DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu DPM – Lợi nhuận quý 4 kém tích cực từ gia tăng giá dầu nhiên liệu và bảo trì

Lượt xem: 549 - Ngày:
Chia sẻ

Doanh thu thuần của Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đi ngang trong khi LNST trừ lợi ích CĐTS giảm 39,1% trong năm 2017 so với 2016.

Đồ thị cổ phiếu DPM cập nhật ngày 01/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu DPM cập nhật ngày 01/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Lợi nhuận ròng giảm do 1) mức tăng mạnh của chi phí khí đầu vào và giá dầu nhiên liệu và 2) sản lượng urê thấp hơn do thời gian bảo trì 30 ngày, LNST đã đạt 91% dự báo cả năm của chúng tôi, do đó, kết quả này thấp hơn kỳ vọng cho chi phí G&A phát sinh thêm từ nhà máy NH3/NPK mới. Với diễn biến tích cực của giá urê toàn cầu gần đây, chúng tôi có thể điều chỉnh tăng giả định giá urê, nhưng chúng tôi cũng điều chỉnh tăng giá khí. Do đó, chúng tôi không kỳ vọng thay đổi đáng kế trong dự báo và giá mục tiêu trong báo cáo cập nhật sắp tới.

Giá bán của DPM đã bắt đầu bắt kịp với sự phục hồi giá urê toàn cầu. Sản lượng urê thấp trong quý 4/2017 do bảo trì 30 ngày. Giá dầu nhiên liệu tăng đã ảnh hưởng biên LN gộp. Nhà máy NHK/NPK kỳ vọng đi vào hoạt động trong quý 2/2018

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK