DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVD – Giá dầu tăng mạnh nhưng giá thuê ngày phục hồi chậm

Lượt xem: 901 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi hạ khuyến nghị dành cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) xuống KÉM KHẢ QUAN vì chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu này đã tăng vào vùng định giá cao trong khi triển vọng lợi nhuận phục hồi kém và dòng tiền hoạt động yếu.

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 05/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 05/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 13,3% chủ yếu vì (1) chúng tôi điều chỉnh tăng giả định giá dầu trong giai đoạn dự báo; (2) điều chỉnh giảm WACC do lãi suất phi rủi ro; và (3) áp dụng P/B mục tiêu cao hơn, phù hợp với trung vị các công ty khác trong ngành.

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2018 đạt 4,1 triệu USD, chủ yếu nhờ lợi nhuận ngoài HĐKD đạt 7,1 triệu USD nhờ thu hồi nợ xấu từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), qua đó bù đắp cho mảng khoan dầu khí vì dự kiến giá thuê ngày tăng vẫn không đủ để chi trả chi phí. PVD hiện giao dịch tại 1,8 lần giá trị tài sản và P/B 0,7 lần, quá cao khi ROE chỉ 0,2%.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK