DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật BMP

Lượt xem: 12576 - Ngày:
Chia sẻ
Đồ thị BMP giữa phiên ngày 16/11/2015

Đồ thị BMP giữa phiên ngày 16/11/2015

BMP chính thức công bố KQKD tốt và chủ trương nâng room của công ty tại cuộc họp với các chuyên viên phân tích

GHI NHẬN CHÍNH – Nhu cầu tăng mạnh đối với các dự án dân cư và cơ sở hạ tầng. Chi phí đầu vào giảm mạnh nhưng giá bán bình quân giảm không đáng kể. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện mạnh trong giai đoạn này. Mặc dù doanh thu bán các sản phẩm HDPE (với tỷ suất lợi nhuận thấp hơn) cho các dự án cơ sở hạ tầng gần đây tăng, cùng với mức chiết khấu bán hàng cũng cao hơn, theo đó cũng làm ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q3. Tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q3 giảm đáng kể so với 6 tháng đầu năm. Lỗ thu nhập tài chính thuần được bù đắp hoàn toàn nhờ tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu giảm khi không còn ghi nhận khoản chi phí bất thường trong chi phí bán hàng ở Q3 năm ngoái. Câu chuyện nợ thuế vẫn tiếp tục và đang trở nên phức tạp hơn khi phát sinh thêm một khoản truy thu thuế khác cho giai đoạn 2013-2014. Nhà máy mới vừa đi vào hoạt động tại khu vực phía Nam sẽ giúp giảm áp lực thiếu hàng đồng thời cũng giảm chi phí vận tải để đưa hàng từ nhà máy phía Bắc vào tiêu thụ trong miền Nam. Triển vọng cho năm tới có vẻ hợp lý với tăng trưởng sản lượng tiêu thụ tốt mặc dù tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm trở lại mức thông thường. Theo đó, lợi nhuận sẽ tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của doanh thu.

HÀNH ĐỘNG – Lặp lại đánh giá Khả quan. Vấn đề nới room sẽ được Công ty xin ý kiến cổ đông trong ĐHCĐTN tháng 4 năm tới. Nawaplastic industries của Thái Lan, cổ đông nước ngoài lớn nhất hiện tại của BMP mong muốn mua cổ phần của SCIC nếu có thể. Đây là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng chính cho giá cổ phiếu của BMP trong thời gian sắp tới. Định giá không rẻ tuy nhiên chúng tôi vẫn cho rằng giá cổ phiếu vẫn còn tiềm năng tăng.

Nhựa Bình Minh (BMP – Khả quan) đã tổ chức gặp gỡ chuyên viên phân tích hàng quý tại trụ sở công ty vào chiều hôm nay. Sau đây là một số ghi nhận chính của chúng tôi từ cuộc họp:

BMP chính thức thông báo KQKD hợp nhất 9T đầu năm – Với doanh thu thuần đạt 2.069 tỷ đồng (tăng 17,5% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 491,9 tỷ đồng (tăng 42,2% so với cùng kỳ)- Doanh thu thuần đạt sát dự báo của chúng tôi là 2.060 tỷ đồng, tuy nhiên LNTT cao hơn 5% so với dự báo của chúng tôi là 467 tỷ đồng. Doanh thu tăng chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 23,5% so với cùng kỳ trong khi đó lợi nhuận tăng nhờ sản lượng tiêu thụ tăng đồng thời tỷ suất lợi nhuận cũng được cải thiện. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 79,6% kế hoạch doanh thu và vượt 2,1% kế hoạch thận trọng đối với LNTT là 482 tỷ đồng cho cả năm.

Sản lượng tiêu thụ tăng tốt 23,5% so với cùng kỳ trong khi đó giá bán bình quân ước tính đã giảm 4,9% so với cùng kỳ – Theo công ty cho biết, trong 9T đầu năm, công ty đã tiêu thụ 49.500 tấn ống nhựa (tăng 23,5% so với cùng kỳ). Như đã đề cập trong báo cáo trước đó của chúng tôi, công suất sản xuất tại khu vực phía Nam hiện đã đạt mức tối đa, theo đó công ty phải vận chuyển hàng sản xuất từ nhà máy phía Bắc vào trong thị trường miền Nam để tiêu thụ. Giá bán đăng ký không đổi nhưng chúng tôi ước tính giá bán bình quân là khoảng 41,8 triệu đồng/tấn, (giảm 4,9% so với cùng kỳ). Và theo chúng tôi, giá bán bình quân giảm là do cơ cấu danh mục sản phẩm có sự thay đổi và chuyển dịch sang phân khúc hàng công trình, dự án. Doanh thu từ các sản phẩm ống HDPE của công ty tăng, thông thường tiêu thụ cho các dự án xây dựng với mức chiết khấu cao hơn so với sản phẩm chính là PVC, được tiêu thụ thông qua hệ thống phân phối – chủ yếu là tiêu thụ đối với phân khúc dân dụng.

Cầu mạnh nhờ các đơn đặt hàng lớn từ các dự án mới – Cầu đối với ống nhựa phục hồi nhờ (1) nhu cầu từ khu vực dân dụng phục hồi kể từ năm 2014 và (2) các dự án cơ sở hạ tầng tăng mạnh. Công ty đã ký hợp đồng cung cấp ống nhựa cho một số dự án rất lớn tại Quận 2 như các dự án Khu đô thị mới Đại Quang Minh, Thuận Việt, Thủ Thiêm,…

Thông tin chi tiết đối với từng mảng kinh doanh – 90% doanh thu đến từ bán ống nhựa PVC cho khu vực dân cư. Trong khi đó doanh thu từ HDPE chiếm khoảng 10% tổng doanh thu và chủ yếu đến từ các dự án cơ sở hạ tầng hoặc dự án do nhà nước đầu tư tăng. Tuy nhiên, đối với phân khúc hàng công trình, dự án này thường cho tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn so với tiêu thụ trên hệ thống phân phối. Tại cuộc họp, công ty cũng công bố thị trường phía Nam chiếm 70% doanh thu và phần còn lại, lần lượt 20% và 10% từ khu vực miền Trung và phía Bắc.

Tỷ suất lợi nhuận gộp của 9 tháng đầu năm tăng mạnh nhờ giá nguyên liệu giảm mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp Q3 giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm – Trong 9 tháng đầu năm, tỷ suất lợi nhuận gộp tăng tốt, đạt 31,1% từ mức 27,6% trong cùng kỳ năm ngoái nhờ chi phí nguyên liệu giảm khoảng 10%, giảm nhiều hơn so với mức giảm của giá bán bình quân. Giá hạt nhựa (chiếm 70% tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm kể từ Q4 năm ngoái) giảm mạnh, tuy nhiên, với độ trễ 2 tháng, tác động giảm lên chi phí sản xuất chủ yếu rơi vào năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng trong Q3, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm còn 26,94%, không giảm so với cùng kỳ nhưng giảm mạnh từ mức 33,5% trong 6 tháng đầu năm. Theo công ty, tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q3 giảm mạnh là do việc ghi nhận các chi phí liên quan đến chiết khấu cho các sản phẩm HDPE trong kỳ, từ đó đã tác động giảm tỷ suất lợi nhuận gộp.

Ghi nhận lỗ tài chính thuần – Công ty báo cáo lỗ thu nhập tài chính thuần 3,5 tỷ đồng so với mức lãi thu nhập tài chính thuần 2,8 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm ngoái. Chủ yếu do chi phí HĐ tài chính tăng gấp đôi, là 21,6 tỷ đồng từ 13 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã chi trả 3 tỷ đồng chi phí lãi vay so với mức 200 triệu đồng trong năm ngoái. Đồng thời, chúng tôi lưu ý là công ty đã ghi nhận 18,1 tỷ đồng chiết khấu thanh toán cho khách hàng, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, doanh thu HĐ tài chính tăng 14,8% đạt 18,1 tỷ đồng nhờ lãi suất tiền gửi ngân hàng cao hơn.

Chi phí quản lý và bán hàng tăng nhẹ 2,9% so với cùng kỳ – Chi phí quản lý và bán hàng là 148,9 tỷ đồng (tăng 2,9% so với cùng kỳ) do chi phí quản lý tăng 17,8% mặc dù chi phí bán hàng giảm 5,7%. Trong Q3 năm ngoái, công ty đã ghi nhận mức chi phí bất thường 24 tỷ đồng để tổ chức một kỳ nghỉ cho tất cả các đơn vị phân phối và mức chi phí này không còn trong năm nay. Tuy nhiên, nếu không tính đến khoản chi phí này, các chi phí bán hàng khác tăng cùng với mức tăng của sản lượng tiêu thụ.

LNTT tăng mạnh 42,4% so với cùng kỳ và LNST theo đó tăng vọt 43,8% so với cùng kỳ – Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện và tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trong doanh thu giảm giúp bù đắp mức lỗ thu nhập tài chính nhẹ trong 9 tháng đầu năm. Công ty ghi nhận LNTT và LNST lần lượt là 491,9 tỷ đồng (tăng 42,2% so với cùng kỳ) và 389 tỷ đồng (tăng 43,8% so với cùng kỳ). BMP có tỷ suất lợi nhuận ròng ấn tượng, 18,8% tăng từ mức 15,4% trong cùng kỳ năm ngoái.

Cho năm 2015, HSC dự báo doanh thu đạt 2.790 tỷ đồng (tăng trưởng 15,5%) và điều chỉnh tăng dự báo LNTT lên 638,8 tỷ đồng (tăng trưởng 32,8%) – HSC giữ nguyên dự báo doanh thu là 2.790 tỷ đồng (tăng trưởng 15,5%) trong khi đó điều chỉnh tăng dự báo đối với LNTT lên 638,8 tỷ đồng (tăng trưởng 32,8%) từ dự báo trước đó là 623 tỷ đồng. Nhờ chi phí bán hàng thấp hơn dự báo.

(1) HSC giả định sản lượng tiêu thụ năm 2015 sẽ đạt 68.082 tấn ống nhựa (tăng trưởng 17%) và giá bán bình quân là 40,99 triệu đồng/tấn (giảm 1,3% so với năm 2014).

(2) Tỷ suất lơi nhuận gộp dự báo là 30,6% từ mức 27,7% năm 2014 dựa trên giả định chi phí nguyên vật liệu giảm 8%.

(3) HSC cũng dự báo lỗ tài chính thuần là 5,3 tỷ đồng so với mức lãi tài chính năm 2014 là 6,8 tỷ đồng.

(4) Dự báo chi phí quản lý và bán hàng là 212 tỷ đồng (tăng 7,7% so với năm 2014) chiếm 7,6% doanh thu thuần so với tỷ lệ 8,2% trong năm ngoái.

(5) Nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tăng mạnh, chúng tôi dự báo LNTT và LNST lần lượt là 638,8 tỷ đồng (tăng trưởng 32,8%) và 498,3 tỷ đồng (tăng trưởng 32,2%).

Dựa trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, HSC dự báo EPS 2015 sẽ là 9.970đ, theo đó P/E dự phóng là 13,34 lần.

Cập nhật vấn đề về các khoản phải thu quá hạn và nợ thuế thu nhập doanh nghiệp – Đến hiện tại, công ty đã trích lập dự phòng tổng cộng 24,5 tỷ đồng đối với khoản phải thu quá hạn của công ty Nhựa Đức Thành trong số tổng giá trị 35,5 tỷ đồng. Cho thấy công ty đã trích lập 7,1 tỷ đồng trong 6 thấng đầu năm. Về vấn đề thuế TNDN trong giai đoạn 2009-2010, công ty vẫn chưa có phản hồi mới từ bên phía cơ quan quản lý thuế do đó vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi xin đề cập lại là công ty đã nộp 71,4 tỷ đồng cho cơ quan thuế. Sau nhiều lần xem xét, thì hiện tại Công ty được cơ quan thuế nhà nước chấp nhận để giảm trừ 28 tỷ đồng (cổ tức tiền mặt đã thanh toán cho SCIC trong thời gian 2009-2010) trong số tổng thuế phải nộp là 71,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn đang nhờ cơ quan nhà nước xem xét tiếp để có thể được giảm trừ phần cổ tức thanh toán bằng cổ phiếu trong cùng giai đoạn. Trong khi đó, hôm qua, công ty cũng công bố một quyết định truy thu thuế khác nhận được từ Chi cục Thuế Tp.HCM được ban hành vào ngày 9/11/2015 đối với thuế TNDN năm 2013 và 2014. Theo đó, công ty sẽ tiếp tục trả nợ thuế còn thiếu trong giai đoạn 2013-2014, tổng cộng 7,6 tỷ đồng. Trong đó, BMP phải trả nợ thuế TNDN cho 2 năm 2013 và 2014 tổng cộng 6,6 tỷ đồng và 1 tỷ đồng tiền phạt do tính thuế sai. Công ty sẽ ghi nhận khoản tiền phạt này như là chi phí thuế trên Báo cáo Kết quả kinh doanh của năm nay hoặc giảm trừ vào lợi nhuận chưa phân phối trên BCĐKT.

Nhà máy Bình Minh Long An vẫn được triển khai đúng tiến độ và sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 18/11/2015 – Giai đoạn 1 của nhà máy mới đã đi vào hoạt động vào cuối tháng 10. Và công ty sẽ tổ chức lễ khai trương vào ngày 18/11. Nhà máy mới đi vào hoạt động là nhân tố tích cực vì các nhà máy hiện tại tại phía Nam đã chạy hết công suất. Do vậy từ đầu năm BMP đã phải sản xuất sản phẩm ở miền Bắc và vận chuyển vào miền Nam để đáp ứng nhu cầu. Trên thực tế, 40% sản lượng sản xuất tại các nhà máy tại phía Bắc được tiêu thụ tại thị trường phía Nam trong 9 tháng đầu năm. Tổng chi phí đầu tư cho Giai đoạn 1 ước tính là 340 tỷ đồng với công suất là 5.000 tấn phụ kiện/ năm; theo đó giúp nâng tổng công suất của BMP thêm 6,2% lên 85.000 tấn/năm. Nhà máy mới sẽ là động lực tăng trưởng doanh thu chính cho năm sau. Công ty có thể sẽ nâng công suất thêm 10.000 tấn phụ kiện khi nhu cầu tăng lên với chi phí ước tính là 150 tỷ đồng đầu tư cho việc mua thêm máy móc.

BMP sẽ tạm ứng cổ tức 1.500đ/cp – Công ty sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt 1.500đ/cp vào tháng 1/2016. Cho cả năm 2015, công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt khoảng 3.000đ/cp; tương đương tỷ lệ cổ tức/giá là 2,26%.

Cho 2016, HSC dự báo BMP sẽ đạt doanh thu thuần là 3.094 tỷ đồng (tăng trưởng 10,9%) và LNTT đạt 671,7 tỷ đồng (tăng trưởng 5,2%) – HSC giả định công ty sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu 2 con số nhờ có thêm công suất mới. Trong khi đó chúng tôi dự báo LNTT sẽ tăng trưởng ở mức 1 con số do chúng tôi cho rằng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm từ mức rất cao trong năm nay vì HSC dự báo chi phí nguyên liệu đầu vào giữ nguyên trong khi giá bán bình quân giảm 1%.

(1) Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2016 đạt 76.252 tấn ống thép (tăng 12%) với giá bán bình quân là 40,58 triệu đồng/tấn (giảm 1%).

(2) HSC dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm xuống 29,4% từ 30,6% của năm 2015.

(3) Lỗ tài chính thuần tăng lên 6,9 tỷ đồng từ 5,3 tỷ đồng của năm 2015.

(4) Chúng tôi dự báo chi phí bán hàng & quản lý là 232 tỷ đồng (tăng 9,4%); sát với mức tăng của doanh thu.

(5) Chúng tôi dự báo LNTT đạt 671,7 tỷ đồng (tăng trưởng 5,2%) và LNST đạt 537,4 tỷ đồng (tăng trưởng 7,9%) nhờ thuế suất thuế TNDN giảm xuống 20% từ 22% năm 2015.

Giả định số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi, HSC dự báo EPS đạt 10.753đ và P/E dự phóng 2016 là 12,37 lần.

BMP sẽ tiến tới nắm quyền kiểm soát tại DPC (HNX) – Hiện BMP nắm 29,05% cổ phần DPC và sẽ mua thêm 15% cổ phần từ một cổ đông lớn hiện tại của DPC (sau khi cổ đông này mua từ SCIC). Đối với 55% cổ phần DPC còn lại, BMP sẽ phát hành cổ phiếu BMP để hoán đổi với cổ phiếu DPC. Hiện DPC có vốn điều lệ là 22,37 tỷ đồng, tương đương 2,24 triệu cổ phiếu. Cho cả năm, DPC đặt kế hoạch doanh thu là 100 tỷ đồng (tăng trưởng 29%) và LNTT là 3 tỷ đồng (tăng trưởng 163%). Trong 9 tháng đầu năm, DPC đạt doanh thu thuần là 60,2 tỷ đồng (giữ nguyên so với cùng kỳ) và LNTT là 1,4 tỷ đồng (tăng 96,2% so với cùng kỳ). HSC ước tính EPS 2015 khoảng 600đ và P/E là 30 lần. BVPS tại thời điểm cuối tháng 9 là 16.808đ. Trong khi đó theo dự báo của HSC, BVPS của BMP năm 2015 là khoảng 43.241đ, cao hơn 2,6 lần so với BVPS của DPC. Hiện giá cổ phiếu BMP là 133.000đ trong khi giá của DPC chỉ là 18.000đ.

BMP đang xây dựng phương án hoán đổi và sẽ xin ý kiến cổ đông tại ĐHCĐTN sắp tới diễn ra vào tháng 4/2016. Bằng việc sở hữu DPC, BMP sẽ có được thị phần ống thép tại khu vực miền Trung và nhà máy của DPC tại TP Đà Nẵng. Sau khi sáp nhập, BMP sẽ nâng cấp và mở rộng nhà máy hiện tại và tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường miền Trung. Như đã đề cập trên đây, thị trường miền Trung đóng góp 20% doanh thu của BMP. Chi phí vận chuyển trên 20% doanh thu này tiết kiệm được sẽ là không nhỏ vì chi phí vận chuyển thường bằng khoảng 7-10% chi phí sản xuất khi BMP phải vận chuyển sản phẩm từ miền Bắc/miền Nam vào miền Trung.

Câu chuyện nới room và SCIC bán cổ phần vẫn là động lực chính giúp cổ phiếu BMP tăng giá – Như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo trước đây, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông nới room tại ĐHCĐTN diễn ra vào tháng 4 năm sau. Và công ty có thể sẽ tổ chức ĐHCĐBT trước đó nếu thấy cần thiết. Nawaplastic Industries Co., Ltd, cổ đông nước ngoài lớn nhất của BMP chính thức nắm 20,4% cổ phần BMP. Đồng thời Nawa cũng muốn mua cổ phần BMP từ SCIC. Do vậy trước mắt đây sẽ là động lực tăng giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu BMP đã tăng 87,3% so với đầu năm. Hiện room đã đầy ở 49%. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK