DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu FPT – Tăng tốc với sự tập trung cao vào các ngành cốt lõi

Lượt xem: 866 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP FPT (FPT) với giá mục tiêu nhìn chung không thay đổi và tổng mức sinh lời 23%. Lợi nhuận trước thuế cốt lõi 2017 tăng 9% so với năm 2016 nhờ các mảng Xuất khẩu Phần mềm, Giáo dục, Phân phối và Bán lẻ.

Đồ thị cổ phiếu FPT cập nhật ngày 21/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu FPT cập nhật ngày 21/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Lợi nhuận trước thuế báo cáo năm 2017 tăng mạnh 41% so với năm 2016 nhờ khoản lợi nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng cổ phần tại FPT Trading (FTG) và FPT Retail (FRT), theo ước tính chúng tôi chiếm khoảng 23% tổng lợi nhuận trước thuế 2017 của FPT.

Mảng Dịch vụ Viễn thông đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế thường xuyên 16% năm 2017 nhưng lợi nhuận trước thuế báo cáo giảm 4% do dự phòng cho đóng góp vào Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam năm 2016 và 2017.

2018: dự báo LNST thường xuyên dự báo tăng 16% nhờ mảng Xuất khẩu Phần mềm (tăng 22%) và Viễn thông (+26%), trong khi đóng góp lợi nhuận từ FRT và FTG giảm.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK