DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật chỉ số – Dự báo review chỉ số MarketVector Vietnam Local Q2/2023

Lượt xem: 1,294 - Ngày:
Chia sẻ

MarketVector Vietnam Local sẽ thêm vào cổ phiếu EIB

HSC cho rằng cổ phiếu EIB là ứng cử viên sáng giá để được thêm vào giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local trong đợt review Q2/2023 nhờ: Vốn hóa thị trường khoảng 1.227 triệu USD, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng và tỷ lệ free-float trên 10%. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của cổ phiếu này khoảng 2,39 triệu USD/ngày.

Cổ phiếu PC1 cũng là ứng cử viên đáp ứng tất cả các tiêu chí của chỉ số MarketVector Vietnam Local, nhưng vốn hóa thị trường hiện tại của PC1 khá thấp, khoảng 335 triệu USD. Do đó, chúng tôi không chắc chắn khả năng cổ phiếu này được thêm vào giỏ chỉ số trong đợt review này.

Những cổ phiếu Việt Nam trong giỏ chỉ số vẫn đáp ứng đủ tiêu chỉ để được giữ lại

Hiện tại, 42 cổ phiếu Việt Nam trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí (vốn hóa thị trường, thanh khoản, trần sở hữu nước ngoài, tỷ lệ free-float) để được giữ lại trong giỏ chỉ số. Do đó, chúng tôi dự báo sẽ không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại ra trong đợt tái cơ cấu này.

Vốn hóa thị trường hiện tại của cổ phiếu HNG chỉ khoảng 180 triệu USD, mức khá thấp nhưng vẫn đáp ứng tiêu chí về vốn hóa thị trường của chỉ số MarketVector Vietnam Local; do đó cổ phiếu này nhiều khả năng sẽ không bị loại ra trong đợt review hàng quý này.

Cổ phiếu cần được mua bán để tái cơ cấu danh mục

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, sử dụng chỉ số MarketVector Vietnam Local Index làm cơ sở, sẽ cần mua vào khoảng 9,8 triệu cổ phiếu EIB. Ngoài ra, chúng tôi dự báo quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VIX (2,7 triệu cổ phiếu), HPG (1,7 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu NVL (2,5 triệu cổ phiếu), SHB (2,3 triệu cổ phiếu) và VND (2,2 triệu cổ phiếu).

Bảng 1: Các tiêu chí của chỉ số MarketVector Vietnam Local Index

 

Cổ phiếu EIB có thể được thêm vào và không cổ phiếu nào bị loại ra

MarketVector Vietnam Local sẽ công bố kết quả review Q2/2023 vào ngày 10/6/2023. Ngày thực hiện và ngày có hiệu lực lần lượt vào ngày 16/6 và 19/6/2023. Chúng tôi cho rằng cổ phiếu EIB là ứng cử viên sáng giá để được thêm vào giỏ chỉ số, trong khi chúng tôi kỳ vọng sẽ không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại ra trong đợt review này.

Cổ phiếu EIB là ứng cử viên sáng giá nhất

Kết quả review Q2/2023 chỉ số MarketVector Vietnam Local sẽ dựa trên dữ liệu đóng cửa trong ngày làm việc cuối cùng của tháng 5/2023. Dựa trên các tiêu chí và dữ liệu tính đến ngày 25/5/2023, chúng tôi nhận thấy cổ phiếu EIB là ứng cử viên sáng giá nhất để được thêm vào giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local.

Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân trong 3 tháng của cổ phiếu EIB là khoảng 2,39 triệu USD/ngày, với tỷ lệ free-float và tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng trên 10%. Vốn hóa free-float của cổ phiếu EIB cũng nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. Do đó, chúng tôi dự báo MarketVector Vietnam Local sẽ thêm cổ phiếu EIB vào giỏ chỉ số.

Trong đợt review này, chúng tôi nhận thấy cổ phiếu HNG có vốn hóa thị trường thấp nhất trong số các cổ phiếu thành phần (khoảng 180 triệu USD). Tuy nhiên, vốn hóa free-float hiện tại của HNG vẫn nằm trong top 90% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. Do đó, chúng tôi tin rằng cổ phiếu HNG vẫn sẽ được giữ lại trong giỏ chỉ số.

Trong đợt review này, HSC ước tính tỷ trọng của cổ phiếu EIB trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local là khoảng 1,6%. Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất bao gồm cổ phiếu VHM (8%), VIC (8%), VNM (7%), HPG (6,5%) và VCB (6,0%), chiếm 41% tỷ trọng giỏ chỉ số.

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, sử dụng chỉ số MarketVector Vietnam Local làm cơ sở với tổng giá trị tài sản quản lý hiện tại là 500,9 triệu USD, sẽ cần mua vào khoảng 9,8 triệu cổ phiếu EIB để tái cơ cấu danh mục vào ngày 16/6/2023. Chúng tôi dự báo quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VIX (2,7 triệu cổ phiếu), HPG (1,7 triệu cổ phiếu) và VIC (1,1 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu NVL (2,5 triệu cổ phiếu), SHB (2,3 triệu cổ phiếu) và VND (2,2 triệu cổ phiếu).

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến đối với từng cổ phiếu. Đợt review chỉ số hàng quý tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 9/2023.

Hiện tại, tổng quy mô của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF vào khoảng 500,9 triệu USD, tăng 17,9% so với đầu năm, với 40,35 triệu chứng chỉ quỹ. Kể từ đầu năm đến nay, quỹ VanEck Vectors ETF đã thu hút được khoảng 64,9 triệu USD. Lượng vốn thu hút được lớn nhất chủ yếu diễn ra vào tháng 1/2023 với giá trị khoảng 85,4 triệu USD. Giá trị vốn thu hút được đã giảm đáng kể trong những tháng sau đó trước khi bị rút ròng trong tháng 4 và tháng 5/2023 lần lượt khoảng 25 triệu USD và 4,2 triệu USD. Chứng chỉ quỹ VNM ETF đang giao dịch chiết khấu 0,9% so với NAV, chúng tôi cho rằng khả năng thu hút vốn của quỹ này là hạn chế.

Bảng 2: Thông tin quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF

 

Bảng 3: Ước tính tỷ trọng mới và số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF

 

Bảng 4: Dòng vốn hàng tháng của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (triệu USD)

 

Bảng 5: Chênh lệch RNAV và giá CCQ VanEck Vectors Vietnam ETF & dòng vốn hàng ngày

 

Bảng 6: MarketVector Vietnam Local Index – kỳ review

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý