DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVD – Hoàn nhập dự phòng quỹ Khoa học công nghệ giúp không lỗ

Lượt xem: 705 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng CT Khoan và Dịch vụ Dầu khí (PVD) đã công bố KQKD 2017, với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS giảm lần lượt 28,3% và 80,1% YoY đạt 172,1 triệu USD và 1,2 triệu USD. Lợi nhuận có thể đã ghi nhận lỗ nếu không có khoản hoàn nhập 21,3 triệu USD LN ngoài HĐKD từ hoàn nhập dự phòng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Các kết quả này là phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 01/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 01/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Tính về HĐKD, PVD ghi nhận khoản lỗ 6,8 triệu USD trong năm 2017 so với lợi nhuận 7,2 triệu USD trong năm 2016. Diễn biến kinh doanh kém tích cực năm 2017 là do : 1) Giá thuê ngày trung bình giảm 35-40% trong năm 2017 so với 2016 dù hiệu suất hoạt động tăng gấp đôi; và 2) Không có đóng góp từ giàn khoan nước sâu (TAD) trong năm 2017 so với 10 tháng năm 2016.

Qua trao đổi với ban lãnh đạo công ty, chúng tôi được biết PVD đã ký kết một hợp đồng khoan dầu theo giá cố định cho cả năm 2018 và đang thương thảo giá thuê ngày cho 3 giàn còn lại. Chúng tôi có thể điều chỉnh tăng giả định giá thuê ngày trung bình giàn JU thêm 5% đạt 60.000- 62.000 USD/ngày năm 2018 (+10% so với 2017). Tuy nhiên, mức này vẫn quá thấp để giúp công ty đảo chiều, chúng tôi chưa ghi nhận cải thiện nào từ thu hồi nợ xấu của PVEP tính đến hiện tại.

Trong khi chúng tôi có thể điều chỉnh tăng nhẹ giá mục tiêu nhờ giả định giá dầu thô cao hơn, chúng tôi vẫn duy trì kém tích cực về PVD trong báo cáo cập nhật tới. PVD hiện đang giao dịch với P/E 501,3 lần và P/B 0,8 lần dựa theo giá đóng cửa hôm nay.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK