DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BVH – Vị thế tốt để khai thác nhu cầu bảo hiểm nhân thọ ngày càng gia tăng

Lượt xem: 1,913 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu dành cho Tập đoàn Bảo Việt (BVH) từ 74.000VND/cổ phiếu lên 88.250VND/cổ phiếu với khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG và tỷ lệ tăng 8,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,2%.

Đồ thị cổ phiếu BVH cập nhật ngày 21/03/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu BVH cập nhật ngày 21/03/2018. Nguồn: AmiBroker

Lợi nhuận ròng năm 2017 tăng mạnh 39% so với năm 2016 nhờ phí bảo hiểm gốc đạt tỷ lệ tăng trưởng mạnh nhất từ năm 2008 đến nay (25,9%) chủ yếu nhờ bảo hiểm nhân thọ và chi phí dự phòng toán học ổn định.

Chúng tôi dự báo phí bảo hiểm thuần từ 2017-2020 sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm 25,8% trong khi tỷ lệ kết hợp sẽ giảm từ 98% năm 2017 xuống 95% năm 2018 nhờ quản lý bồi thường chặt chẽ hơn và nhu cầu bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh hơn nữa.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý