DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PLP và HII – Hai công ty phụ gia độn mới niêm yết đầy tham vọng

Lượt xem: 1269 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi thực hiện phân tích tương đối CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (HII) và CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP), hai công ty sản xuất phụ gia nhựa calcium carbonate vừa được niêm yết trong thời gian qua, với sản phẩm được sử dụng trong giai đoạn hạ nguồn nhằm giảm chi phí sản xuất. Cả hai công ty đều có khách hàng là các nhà sản xuất túi nhựa, chủ yếu tại Trung Đông và Nam Á.

Đồ thị cổ phiếu PLP cập nhật ngày 06/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PLP cập nhật ngày 06/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu và LNST trừ lợi ích CĐTS 2017 của HII tăng lần lượt 587% và 378,9% so với năm 2016 nhờ sản lượng phụ gia tăng 80% và hợp nhất các công ty con.

Doanh thu và LNST trừ lợi ích CĐTS 2017 của PLP tăng lần lượt 148,2% và 558,6% so với năm 2016 nhờ nhà máy phụ gia mới hoạt động cả năm, qua đó tăng sản lượng 5,7 lần. Chúng tôi dự báo doanh thu của cả hai công ty đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 50% nhờ mở rộng công suất khoảng 4 lần từ 2018-2020.

Với dự báo tăng trưởng EPS 2018 của HII và PLP lần lượt đạt 39,5% và 48,4%, giá cổ phiếu hiện nay tỏ ra hấp dẫn tại mức P/E 2018 lần lượt 4,2 lần và 3,6 lần.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK