DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MBB – Bảng cân đối kế toán lành mạnh và triển vọng KQKD ổn định

Lượt xem: 1357 - Ngày:
Chia sẻ

MBB đang chuyển hướng danh mục cho vay sang khách hàng bán lẻ, ghi nhận triển vọng tích cực cho lợi suất tài sản. Chúng tôi dự báo lợi suất tài sản của MBB sẽ tăng 20 điểm cơ bản trong năm 2018 và 40 điểm cơ bản trong năm 2019. Chúng tôi ước tính chi phí huy động sẽ được duy trì dưới 4% trong giai đoạn này do tỷ lệ CASA cao. Diễn biến này sẽ dẫn đến tăng trưởng NIM (4,3% trong năm 2018 và 4,4% trong năm 2019).

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 07/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 07/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Cải thiện dự báo triển vọng của chúng tôi đến từ lợi suất tài sản cao dẫn đến tăng trưởng NIM cao hơn, tăng trưởng phí lớn và dự phòng thấp hơn. Chúng tôi chưa ghi nhận tác động từ MCredit.

Đà tăng trưởng cho vay dự kiến sẽ được duy trì cho lượng vốn hỗ trợ mạnh mẽ. Dự báo tăng trưởng thu nhập từ lãi ròng của chúng tôi là 23% trong năm 2018. Tăng trưởng thu nhập phí dự báo đạt 48% YoY, đóng góp 24% cho LNTT do tập trung mạnh mẽ vào dịch vụ ngân hàng trực tuyến và phí giao dịch.

Với tỷ lệ CIR 2018 dự phóng ổn định đạt 43% và dự phòng thấp hơn do đã giải quyết các khoản nợ VAMC, lợi nhuận trong năm 2018 đạt 5,5 nghìn tỷ đồng (+56,6% YoY).

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK