DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu DXG – Kế hoạch LNST 2018 sau lợi ích CĐTS phù hợp dự báo

Lượt xem: 897 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) đã công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên và kế hoạch năm 2018, đặt ra kế hoạch doanh thu tăng 74% YoY, cao hơn đáng kể so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 25% YoY. Không có thêm thông tin chi tiết của công ty về kế hoạch này.

Đồ thị cổ phiếu DXG cập nhật ngày 21/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu DXG cập nhật ngày 21/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS của DXG là 1,1 nghìn tỷ đồng (+42% YoY), tuy nhiên, khá phù hợp với dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng sự khác biệt trong kế hoạch biên LN ròng 21% so với dự báo 26% của chúng tôi chủ yếu do dự phóng thận trọng của ban lãnh đạo về chi phí SG&A và chi phí tài chính. Ban lãnh đạo đề xuất tỷ lệ cổ tức 20% theo mệnh giá cho năm 2018, có thể được chi trả bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Ban lãnh đạo cũng đề xuất kế hoạch ESOP cho CB-CNV chủ chốt năm 2018. Tuy nhiên, con số cụ thể chưa được công bố. Khuyến nghị hiện tại của chúng tôi cho DXG là KHẢ QUAN với giá mục tiêu 35.100 đồng (tổng mức sinh lời 11,6%).

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK