một trong những nguyên nhân ở đây là mức phí hoa hồng mà các hãng bảo hiểm nhỏ trả cho người bán bảo hiểm cạnh tranh hơn. Một lý do khác là cả BVH và Prudential đều tập trung vào các vấn đề về hoạt động chẳng hạn như kiểm soát tỷ lệ bồi thường và hiệu quả đầu tư vốn thay vì mở rộng thị phần.

Lợi nhuận của các mảng tăng giảm trái chiều – Lỗ ở mảng bảo hiểm nhân thọ tăng lên trong khi lợi nhuận mảng bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh như đã đề cập trên đây nhờ sự tập trung kiểm soát tỷ lệ đền bù đã đem lại hiểu quả. Cụ thể như sau;

Lỗ thuần mảng bảo hiểm nhân thọ là 1.309 tỷ đồng (năm 2014 lỗ 1.257 tỷ đồng) chủ yếu do tỷ lệ đền bù trực tiếp tăng từ 37,45% lên 45,95% cộng với chi phí trực tiếp hoạt động bảo hiểm nhân thọ tăng 15,71%.

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng nhẹ nhưng tỷ lệ đền bù trực tiếp được kiểm soát tốt hơn ở mức 48,68%; giảm từ mức 52,74% cộng với chi phí liên quan đến hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ giảm 2,3%. Theo đó LNST từ mảng phi nhân thọ tăng gần 4 lần lên 88,24 tỷ đồng. Như vậy trái với xu hướng của ngành, tỷ lệ đền bù của BVH đã được cải thiện giảm. Tỷ lệ đền bù của ngành bảo hiểm phi nhân thọ tăng từ 39,37% năm 2014 lên 42,38% năm 2015.

Lỗ thuần hoạt động bảo hiểm giảm từ 1.240 tỷ đồng năm 2014 xuống còn 1.221 tỷ đồng năm 2015.

Tổng chi phí dự phòng và đền bù tăng 18,04% – Lên 11.363 tỷ đồng. Trong đó quỹ dự phòng phí chưa được hưởng & dự phòng toán học tăng 41,24% lên 5.820 tỷ đồng. Chi phí bồi thường bảo hiểm tăng 3,37% lên 5.639 tỷ đồng. Theo đó, tổng chi phí dự phòng và bồi thường tăng 18,04% lên 11.363 tỷ đồng. Trong khi đó phí bảo thiểm thuần tăng 19,87% lên 15.322 tỷ đồng. Tỷ lệ dự phòng kỹ thuật (tổng chi phí dự phòng/phí thuần được hưởng) gần như giữ nguyên ở mức 2,25 trong khi tỷ lệ đền bù giảm nhẹ từ 75,31% xuống 74,17%.

Cả chi phí trực tiếp và chi phí quản lý của hoạt động bảo hiểm tăng – Lần lượt tăng 24,81% lên 3.525 tỷ đồng và 7,48% lên 1.583 tỷ đồng. Trong đó, chi phí hoa hồng tăng 34,89% lên 1.592 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 17,71% lên 603 tỷ đồng và chi phí thẩm định rủi ro bảo hiểm tăng 68,33% lên 283 tỷ đồng. Theo đó tỷ lệ hỗn hợp vào cuối 2015 cũng giảm nhẹ xuống 108% từ 109%.

Lợi nhuận hoạt động đầu tư của BVH cải thiện một chút chủ yếu nhờ lợi nhuận từ mua bán chứng khoán – Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tăng 1,51% lên 2.899 tỷ đồng với doanh thu tài chính tăng 3,2% lên 3.797 tỷ đồng và chi phí tài chính tăng 9,08% lên 898 tỷ đồng.

Về thu nhập, tổng thu nhập lãi từ tiền gửi và đầu tư trái phiếu đã giảm nhẹ 2,39% so với năm trước xuống còn 3.239 tỷ đồng, chiếm 85,31% tổng thu nhập so với tỷ trọng 90,20% năm 2014. Doanh thu từ giao dịch chứng khoán tăng mạnh 130,13% đạt 246 tỷ đồng (đóng góp 6,49% tổng thu nhập HĐ tài chính). Tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ giao dịch chứng khoán (doanh thu – chi phí) chỉ là 213 tỷ đồng và chiếm 7,35% tổng lợi nhuận tài chính thuần so với mức lỗ 2,8 tỷ đồng trong năm 2014.

Chúng tôi giả định BVH đã bán ra một số trái phiếu lãi suất cao trong năm 2015 để hiện thực hóa lợi nhuận giao dịch chứng khoán và tái đầu tư vào các trái phiếu với lãi suất coupon thấp hơn. Theo đó, lợi suất bình quân của danh mục trái phiếu giảm còn 8,95% trong năm nay so với mức 10,21% trong năm ngoái. Về chi phí HĐ tài chính, công ty ghi nhận 115,89 tỷ đồng chi phí dự phòng cho trái phiếu mà không cung cấp thông tin chi tiết. Do đó, chúng tôi không thể khẳng định đây là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hay rủi ro giảm giá thị trường.

Lợi suất đầu tư gộp và thuần tiếp tục giảm – Lợi suất đầu tư gộp giảm nhẹ 0,1% từ 8,69% năm 2014 xuống 8,59% năm 2015. Trong khi đó, lợi suất đầu tư thuần giảm 0,18% từ 6,74% năm ngoái còn 6,56% cho năm nay. Các nhân tố tác động ở đây bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp từ trái phiếu và tín phiếu kho bạc giảm mạnh, từ 10,21% xuống 8,95% dù tỷ trọng đầu tư trái phiếu tăng từ 35,5% lên 57,8% tổng danh mục đầu tư (tăng 62,64% so với cùng kỳ đạt 29.560 tỷ đồng). Theo các báo cáo truyền thông, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (Baoviet Life) cũng đã đầu tư 3.000 tỷ đồng vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm với lãi suất coupon cố định là 8,00% trong lần đầu tiên Việt Nam phát hành trái phiếu kỳ hạn 30 năm (đây rõ ràng là nỗ lực của BVH giải quyết vấn đề chênh lệch kỳ hạn). Trong khi đó lợi suất gộp từ tiền gửi kỳ hạn gần như không đổi, ở mức 7,39% trong khi đó tỷ trọng tiền gửi trong tổng đầu tư cũng giảm nhẹ từ 33% năm 2014 xuống 32,15% vào cuối năm 2015.

Cho năm 2016, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 9,42% đạt 1.591 tỷ đồng và LNST tăng trưởng 9,25% đạt 1.279 tỷ đồng – Dự báo mức tăng trưởng một con số ổn định cho năm nay của chúng tôi dựa trên những giả định sau;

(1) Giả định phí bảo hiểm gốc mảng nhân thọ tăng 23% so với năm 2015, đạt 12.434 tỷ đồng.

(2) Phí bảo hiểm gốc đối với mảng phi bảo hiểm ước tính đạt 6.112 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 4,31%.

(3) Tỷ lệ dự phòng và bồi thường dự báo là 29,3% đối với bảo hiểm nhân thọ và 53,7% đối với bảo hiểm phi nhân thọ.

(4) Lỗ thuần từ tổng bảo hiểm tăng lên 1.333 tỷ đồng so với mức lỗ 1.221 tỷ đông trong năm ngoái chủ yếu do tổng bồi thường và chi phí dự phòng tăng 19,94%.

(5) Lợi suất gộp từ đầu tư giảm, là 8,15% so với mức 8,59% năm 2015 và lợi suất thuần đầu tư giảm từ 6,56% năm ngoái xuống 6,44%.

(6) Lợi nhuận tài chính tăng 5,81% đạt 3.067 tỷ đồng chủ yếu nhờ lợi suất gộp của các khoản tiền gửi kỳ hạn tăng và lợi nhuận từ giao dịch chứng khoáng tăng.

Theo đó, dự báo LNST là 1.279 tỷ đồng (tăng trưởng 9,25%), theo đó EPS là 1.855đ, định giá cổ phiếu với P/E dự phóng là 28,8 lần.

Kế hoạch tăng vốn có thể được khởi động lại trong năm 2016 – BVH đã có kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành khoảng 400 – 600 tỷ đồng cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư chiến lược từ năm 2014. Có vẻ như ban giám đốc của BVH mong muốn tái khởi động kế hoạch này. Danh tính NĐT tiềm năng vẫn chưa được xác định. Có thể là đối tác chiến lược hiện tại của tập đoàn là Cty Sumitomo Life, đơn vị nắm giữ 18% cổ phần của BVH. Hoặc một NĐT mới khác. SCIC hiện nắm giữ 3,3% cổ phần của BVH (tương đương 22 triệu cổ phiếu) và nếu SCIC muốn thoái vốn, tổng số cổ phiếu sẵn có cho đối tác chiến lược tiềm năng có thể là từ 60 – 80 triệu cổ phiếu (tương đương 7% – 11% tổng số cổ phiếu BVH sau phát hành).

Cổ phiếu vẫn luôn được giao dịch với mức giá cao – Cổ phiếu hiện được giao dịch với P/B dự phóng là 2,76 lần, luôn cao hơn so với mức P/B bình quân ngành là 1,00 lần nếu không tính đến BVH. Mức chênh lệch cao hơn của giá cổ phiếu có thể giải thích là do (1) cổ phiếu nằm trong rổ VN30 index, theo đó thu hút các NĐT có xu hướng đầu tư vào cổ phiếu thuộc nhóm này; (2) lợi nhuận ổn định hơn so với cổ phiếu nhóm ngành dịch vụ tài chính khác; và (3) mức thanh khoản khá cao. Tuy nhiên, xét về triển vọng tăng trưởng các yếu tố cơ bản, chúng tôi giữ nguyên đánh giá KÉM KHẢ QUAN do thiếu yếu tố thúc đẩy cổ phiếu tăng trong trung đến dài hạn. Kế hoạch tăng vốn có thể là động thái tích cực từ quan điểm thị trường (bất chấp nguy cơ pha loãng) trong khi đó những trao đổi định kỳ về vấn đề nới room khơi dậy những đồn đoán ngắn hạn. Do đó, cổ phiếu chắc chắn sẽ biến động.

 

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý