DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu CTG – Dự phòng thận trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận

Lượt xem: 802 - Ngày:
Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) vừa công bố KQLN 2017 với lợi nhuận ròng đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2016 và thấp hơn 4% so với dự báo của chúng tôi. Tuy lợi nhuận từ HĐKD trước dự phòng tăng 29,5% nhưng chi phí dự phòng tăng mạnh 66,1%, khiến lợi nhuận ròng chỉ tăng 9,3% so với năm 2016.

Đồ thị cổ phiếu CTG cập nhật ngày 01/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu CTG cập nhật ngày 01/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi cho rằng luận điểm đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào định giá hấp dẫn, chất lượng tài sản tốt, và thế mạnh thương hiệu doanh nghiệp. Nhờ chất lượng tài sản cải thiện, chúng tôi cho rằng giá mục tiêu có thể sẽ được điều chỉnh tăng trong báo cáo cập nhật tới.

Thu nhập lãi tăng 21% và chiếm 83% tổng thu nhập từ hoạt động. Thu nhập từ phí dịch vụ và hoa hồng đạt tăng trưởng kém, chỉ 10%, so với 16% năm 2016 do chi phí cao.

Chi phí được hợp lý hóa năm 2017, phù hợp với mức trung bình của ngành ngân hàng. Tỷ lệ chi phí/thu nhập giảm 300 điểm cơ bản xuống 46% từ 49% năm 2016.

NIM ổn định trong 3 năm qua. Tăng trưởng tín dụng gộp phù hợp với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành ngân hàng. Chi phí tín dụng tăng 30 điểm cơ bản so với năm 2016; chất lượng tài sản là yếu tố chính thúc đẩy lợi nhuận trong tương lai.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK